MOPS_R_2017-2018_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърска програма
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА

ПРОГРАМА НА ЗАНЯТИЯТА
(занятията се провеждат в 4 бл. на СУ - бул. Цариградско шосе 125, освен в случаите, когато изрично е указано др.място)
3
РЕДОВНА ф.о. | учебна година: 2017-2018 | семестър: ЗИМЕН | редовна сесия: 22.01. - 16.02.2018 | поправителна сесия: 20.08. - 07.09.2018
4
дисциплинапреподавателдатаденчасзалагрупа студенти
5
отдо
6
ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТАдоц. Мария Пиргова16.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
7
23.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
8
24.10.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
9
30.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
10
31.10.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
11
06.11.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
12
07.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
13
МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯдоц. Красен Станчев18.10.2017 г.сряда17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
14
19.10.2017 г.четвъртък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
15
01.11.2017 г.сряда17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
16
02.11.2017 г.четвъртък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
17
15.11.2017 г.сряда17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
18
18.11.2017 г.събота10:0017:155141к.сп. + 2к.нсп.
19
19.11.2017 г.неделя10:0017:155141к.сп. + 2к.нсп.
20
22.11.2017 г.сряда17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
21
23.11.2017 г.четвъртък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
22
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИдоц. Горан Горанов17.10.2017 г.вторник17:3021:303261к.нсп
23
18.10.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
24
21.10.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
25
22.10.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
26
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯд-р Милен Любенов19.10.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
27
26.10.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
28
02.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
29
09.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
30
14.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
31
16.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
32
21.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
33
ДЕМОКРАЦИЯТА - ТЕОРИЯ И МОДЕЛИдоц. Добрин Канев25.10.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
34
01.11.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
35
08.11.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
36
13.11.2017 г.понеделник17:3021:303261к.нсп
37
25.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
38
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯд-р Иван Начев28.10.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
39
29.10.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
40
04.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
41
НОВАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО НА ЕСд-р Георги Георгиев30.10.2017 г.понеделник18:0021:301к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
42
31.10.2017 г.вторник18:0021:301к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
43
06.11.2017 г.понеделник18:0021:301к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
44
08.11.2017 г.сряда18:0021:301к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
45
09.11.2017 г.четвъртък18:0021:301к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
46
13.11.2017 г.понеделник18:0021:301к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
47
17.11.2017 г.петък18:0021:301к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
48
ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТАас. Борис Костов03.11.2017 г.петък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
49
07.11.2017 г.вторник17:3021:005261к.сп. + 2к.нсп.
50
10.11.2017 г.петък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
51
14.11.2017 г.вторник17:3021:005261к.сп. + 2к.нсп.
52
16.11.2017 г.четвъртък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
53
21.11.2017 г.вторник17:3021:005261к.сп. + 2к.нсп.
54
24.11.2017 г.петък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
55
ИЗБОРИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИас. Димитър Димитров18.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
56
19.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
57
26.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
58
МЕЖДУНАРОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТАдоц. Румяна Коларова27.11.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
59
01.12.2017 г.петък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
60
04.12.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
61
11.12.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
62
15.12.2017 г.петък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
63
18.12.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
64
21.12.2017 г.четвъртък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
65
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯд-р Йордан Колев28.11.2017 г.вторник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
66
05.12.2017 г.вторник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
67
12.12.2017 г.вторник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
68
19.12.2017 г.вторник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
69
22.12.2017 г.петък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
70
04.01.2018 г.четвъртък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
71
05.01.2018 г.петък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
72
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТИЙНИ СИСТЕМИпроф. Георги Карасимеонов29.11.2017 г.сряда17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
73
30.11.2017 г.четвъртък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
74
06.12.2017 г.сряда17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
75
07.12.2017 г.четвъртък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
76
13.12.2017 г.сряда17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
77
14.12.2017 г.четвъртък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
78
20.12.2017 г.сряда17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
79
КУЛТУРНИ ПРОЦЕСИ В ЕВРОПА: ЕДИНСТВО И СПЕЦИФИКИдоц. Светла Страшимирова02.12.2017 г.събота10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
80
03.12.2017 г.неделя10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
81
16.12.2017 г.събота10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
82
17.12.2017 г.неделя10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
83
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ (симулативна игра)ас. Борис Костов07.01.2018 г.неделя10:0017:003052к.сп. + 2к.нсп.
84
13.01.2018 г.събота10:0017:00308; 305; 3042к.сп. + 2к.нсп.
85
14.01.2018 г.неделя10:0017:00308; 305; 3042к.сп. + 2к.нсп.
86
ВЪВЕДЕНИЕ В МО. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА МОдоц. Огнян Минчев17.01.2018 г.сряда17:3021:002001к.сп. + 2к.нсп.
87
18.01.2018 г.четвъртък17:3021:002001к.сп. + 2к.нсп.
88
19.01.2018 г.петък17:3021:002001к.сп. + 2к.нсп.
89
20.01.2018 г.събота10:0017:153001к.сп. + 2к.нсп.
90
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИдоц. Любов Минчева02.11.2017 г.четвъртък17:3021:005141к.сп. + 2к.нсп.
91
МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО1к.сп. + 2к.нсп.
92
ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ЕСд-р Иван Стойнев1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
Loading...
 
 
 
Програма по дисциплини
Копие на Програма по дисциплини