Bang bao gia tiem Ky Minh
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
BẢNG BÁO GIÁ TIỆM KÝ MINH
2
3
HÌNH THẺ CHẬM LẤY HÌNH PHỤC HỒI MÀU
4
SLsizeGiáGhi chúSLsizeGiáGhi chú
5
4 tấm3x480001 tấm20x30150000
6
8 tấm3x4120001 tấm25x35200000
7
12 tấm
3x416000HÌNH SCAN KHÔNG CÓ KHUNG
8
4 tấm4x6100001 tấm13x1810000
9
8 tấm4x6180001 tấm15x2120000Thay phong thêm 5000
10
20 tấm
4x6400001 tấm20x3050000
11
12
HÌNH NHẬN RỌIHÌNH THỜ THAY THÂN CÓ KHUNG
13
SLsizeGiáGhi chúSLsizeGiáGhi chú
14
1 tấm10x154000
Trên 50 tấm tính 3500
1 tấm20x2580000
Khung có chân tính 150000
15
1 tấm13x186000
Trên 50 tấm tính 5500
1 tấm20x30100000
Khung có chân tính 180000
16
1 tấm15x21 1 tấm25x351500002 người tính 200000
17
1 tấm20x2540000
Có khung tính 60000
HÌNH LỊCH ÉP LỤA
18
1 tấm20x3050000
Có khung tính 80000
1 tấm30x40150000
19
1 tấm25x3570000
Có khung tính 100000
1 tấm40x60220000
20
21
HÌNH CỔNG ÉP LÁNGHÌNH ÉP LÁNG
22
SLsizeGiáGhi chúSLsizeGiáGhi chú
23
1 tấm50x75 + Khung800000Tặng 5 tấm 13x181 tấm20x30120000
24
1 tấm60x90 + Khung900000Tặng 5 tấm 13x181 tấm25x35160000
25
1 tấm
60x90 +không khung
800000Tặng 5 tấm 13x181 tấm30x40200000
26
1 tấm70x110900000Tặng 5 tấm 13x181 tấm40x50250000
27
1 tấm40x60300000
28
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3