Studenti píší Wikipedii: Marketingové aplikace (2012/2013)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
Názvy článků se běžně úvádějí v jednotném číslo, je to úzus na (nejen) české Wikipedii; v množném čísle jen výjimečně.
2
Hlavní stránka projektu Studenti píší Wikipedii (včetně nápovědy):http://studenti.wikimedia.cz/
3
– Stránka pro tento kurz (Naše projekty – Marketingové aplikace):http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Studenti_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii/Marketingov%C3%A9_aplikace_%282012/2013%29
4
Vzorový článek:http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezentace_ve_v%C3%BDtahu
5
Jak se zaregistrovat:http://www.youtube.com/watch?v=pCWikjjKVM0
6
Obecný úvod:http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Váš_první_článek
7
Jak vytvořit článek:http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Jak_vytvořit_článek
8
Podrobný přehled wikisyntaxe:http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Jak_editovat_str%C3%A1nku
9
Pískoviště pro volné pokusy s editací Wikipedie:http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:P%C3%ADskovi%C5%A1t%C4%9B
10
11
Kde vám poradíme online:Opravdu se nebojte zeptat! Každý je při psaní prvního článku nejistý. Buďte pečliví, používejte nápovědu a ptejte se (vyžadujeme jednu registraci na Wikipedii pro každého studenta, který se na psaní článku podílí – je společná pro všechny jazykové verze – při které prosím zadejte i svůj e-mail, aby vás i takto bylo možné kontaktovat).
12
Facebooková stránkahttp://www.facebook.com/studenti.pisi.wikipedii
13
Česká e-mailová poradna pro studentystudenti@wikimedia.cz
14
E-mail ambasadorovi pro váš kurz (Marek Blahuš / Blahma)http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:E-mail/Blahma
15
Zeptejte se jiných wikipedistůhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Potřebuji_pomoc
16
17
Zdroje:
18
Nabídka témat ke zpracování s odkazy do anglické Wiipedie:http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Studenti_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii/Marketingov%C3%A9_aplikace_%282012/2013%29/Nab%C3%ADdka_%C4%8Dl%C3%A1nk%C5%AF
19
Obrázky můžete (nemusíte) vybírat na Wikimedia Commons:http://commons.wikimedia.org/
20
21
Reference (citace):
22
Úvod k referencím:http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_%C3%BAzem%C3%AD/P%C5%99F_UK/Jak_vkl%C3%A1dat_reference%3F
23
Ukázky použití:http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ambasadorství/Reference_snadno_a_rychle
24
Návod k zapnutí „udělátka“ pro snadné vkládání referencí formulářem:Po přihlášení do Wikipedie klikněte vpravo nahoře na Nastavení a potom zvolte kartu Udělátka – na ní zaškrtněte volbu „Rozhraní pro vkládání referencí (betaverze…)“ a tlačítkem toto nastavení uložte. Od té doby pak už můžete při editaci nastavit kurzor na správné místo v článku (tj. za větu nebo výraz, jichž se reference týká), otevřít si těsně nad editačním polem záložku „Citace“, z nabídky „Šablony“ si vybrat podle typu odkazovaného zdroje a pak už jen vyplníte formulář a kód reference se pro vás sám vygeneruje a vloží.
25
26
27
Korektní postup:
28
Zřiďte si účet na WikipediiUmožňuje přístup na všechny jazykové verze (českou, slovenskou, anglickou...). Uživatelské jméno si zvolte dle libosti. Při registraci prosím uveďte i svou e-mailovou adresu, později to usnadní vzájemnou komunikaci.http://www.youtube.com/watch?v=pCWikjjKVM0
29
1. Zarezervujte si článek v záložce 2013_léto, na který se chystáte:Vyberte si téma (odkaz na nabídku viz výše v části „Zdroje“) a v záložce "2013_léto" v tomto Google-dokumentu zapište do volného místa složení své skupiny (skutečná jména a také uživatelská jména na Wikipedii), anglický název zvoleného tématu a název vámi zpracovávaného českého článku, podle příkladu.
30
2. Napište český článek:Prosím přihlašte se do Wikipedie a veškeré své editace provádějte přihlášeni. Jestliže chce vaše skupina psát článek ve slovenštině, je to možné, návod níže platí přibližně i pro slovenskou Wikipedii (http://sk.wikipedia.org/).
31
S pomocí stránky „Jak vytvořit článek“ (viz odkaz nahoře) začněte editovat svůj nový článek. Text článku, obohacený o značky tzv. wikisyntaxe, píšete do velkého textového pole. Používání wikisyntaxe vám usnadňují tlačítka nad tímto polem, můžete také konzultovat přehled wikisyntaxe a nápovědu (viz odkazy výše).http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Jak_vytvořit_článek
32
Při tvorbě svého článku můžete „opisovat“ formát, wikisyntaxi apod. z ukázkového článku „Prezentace ve výtahu“ (viz odkaz nahoře). Jeho text včetně wikisyntaxe uvidíte, jestliže si jej zobrazíte a poté kliknete v horní části stránky na tlačítko „Editovat“.http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezentace_ve_v%C3%BDtahu
33
Pro rychlé zobrazení výsledků vaší editace použijte tlačítko „Ukázat náhled“ pod editačním oknem. Až budete se svým výsledkem spokojeni, svou práci uložte do Wikipedie tlačítkem „Uložit změny“. Předtím prosím ještě vyplňte políčko „Shrnutí editace“ těsně pod editačním oknem – stručně shrňte, jaké změny jste provedli (např. „založen článek“, „doplněny odkazy“).
