สารสนเทศนักเรียนรายคณะ ปีการศึกษา 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
2
3
4
สารสนเทศนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
5
ปีการศึกษา 2559
6
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
7
1. นักเรียนในแต่ละระดับสายชั้น
8
จำนวนนักเรียนรามคำแหงนเรศวรพุทธยอดฟ้าตากสินปิยะนารายณ์รวมรวมร้อยละ
9
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
10
ม.152255414721755840422636295227225052219.9
11
ม.251658435260503238383929344327124551619.7
12
ม.352018463938462156165960437826125952019.9
13
ม.43871125414295835523542493316322438714.8
14
ม.53305425342917152837820125115317733012.6
15
ม.634327282937294315273837122115019334313.1
16
รวม2618223208205199246227212212205224179278127013482618100
17
ร้อยละ51.748.350.749.35248505047.852.239.260.848.551.5100
18
1004161004271004571004121004441004432599###
19
2. ข้อมูลทั่วไป
20
2.1 ด้านสุขภาพ น้ำหนักส่วนสูง
21
จำนวนนักเรียนรามคำแหงนเรศวรพุทธยอดฟ้าตากสินปิยะนารายณ์รวมทั้งหมด
22
น้ำหนักส่วนสูงน้ำหนักส่วนสูงน้ำหนักส่วนสูงน้ำหนักส่วนสูงน้ำหนักส่วนสูงน้ำหนักส่วนสูงน้ำหนักส่วนสูง
23
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
สูงกว่ามาตรฐาน
24
ม.1522772171801550181363119852998044758177631215110253775717762124137310827374121
25
ม.25166338215228454544555343741540378561245418043250472185712455182431018238303175
26
ม.35206046317492136681363044234412754225261562635449027592241833716515370135
27
ม.438736351162117445384374636024366184581527233552436118142701031328886
28
ม.533057427723922236251715222853129529311101762253127529291313318414124192
29
ม.634332329129252392515312512148242162471619542280552021615716101418714216217110
30
รวม26181025916223261147152471421226312928271174202711822926213331270123132651516296127293061223131511112416108841231676819
31
ร้อยละ2.360.137.65.360.634.13.761.135.1365.131.95.957.336.84.257.338.56.861.831.47.363.729361.835.21.46929.66.36726.76.868.924.34.761.533.84.76431.3
32
33
34
35
2.2 การเดินทางมาโรงเรียน
36
จำนวนนักเรียนรามคำแหงนเรศวรพุทธยอดฟ้าตากสินปิยะนารายณ์รวมทั้งหมด
37
เดินเท้าจักรยาน
จักยานยนต์
รถโดยสาร
รถเหมารายเดือน
รถหน่วยงาน
ผู้ปกครองมาส่ง
เดินเท้าจักรยาน
จักยานยนต์
รถโดยสาร
รถเหมารายเดือน
รถหน่วยงาน
ผู้ปกครองมาส่ง
เดินเท้าจักรยานจักยานยนต์รถโดยสาร
รถเหมารายเดือน
รถหน่วยงาน
ผู้ปกครองมาส่ง
เดินเท้าจักรยานจักยานยนต์รถโดยสาร
รถเหมารายเดือน
รถหน่วยงาน
ผู้ปกครองมาส่ง
เดินเท้าจักรยานจักยานยนต์รถโดยสาร
รถเหมารายเดือน
รถหน่วยงานผู้ปกครองมาส่งเดินเท้าจักรยานจักยานยนต์รถโดยสาร
รถเหมารายเดือน
รถหน่วยงาน
ผู้ปกครองมาส่ง
เดินเท้าจักรยานจักยานยนต์รถโดยสาร
รถเหมารายเดือน
รถหน่วยงาน
ผู้ปกครองมาส่ง
38
ม.1522453251094022162640417337136800112610530107111152719125459830130524325051776-5
39
ม.25163341824437429114541926772322828682260919582122025314945163392921754481
40
ม.3520311434311030372623162440312181113242310317184821132692347105411323668228507112
41
ม.43871016217224101282962316297112400141834382191534391289109192614133363
42
ม.533019233122217151327434417513243515114112175168422676985192911535244
43
ม.634319721261252123141133122716161725114229152221139110731258110199834636
44
รวม261875571232928182596011323231718294119224118711356142394712613580982838167310521053437216473439970017521410492599412
45
ร้อยละ1.61.213.228.56.76.542.21.22.214.9285.75.742.31.70.419.925.24.78.739.52.60.713.233.59.211.129.731.218.622.86.58.938.90.72.211.4237.48.147.31.81.315.226.76.78.240.1100
46
###100100100100100100
47
48
2.3 ค่าใช้จ่ายรายวันที่นักเรียนได้รับมาโรงเรียน
49
จำนวนนักเรียนรามคำแหงนเรศวรพุทธยอดฟ้าตากสินปิยะนารายณ์รวมทั้งหมด
50
ไม่ได้รับ
ต่ำกว่า10บาท
11 -30 บาท31- 50 บาท51-70 บาท
71-100 บาท
100 ขึ้นไปไม่ได้รับ
ต่ำกว่า10บาท
11 -30 บาท31- 50 บาท51-70 บาท71-100 บาท100 ขึ้นไปไม่ได้รับต่ำกว่า10บาท11 -30 บาท31- 50 บาท51-70 บาท71-100 บาท100 ขึ้นไปไม่ได้รับต่ำกว่า10บาท11 -30 บาท31- 50 บาท51-70 บาท71-100 บาท100 ขึ้นไปไม่ได้รับต่ำกว่า10บาท11 -30 บาท31- 50 บาท51-70 บาท71-100 บาท100 ขึ้นไปไม่ได้รับต่ำกว่า10บาท11 -30 บาท31- 50 บาท51-70 บาท71-100 บาท100 ขึ้นไปไม่ได้รับต่ำกว่า10บาท11 -30 บาท31- 50 บาท51-70 บาท71-100 บาท100 ขึ้นไป
51
ม.15222945223183512184260131021351632225129274050007217521758517805
52
ม.251621364132142757121435332223778515351315283310005811782064654470
53
ม.3520913411113819933034612192411321811515385513006531592544950711425
54
ม.438713203513132153911194314143231510472000119772009033433
55
ม.53301220411524372019193623251152031218301200213791726435275
56
ม.634336192739155168151361420292021017401014871855534585
57
รวม261800161127201410023011419266001391522503100869134147660101597222940023813122264011425275512343622599457
58
ร้อยละ000.214.229.546.69.5000.57.428.247.516.3000.28.232.152.96.6001.916.331.634.715.600.203.522.651.721.9000.48.328.748.614000.59.628.847.113.8100
59
######100100100100100
60
61
2.4 การเข้านอน
62
จำนวนนักเรียนรามคำแหงนเรศวรพุทธยอดฟ้าตากสินปิยะนารายณ์รวมทั้งหมด
63
การเข้านอนการตื่นนอนการเข้านอนการตื่นนอนการเข้านอนการตื่นนอนการเข้านอนการตื่นนอนการเข้านอนการตื่นนอนการเข้านอนการตื่นนอนการเข้านอนการตื่นนอน
64
ก่อน23.00หลัง23.00ก่อน05.00หลัง05.00ก่อน23.00หลัง23.00ก่อน05.00หลัง05.00ก่อน23.00หลัง23.00ก่อน05.00หลัง05.00ก่อน23.00หลัง23.00ก่อน05.00หลัง05.00ก่อน23.00หลัง23.00ก่อน05.00หลัง05.00ก่อน23.00หลัง23.00ก่อน05.00หลัง05.00ก่อน23.00หลัง23.00ก่อน05.00หลัง05.00
65
ม.15224848128464466298352610765171270481485462196753851377045276768016
66
ม.251675261487842812100691312704531146261706860174733941225646012512570
67
ม.35204915460492867160795847258647346511493286115371149384827070114
68
ม.438710263331082165433582553268140374735626107222516230357656533
69
ม.533050292773330162141823038279561117325402355818614422308333375
70
ม.63432134154481836340326662913735423311642583320513828315747485
71
รวม261825317836395288116303743351386041327914556368275154313983361213142617668522442374443443457
72
ร้อยละ58.741.38.491.671.328.77.492.670.829.212.787.365.834.213.286.864.135.97.292.873.526.56.893.267.532.59.390.7100100
73
100100100###100100###94.3100###100100100
74
2.5 การใช้เวลาว่างของนักเรียน
75
จำนวนนักเรียนรามคำแหงนเรศวรพุทธยอดฟ้าตากสินปิยะนารายณ์รวมทั้งหมด
76
อ่านหนังสือ
เล่นกีฬา
ปลูกต้นไม้
เล่นเกมดูหนัง
เที่ยวนอกบ้าน
อื่นๆ
อ่านหนังสือ
เล่นกีฬา
ปลูกต้นไม้
เล่นเกมดูหนัง
เที่ยวนอกบ้าน
อื่นๆ
อ่านหนังสือ
เล่นกีฬาปลูกต้นไม้เล่นเกมดูหนัง
เที่ยวนอกบ้าน
อื่นๆอ่านหนังสือเล่นกีฬาปลูกต้นไม้เล่นเกมดูหนัง
เที่ยวนอกบ้าน
อื่นๆอ่านหนังสือเล่นกีฬาปลูกต้นไม้เล่นเกมดูหนัง
เที่ยวนอกบ้าน
อื่นๆอ่านหนังสือเล่นกีฬาปลูกต้นไม้เล่นเกมดูหนัง
เที่ยวนอกบ้าน
อื่นๆอ่านหนังสือเล่นกีฬาปลูกต้นไม้เล่นเกมดูหนัง
เที่ยวนอกบ้าน
อื่นๆ
77
ม.1522152153510107112620483941271261523120200361901273156192128435713261551121941517
78
ม.25161633226159152712530212932131991256351413205328120051630137677118121571031930544
79
ม.35201482310971742913436152810262011714126211262363374211744914610799417179922534507
80
ม.43874620515823420323239581112927651110114252141422117176546778103972333334
81
ม.53302232223452162196315428144149425922229102311121523653564788852130352
82
ม.634381211217141118122582011228367313823922510145109661251851065104820345
83
รวม261859103813880538479791119493739128412512136207566221369017185984111091011946669261281072929345570607475931151882599
84
ร้อยละ13.723.91.93218.61.28.811.6242.227.523.32.29.28.227.10.826.425.67.64.217.715.65.232.121.244.213.819.62.625.423.54.410.714.420.11.32823.46.36.313.221.82.328.522.74.47.2100
85
######100100100100100
86
87
88
2.6 การหารายได้ระหว่างเรียน
89
จำนวนนักเรียนรามคำแหงนเรศวรพุทธยอดฟ้าตากสินปิยะนารายณ์รวม
90
มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีไม่มี
91
ม.152229416719114117175518041481517
92
ม.2516695189447886846417641475544
93
ม.35201632057760126081111011158462507
94
ม.4387135181374384572127034353334
95
ม.53301564261131145132536038292352
96
ม.6343154165106293366923129314345
97
รวม261826405423625441957367333962942824123772599
98
ร้อยละ69410.489.611.488.613.486.67.792.36.393.79.290.8100
99
100100100###100100###
100
2.7 หน้าที่ประจำของนักเรียน
Loading...