MOPS_R_2017-2018_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърска програма
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА

ПРОГРАМА НА ЗАНЯТИЯТА
(занятията се провеждат в 4 бл. на СУ - бул. Цариградско шосе 125, освен в случаите, когато изрично е указано др.място)
3
РЕДОВНА ф.о. | учебна година: 2017-2018 | семестър: ЗИМЕН | редовна сесия: 22.01. - 16.02.2018 | поправителна сесия: 20.08. - 07.09.2018
4
дисциплинапреподавателдатаденчасзалагрупа студенти
5
отдо
6
ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТАдоц. Мария Пиргова16.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
7
23.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
8
24.10.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
9
30.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
10
31.10.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
11
06.11.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
12
07.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
13
МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯдоц. Красен Станчев18.10.2017 г.сряда17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
14
19.10.2017 г.четвъртък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
15
01.11.2017 г.сряда17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
16
02.11.2017 г.четвъртък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
17
15.11.2017 г.сряда17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
18
18.11.2017 г.събота10:0017:155141к.сп. + 2к.нсп.
19
19.11.2017 г.неделя10:0017:155141к.сп. + 2к.нсп.
20
22.11.2017 г.сряда17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
21
23.11.2017 г.четвъртък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
22
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИдоц. Горан Горанов17.10.2017 г.вторник17:3021:303261к.нсп
23
18.10.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
24
21.10.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
25
22.10.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
26
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯд-р Милен Любенов19.10.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
27
26.10.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
28
02.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
29
09.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
30
14.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
31
16.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
32
21.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
33
ДЕМОКРАЦИЯТА - ТЕОРИЯ И МОДЕЛИдоц. Добрин Канев25.10.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
34
01.11.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
35
08.11.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
36
13.11.2017 г.понеделник17:3021:303261к.нсп
37
25.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
38
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯд-р Иван Начев28.10.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
39
29.10.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
40
04.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
41
05.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
42
12.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
43
17.11.2017 г.петък17:3021:303261к.нсп
44
24.11.2017 г.петък17:3021:303261к.нсп
45
НОВАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО НА ЕСд-р Георги Георгиев30.10.2017 г.понеделник18:0021:303001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
46
31.10.2017 г.вторник18:0021:303001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
47
06.11.2017 г.понеделник18:0021:303001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
48
08.11.2017 г.сряда18:0021:303051к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
49
09.11.2017 г.четвъртък18:0021:303041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
50
13.11.2017 г.понеделник18:0021:303001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
51
17.11.2017 г.петък18:0021:303001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
52
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИдоц. Любов Минчева02.11.2017 г.четвъртък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
53
04.11.2017 г.събота10:0017:453051к.сп. + 2к.нсп.
54
20.11.2017 г.понеделник17:3020:453001к.сп. + 2к.нсп.
55
23.11.2017 г.четвъртък17:3020:453001к.сп. + 2к.нсп.
56
25.11.2017 г.събота10:0017:453051к.сп. + 2к.нсп.
57
ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТАас. Борис Костов03.11.2017 г.петък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
58
07.11.2017 г.вторник17:3021:005261к.сп. + 2к.нсп.
59
10.11.2017 г.петък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
60
14.11.2017 г.вторник17:3021:005261к.сп. + 2к.нсп.
61
16.11.2017 г.четвъртък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
62
21.11.2017 г.вторник17:3021:005261к.сп. + 2к.нсп.
63
24.11.2017 г.петък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
64
ИЗБОРИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИас. Димитър Димитров18.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
65
19.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
66
26.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
67
МЕЖДУНАРОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТАдоц. Румяна Коларова27.11.2017 г.понеделник17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
68
01.12.2017 г.петък17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
69
04.12.2017 г.понеделник17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
70
11.12.2017 г.понеделник17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
71
15.12.2017 г.петък17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
72
18.12.2017 г.понеделник17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
73
21.12.2017 г.четвъртък17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
74
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯд-р Йордан Колев28.11.2017 г.вторник17:3021:004191к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
75
05.12.2017 г.вторник17:3021:004191к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
76
12.12.2017 г.вторник17:3021:004191к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
77
19.12.2017 г.вторник17:3021:004191к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
78
22.12.2017 г.петък17:3021:003041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
79
04.01.2018 г.четвъртък17:3021:003041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
80
05.01.2018 г.петък17:3021:003041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
81
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТИЙНИ СИСТЕМИпроф. Георги Карасимеонов29.11.2017 г.сряда17:3021:003041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
82
30.11.2017 г.четвъртък17:3021:003041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
83
06.12.2017 г.сряда17:3021:003041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
84
07.12.2017 г.четвъртък17:3021:003041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
85
13.12.2017 г.сряда17:3021:003041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
86
14.12.2017 г.четвъртък17:3021:003041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
87
20.12.2017 г.сряда17:3021:003041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
88
КУЛТУРНИ ПРОЦЕСИ В ЕВРОПА: ЕДИНСТВО И СПЕЦИФИКИдоц. Светла Страшимирова02.12.2017 г.събота10:0017:153081к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
89
03.12.2017 г.неделя10:0017:153081к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
90
16.12.2017 г.събота10:0017:153081к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
91
17.12.2017 г.неделя10:0017:153081к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
92
МЕЖДУНАРОДНО ПРАВОпроф. Ирена Илиева03.01.2018 г.сряда17:3021:0045 (1бл.)1к.сп. + 2к.нсп.
93
08.01.2018 г.понеделник17:3021:0045 (1бл.)1к.сп. + 2к.нсп.
94
09.01.2018 г.вторник17:3021:0045 (1бл.)1к.сп. + 2к.нсп.
95
10.01.2018 г.сряда17:3021:0045 (1бл.)1к.сп. + 2к.нсп.
96
11.01.2018 г.четвъртък17:3021:0045 (1бл.)1к.сп. + 2к.нсп.
97
12.01.2018 г.петък17:3021:0045 (1бл.)1к.сп. + 2к.нсп.
98
16.01.2018 г.вторник17:3021:0045 (1бл.)1к.сп. + 2к.нсп.
99
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ (симулативна игра)ас. Борис Костов07.01.2018 г.неделя10:0017:003052к.сп. + 2к.нсп.
100
13.01.2018 г.събота10:0017:00308; 305; 3042к.сп. + 2к.нсп.
Loading...
Main menu