34
Při psaní svého článku se můžete inspirovat článkem na stejné téma v angličtině či jiných jazycích. Opět stačí článek zobrazit a nahoře kliknout na „Edit“, „Bearbeiten“ apod.
35
Na Wikipedii je běžné, že uživatelé spolupracují. Z vaší skupiny se také do tvorby článku může střídavě zapojovat více lidí. I v budoucnu, až bude váš článek hotový, občas přijde někdo jiný, kdo váš článek rozšíří či zaktualizuje. Aby ale prozatím takovíto lidé neztěžovali hodnocení vaší práce v rámci kurzu, umístěte prosím do textu svého článku šablonu informující o tom, že článek vzniká v rámci výuky. Návod k tomu najdete dole na přehledové stránce tohoto kurzu.http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Studenti_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii/Marketingov%C3%A9_aplikace_(2012/2013)#Upozorn.C4.9Bn.C3.AD
36
Při zpracování článků prosím dodržujte následující pravidla:
37
- neopisujte - takové články budou smazány, dodržujte autorské právo:http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
38
- snažte se o výstižnost a srozumitelnost, můžete doplnit i volně šiřitelné obrázky (open-source zdroje) z Wikimedia Commonshttp://commons.wikimedia.org/
39
- uveďte všechny použité zdroje, a to formou řádkových citací (tzv. reference) – odkazy na návod a ukázky najdete výše
40
- nebojte se opravovat chyby v jiných heslech, na které při práci narazíte (českých, anglických...), nesnažte se ale prosadit svůj soukromý názor, pište faktografickým stylem se zdrojováním
41
- všechna pravidla najdete v nápovědách, které jsme vám poskytli nebo poskytneme na vyžádání emailem
42
3. Průběžně kontrolujte, zda splňujete tyto podmínky:Téma si vyberete a do tohoto dokumentu zadáte do jednoho týdne od konání prvního cvičení, na které jste byli s tímto úkolem seznámeni.
43
První verze článku k předání musí být do Wikipedie vložena do 31. 3. 2013.
44
Na případné žádosti o úpravy musíte uspokojivě zareagovat do 21. 4. 2013.
45
Váš článek musí obsahovat všechny běžné součásti článku: Úvodní odstavec o jedné či několika větách, ve kterém je tučně zvýrazněn název článku. Odkazy na jiné články na slovech, kde to dává smysl. Nadpisy sekcí v případě, že váš článek obsahuje více odstavců. Alespoň jedna řádková citace (reference) na každého člena skupiny. V závěru článku sekce Reference, Literatura (pokud chcete uvést nějaké další dílo, které přímo necitujete), Související články (odkazy na jiné články, které souvisí s tématem, ale nejsou z vašeho článku přímo odkazovány), Externí odkazy (snažte se nalézt několik webových stránek, které souvisí s tématem). Jestliže při psaní použijete překlad částí anglického či jiného jinojazyčného článku na Wikipedii, použijte prosím v sekci Reference šablonu {{překlad…}}, podobně jako je tomu v ukázkovém článku o Prezentaci ve výtahu. Můžete přidat i obrázek. Těsně před konec článku se umísťují odkazy na kategorie (u hotového článku se zobrazují úplně dole) – do svého článku uvedťe [[Kategorie:Marketing]] a případně i další vyhovující kategorie. Úplně na konci článku bývá seznam odkazů na články o stejném tématu na jiných jazykových verzích Wikipedie – vám stačí vložit kód [[en:Název anglického článku]] a o případné přidání dalších jazyků už se postará automatický program.
46
Minimální požadovaný rozsah článku je 5.000 bajtů, doporučujeme 5.000–10.000 (počítá se počet znaků wikisyntaxe). Velikost svého uloženého článku snadno zjistíte po jeho otevření kliknutím na záložku „Zobrazit historii“.
47
4. Po ukončení práce na článku:Zapište "A" do žlutého sloupce "Hotovo"
48
5. Upozorněte zprávou ambasadora (odkaz nahoře):Vyčkejte, zda vám článek schválíme nebo si vyžádáme úpravy - bude zapsáno A/N.
49
6. Po schválení označte článek na Wikipedii jako volně editovatelný:Odeberte z článku šablonu {{Studenti píší Wikipedii…}}.
50
7. Splnili jste zadání!Tím pro vás tato část podmínek pro zakončení kurzu padá! Veříme ale, že na Wikipedii úplně nezanevřete, a třeba příště, až v ní narazíte na překlep, kliknete na „Editovat“ a chybu opravíte :-)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu