שיעורים באפרת
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
שם השיעורמיקוםזמן ויום בשבועיוםלמי זה מיועדמי מעבירבאיזה תאריך מתחיל ומסתיים?באיזה שפה?איש קשר לשאלות
2
Gemara BeIyun in English (Nedarim)בית כנסת משכן צפורהימי ג' 20:30גגבריםהרב יוסף סאקסאנגליתjeffreysaks@gmail.com
3
שיעור בהרמב"םבית משפחת מרקוביץ - רח הגפן 39ימי שלישי 20:45-21:30גר' מיכאל פרדמןאנגלית
4
ליקוטי הלכותשירת דוד (פיטום הקטורת 66/2)ימי שלישי - 10:00 בבוקרגרב נתן מימוןאנגלית
5
Parshat HaShavua: Netzivבית כנסת משכן צפורהימי רביעי 20:30-21:25דנשיםכל שבוע מישהו אחר מעביראנגליתשושנה יודלמן
6
נושאים שוניםלב אפרתשבת אחרי תפילה(~10:20)זגברים ונשיםכל שבוע מישהו אחר מעביראנגלית
7
כולל אפרת באנגליתבית מדרש צורית - למעלה, בית כנסת בגפןכל בוקר 9:00-11:30אנגלית
8
חבורת לימודשירת דוד (פיטום הקטורת 66/2)ימי חול - אחרי שחרית של 8:15א-הרב שלמה כ"ץ (ימים א,ג,ה) רב צבי קרמר (ימים ב,ד)אנגלית
9
שיעור לנשים - רב קוק Women's Shiur on Rav Kookמשפ' כ"ץ - רח' מתתיהו הכהן 48/1יום ה - 10:00 בבוקרהנשיםרב שלמה כ"ץ אנגלית
10
Sugyot in the Rambam (Mishna Torah)בית כנסת משכן צפורהיום א' 20:30אגברים ונשיםרוטציה - (בד"כ ר' ג'וש ברמן)אנגליתג'וש ברמן 054-215-6744 berman.josh@gmail.com
11
12
עין יעקב על הירושלמיבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי ראשון 9:15-10:15אהרב דניאל מיצרעבריתמודי מזרחי
13
בי"כ נחלת אופירימי א 20:45אלכל מאן דבעימורדי כהןעברית
14
צורבא מרבנןבית כנסת משכן צפורהימי שני ב-21:00בגבריםהרב אליהו גטנועבריתamrubinstein@gmail.com
15
תלמוד: מסכת ברכותביה"כ אורות הזית ימי שני 20.40 למשך כשעהבגבריםהרב אליהו גטנועבריתavrahamshalem@gmail.com
16
בעין איהבית כנסת זית רענןימי שלישי אחרי ערבית של 20:15גהרב ברוך אפרתיעברית
17
תלמוד: מסכת סוכהבית כנסת משכן צפורהימי שלישי 20:30-21:15 - חברותא, 21:15-22:00 - שיעורגנשיםלורי נוביקהחל מאור לב' ר"ח חשוון (1.11)עבריתnovicklaurie@gmail.com
18
שיעור נשים ע"פ הרבי מסלוניםקול ברמהיום שלישי 20:00גנשיםנאווה מלכיאלעבריתיהודית יפרח
19
שיעור בגמרא-מסכת תעניתבית כנסת זית רענןימי רביעי אחרי ערבית של 20:15דר' משה גוטליבעברית
20
עיון שבועי מהדף היומיבי"כ אשמורת אברהםימי רביעי 20:30 דגברים ונשיםרב מוטי נוביקעבריתmotinovick@gmail.com
21
גמרא (כעת מסכת פסחים)סיבוב בין הבתים של המשתתפיםימי רביעי 20:50-22:00דגבריםהרב שמעון גולןעבריתirdavid@zahav.net.il
22
פרשת השבועבית כנסת גבעת הדקל (העגול)ימי שישי אחרי שחרית (כ-7:30-8:00)וגברים ונשיםהרב גלעד גרוס או מחליףעברית
23
ענייני דיומאבית כנסת משכן צפורהשבת 8:00זגברים ונשיםר' מיכאל שפרברעבריתmadv101@gmail.com
24
סוגיות הלכתיות בראי ספרות השותבי"כ נחלת אופירשבת 07:45זהרב שאול קלכהייםעברית
25
מסביב לפרשה (הנושא בשנה הבאה טרם נקבע)סיבוב בין הבתים של המשתתפים (כולל קידוש)שבת אחרי מנין ראשון דקל ג' (בערך 8:30)זגברים ונשיםהרב מאיר שפיגלמןעבריתmeirsh@herzog.ac.il
26
שיעור בשבתכל שבוע בבית אחרשבת - בקיץ ב17:00 ובחורף ב16:00זנשיםכל שבוע מישהו אחר מעבירעבריתטובי קורן 054-7530942 321toby@gmail.com
27
פלא יועץקול ברמהשבת אחרי מנחהזגבריםחברותאעברית
28
דף יומיבית כנסת זית רענןכל יום 05:50ר' דייב אדלקריקעברית
29
דף יומיבית כנסת משכן צפורהכל לילה ב20:30 - שבתות לפי העונהגבריםר' עקיבא סילבצקיעבריתamrubinstein@gmail.com
30
דף יומילב אפרתאחרי תפילת שחרית (~ 7:00)גבריםכל יום מישהו אחר מעבירעברית
31
דף יומיקול ברמהכל בוקר 05:45גבריםחברותאעברית
32
שיעור גמראקול ברמהכל ערב אחרי ערביתגבריםבני הרושעברית
33
צורבא מרבנןבית כנסת זית רענןימי ראשון אחרי ערבית של 20:15אר' איתן אשמן
34
אומנת עיתנובית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי א 10:15-11:40אהרב ברוך אפרתי
35
הלכות שבתבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי א 11:45-13:00אהרב שמעון גולן
36
חסידותבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי א 20:00-21:00אהרב מאיר אלפסי
37
סוגיות בחו"מבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי ב 9:15-10:15בהרב מאיר אלפסי
38
עין יעקבבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי שני 10:15-11:40בהרב מאיר אלפסי
39
ספר דניאלבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי שני 11:45-13:00בהרב אהרון טולדנו
40
טהרת הביתבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי שני 20:00-21:00בהרב מאיר אלפסי
41
פרקי אבותבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי שלישי 9:15-10:00גהרב מאיר אלפסי
42
עיו יעקבבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי שלישי 10:15-11:40גהרה מאיר אלפסי
43
הלכה (במעגל השנה)בית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי שלישי 11:45-13:00גהרב מאיר אלפסי
44
הלכות שבתבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי שלישי 20:00-21:00גהרב מאיר אלפסי
45
צורבא מרבנןמשפחת בוימל, מעלה הזית 2 רימוןיום שלישי 20:00גנשיםשרה בוימל
46
צורבא מרבנןביה"כ תפארת אבות דקל א'יום שלישיגגברים
47
מנחת חינוךבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי רביעי 9:15-10:15דהרב דניאל מינצר
48
הפטרת השבועבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי רביעי 11:45-13:00דהרב דוד נתיב
49
מסילת ישריםבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי רביעי 20:00-21:00דהרב מאיר אלפסי
50
ביאור תפילהבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי רביעי 10:15-11:40דהרב מאיר אלפסי
51
פרשת השבועבית כנסת זית רענןימי רביעי אחרי ערבית של 20:15דר' איתן אשמן
52
צורבא מרבנןעזרת נשים, ביה"כ תפארת אבות, דקל א'יום רביעי 20:30דנשיםנעה לואיס
53
פרשת השבוע והרמב"םבית מדרש שמעון ואסתרימי חמישי 21:00-22:00הר' משה אברמן
54
מנחת חינוךבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי חמישי 9:15-10:15ההרב דניאל מינצר
55
פרשת השבועבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי חמישי 10:15-11:40ההרב מאיר אלפסי
56
פרשת השבועבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי חמישי11:45-13:00ההרב מאיר אלפסי
57
פרשת השבועבית מדרש קהילתי בעוב"י אפרת תובב"א בבית כנסת המרוקאי בגפןימי חמישי 20:00-21:00ההרב מאיר אלפסי
58
נושאים שקשורים לפרשהבית כנסת דקל מערב - ברכה ושלוםימי שישי אחרי שחריתוהרב קדוש
59
הרמב"םבי"כ בית אהרוןשבת 8:30זהרב ד"ר אביעד סטולמן
60
תנ"ךמשפחת הורוביץ, מבוא אלון 8 רימוןשבת חורף 16:00 שבת קיץ 17:00זנשיםחיה הורוביץ [ומורה מחליפה - מיכל ורשנר]
61
דף יומיביה"כ הרב תכליתי ברימוןכל שבת 14:00זגברים ונשיםהרב שלמה ריסקין / הרב יעקב פוקס
62
גמרא בעיוןמדרש צורית בבי"כ בית אהרןימי ראשון עד חמישי 6:30-7:00
63
בית מדרש באנגליתמדרש צורית בבי"כ בית אהרןימי ראשון עד חמישי 9:30-11:30מרצים שונים
64
דף יומימדרש צורית בבי"כ בית אהרןכל יום 20:45הרב איתן כהן
65
דף יומיביה"כ מגן אברהם רימון [ליד שער אפרת דרום]כל ערב 21:00 [ אחרי ערבית ב 20:45 ]גבריםהרב חיים ברנר
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...