แบบรายงานHI CI ศรีสุข 61.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
แบบสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2559
2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข ต.ศรีสุข อ. ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
3
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
4
5
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
6
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
7
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
8
1เสารีก27510187.9210099.0010099.0010077.00401.0033.008.23
9
3อีเก้ง1169766.199066.6710077.0010088.00387.0027.006.98
10
4ปทุมแก้ว13610187.928778.0510066.0010066.00388.0027.006.96
11
5เสารีก16310176.9310088.0010088.0010099.00401.0032.007.98
12
6นาสะแบง1489944.0410055.0010044.0010055.00399.0018.004.51
13
7ตำแย19510865.5610276.8610066.0010088.00410.0027.006.59
14
8ตำแย20410476.7310066.0010088.0010077.00404.0028.006.93
15
9
สว่างนาฝาย
1075758.776845.886457.816269.68251.0020.007.97
16
10ยอดใบแดง1319688.339088.898289.768478.33352.0031.008.81
17
11นาสะแบง10910033.0010022.0010022.0010022.00400.009.002.25
18
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด1010101010.00
19
จำนวนหมู่บ้านที่มีค่า HI < 101010101010.00
20
ร้อยละ100100100100100
21
22
ชื่อหน่วยงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
23
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
24
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
25
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
26
โรงเรียนบ้านอีเก้ง600.00600.00600.00600.0024.000.000.00
27
โรงเรียนบ้านตำแย600.00600.00600.00600.0024.000.000.00
28
โรงเรียนบ้านนาสะแบง800.00800.00600.00600.0028.000.000.00
29
โรงเรียน..................................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
30
โรงเรียน..................................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
31
ศูนย์เด็กเล็กบ้านตำแย400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
32
ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาสะแบง400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
33
ศูนย์เด็กเล็กบ้านเสารีก400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
34
ศูนย์เด็กเล็กบ้านปทุมแก้ว400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
35
ศูนย์เด็กเล็กบ้านพนานต์400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
36
วัดสว่างโสภิตาราม800.00800.00600.00600.0028.000.000.00
37
วัดปัจฉิมวัน2000.002000.001400.001000.0064.000.000.00
38
วัดมิคคาราม1200.001200.001000.001000.0044.000.000.00
39
วัดพนารักษ์ประชาราม1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
40
วัดโพธาราม1400.001400.001000.001000.0048.000.000.00
41
วัดแสงทอง800.00800.00800.00800.0032.000.000.00
42
รพ.สต.นาสะแบง400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
43
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
44
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
45
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
46
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
47
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด1616161616.00
48
จำนวนหน่วยงานที่มีค่า CI = 01616161616.00
49
ร้อยละ100100100100100
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu