ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Timestamp
Sem napište krátký název námětu
Sem napište podrobnější popis námětu
Kdo vložil tento námět (osoba/spolek/iniciativa)
Sem napište emailovou adresu, na které vás lze zastihnout
Pokud chcete, přidejte i telefonické spojení
Vyberte čtvrť, které se námět týká
Označte tématický okruh námětu
2
06/05/2016 18:31:13Doprava Staré Dejvice
řešení dopravy ve Starých Dejvicích, které předejde zahlcení oblasti dopravou z administrativních budov Centrum Bořislavka
Spolek Pod Bořislavkou
spolek@podborislavkou.cz
Dejvicedoprava
3
16/05/2016 16:19:11
Zveřejňování správních řízení
MČ by měla zveřejňovat správní řízení, které správní úřady nezveřejňují s argumentem malého počtu účastníků (např. přístavba Kauflandu)
Spolek Pod Bořislavkou
spolek@podborislavkou.cz
Břevnov
výstavba (vč. územního plánu, Metropolitního plánu atd.)
4
16/05/2016 16:26:31Džbán
Projekt odkupu pozemků okolo přehrady Džbán a revitalizace území do podoby přírodního parku s možnostmi celoročního sportvního a kulturního vyžití (něco jako Ladronka, žádné nepotřebné budovy šaten, ale max. pouze několik venkovních sprch, in-line dráhu, hřiště, posilovací stroje, jednoduché kiosky na prodej občerstvení, jejichž provozem by mohl být hrazen alespoň částečně provoz parku,....
Veleslavín-Vokovice k životu
OSveleslavin@seznam.cz
Liboc
životní prostředí a městský prostor
5
16/05/2016 16:47:23P+R na Dlouhé Míli
Tím, že před uvedením metra V.A do provozu nebylo postaveno parkoviště P+R a terminál busů na Dlouhé Míli a že
nebyla modernizována železniční trať do Kladna a na letiště, vč. žel.st. Dlouhá Míle, nesplnilo metro V.A základní předpokládaný cíl výstavby, tj. zlepšení životního prostředí a zrychlení dopravy v SZ části Prahy přechodem na ekologickou kolejovou dopravu. Bylo by vhodné postavit v předstihu P+R na Dlouhé Míli a do doby, než bude modernizována železnice na Kladno a letiště a postavena tramvajová trať na Dědinu, tak z tohoto P+R zřídit expresní spoj MHD ke stanici metra Veleslavín. Využít k tomu existující vyhrazený jízdní pruh pro busy na Evropské. Tím by se částečně kompenzovalo nedodržení harmonogramu výstavby parkoviště P+R a terminálu busů na Dlouhé Míli a modernizace železniční trati do Kladna a na letiště, vč. žel.st. Dlouhá Míle, a z toho plynoucí zhoršení životního prostředí v Praze 6.
Připomínáme, že z dalšího uvažovaného P+R u stávající žel. stanice Praha Ruzyně je už nyní možná rychlá doprava vlakem do centra. Předstihovou výstavbou těchto P+R by došlo ke snížení imisního zatížení Prahy 6, protože IAD by byla ukončena na okraji Prahy u silničního okruhu.
Veleslavín-Vokovice k životu
OSveleslavin@seznam.cz
Veleslavíndoprava
6
16/05/2016 17:18:24Okolí přehrady Džbán
Zatím je stále nedořešen odkup pozemků v okolí přehrady Džbán a v Šárce od soukromého vlastníka (cca 18,5 ha). Byl to i předvolební slib některých politických stran. Areál koupaliště by bylo vhodné změnit na veřejný park (obdobně jako je Ladronka). Tím by byla umožněna celoroční průchodnost podél severního (pravého) břehu přehrady. Bylo by třeba rekonstruovat, a doplnit nové cesty okolo přehrady - např. dráhu pro in-line bruslaře, cyklisty, běžkaře, travnaté hřiště na badminton, petangue, volejbal, basketový koš, posilovací stroje, vše v jednoduchém provedení, superodolné proti vandalům, tedy např. na hřišti jen tyče, síť si každý přinese, ...
Na jižním (levém) břehu by bylo potřeba prořezat křoviny a doplnit mobiliář (koše, lavičky,..) aby se tam nehromadil odpad a aby křoviny v blízkosti cest neničily asfalt a neznemožňovaly průchod celou šíří cesty.
Cesta od vtoku Litovického potoka do přehrady k Vokovickému hřbitovu vypadá jak tankodrom. Ostatní cesty jsou obdobné, 50 let bez údržby. Stávající objekty šaten na koupališti jsou v dezolátním stavu, nejsou využívané a nikdy nebyly. Byly postaveny značně předimenzované. Připomínám, že náklady na jejich likvidaci a odvoz suti byly již zakalkulovány ve znaleckém posudku, který byl podkladem pro stanovení vyvolávací ceny, která byla i cenou kupní. Vyvolávací cena byla o náklady na likvidaci budov a odvoz suti snížena.
Provoz areálu by bylo možné hradit např. pronájmem areálu pro koncerty, pronájmem stánků s občestvením, půjčoven sportovního vybavení,.....
Veleslavín-Vokovice k životu
OSveleslavin@seznam.cz
Liboc
životní prostředí a městský prostor
7
16/05/2016 17:21:07
Paralelní cesty pro cyklisty a ne-chodce
V Šárce realizovat v návrhu úz. plánu navržené cestičky pro běžkaře, cyklisty,... nejen tam, kde jsou nakreslené, ale vzhledem k velkému množství lidí (vč. dětí, důchodců,..) důsledně zřídit samostatné paralelní cesty pro chodce a auta s povolením vjezdu a jiné samostatné pro cyklisty, běžkaře, běžce,.... Zamezí se tak střetům a úrazům. Stačilo by udělat průseky tj. pouze vysekat křoviny, stromy by se kácet nemusely, nechat povrch jaký je a v zimě by nedocházelo k odklízení sněhu a posypu běžkařských cest. Obdobná cestička už léta vede podél Purkrabského háje v kraji lesa od piknikového místa s ohništěm na Přední Kopaninu.
Veleslavín-Vokovice k životu
OSveleslavin@seznam.cz
Šárka
životní prostředí a městský prostor
8
16/05/2016 17:22:00
Omezit automobily v Šárce
V Šárce, zejména v údolí Divoké Šárky v poslední době výrazně zesílil provoz aut. Údolí je hluboké, velice pomalu dochází k rozptylu emisí. Situace se stále zhoršuje prodejem a rekonstrukcí usedlostí v údolí. Nešlo by omezit provoz, nebo alespoň povolit vjezd pouze pro hybridní nebo elektrický pohon?
Veleslavín-Vokovice k životu
OSveleslavin@seznam.cz
Šárkadoprava
9
16/05/2016 17:24:48
doprava po otevření Blanky
řešení šíleného stavu Patočkovy po otevření Blanky
Spolek pro BřevnovBřevnovdoprava
10
16/05/2016 17:26:23
zakrytí vjezdů a výjezdů na Malovance
zakrytí tunelových vjezdů a výjezdů na Malovance
Spolek pro BřevnovBřevnov
11
16/05/2016 17:31:01rozšíření Ladronky
diskuse o tom, co vlastně má být náplní a smyslem rozšíření Ladronky, např. zda je cílem navýšit kapacitu pro bruslení anebo zvýšit bezpečnost uživatelů bez bruslí (chodci, bicyklisté atd.)
Spolek Pod BořislavkouBřevnov
životní prostředí a městský prostor
12
16/05/2016 17:31:41
nová koncepce polikliniky Pod Marjánkou
nová koncepce polikliniky Pod Marjánkou
Spolek pro BřevnovBřevnov
plánování budoucí podoby Prahy 6
13
24/05/2016 20:32:33
Personalizovaný veřejný informační mapový portál
Cíl projektu: vytvořit informační kanál, pomocí kterého každý zájemce bude moci vymezit geograficky a fakticky oblast svého zájmu o dění na MČ P6. Informační systém mu pak bude automaticky do emailu posílat informace o veškerém dění, které odpovídá jeho oblasti zájmu. Cílem je, aby takto byla dostupná data z celé radnice (veškerý obsah úřední desky, body jednání zastupitelstva, rady, komisí, rozvojové projekty, řízení stavebního úřadu atd.)
Forma participace: Spolky definují požadované funkcionality a data, ke kterým budou v rámci mapového portálu přistupovat. Funkční portál zajistí informovanost občanů, jako základní stavební kámen ostatních participačních projektů.
Zelený Břevnov o.s.zelenybrevnov@volny.czJiná čtvrť
komunikace/vztah občanů a radnice
14
24/05/2016 20:34:21
Otevření komisí RMČ občanům
Cíl projektu: umožnit účast veřejnosti, stanovit jednotná pravidla pro účast občanů na jednáních komisí RMČ.
Zelený Břevnov, o.s.zelenybrevnov@volny.czJiná čtvrť
komunikace/vztah občanů a radnice
15
24/05/2016 20:36:47
Cíl projektu: umožnit účast veřejnosti, stanovit jednotná pravidla pro účast občanů na jednáních komisí RMČ.
Cíl projektu: Zvýšit přehlednost webu praha6.cz. V současné podobě je velmi obtížné se k hledaným informacím dostat. Body k řešení:
Fulltextové vyhledávání nevrací hledané informace
Přehledné zobrazení větších projektů na vlastním podwebu
Zvýšení přehlednosti neřešit omezováním množství informací
Publikování dokumentů ve strojově čitelné, indexovatelné podobě nikoliv scanů
informace na elektronické úřední desce zachovat trvale
Forma participace: Konzultace struktury, funkcí a obsahu webu.
Zelený Břevnov, o.s.zelenybrevnov@volny.czJiná čtvrť
komunikace/vztah občanů a radnice
16
24/05/2016 20:42:53
Zvýšení transparentnosti při schvalování staveb a územních změn
-co možná nejdřívější zveřejňování vizualizací projektů, pokud jde do KÚR, tak ještě před schválením KÚR
-bezproblémový přístup k celému spisu projektu pro účastníky řízení
-férové jednání stavebního úřadu - nevypisovat termíny řízení během prázdnin apod.
-Samospráva zastoupená Kanceláří architekta (KA) musí klást mnohem větší nároky na investory pro prosazování zájmů stávajících obyvatel - aktivní účast KA v řízeních na stavebním odboru. V současné době aktivity spolků suplují nedostatečnou práci KA při obraně zájmů občanů MČ Praha 6. KA by neměla vydávat souhlasná stanoviska bez diskuze s občany.
Zelený Břevnov, o.s.zelenybrevnov@volny.czJiná čtvrť
výstavba (vč. územního plánu, Metropolitního plánu atd.)
17
24/05/2016 20:45:03
Zvýšení přehlednosti a informační hodnoty webu Prahy 6
Cíl projektu: Zvýšit přehlednost webu praha6.cz. V současné podobě je velmi obtížné se k hledaným informacím dostat. Body k řešení:
Fulltextové vyhledávání nevrací hledané informace
Přehledné zobrazení větších projektů na vlastním podwebu
Zvýšení přehlednosti neřešit omezováním množství informací
Publikování dokumentů ve strojově čitelné, indexovatelné podobě nikoliv scanů
informace na elektronické úřední desce zachovat trvale
Forma participace: Konzultace struktury, funkcí a obsahu webu.
Zelený Břevnov, o.s.zelenybrevnov@volny.czJiná čtvrť
komunikace/vztah občanů a radnice
18
24/05/2016 20:50:41
Zavedení služby “Lepší místo” nebo obdobné
-zavedení rychlého komunikačního kanálu pro komunikaci občanů a ÚMČ
-obyvatelům je dána možnost rychle a jednoduše poukazovat na problémy k řešení
-důležitá je zpětná vazba od ÚMČ a vypořádání všech hlášení/připomínek
-možným nástrojem je služba “Lepší místo” http://www.lepsimisto.cz/
Zelený Břevnov, o.s.zelenybrevnov@volny.czJiná čtvrť
komunikace/vztah občanů a radnice
19
25/05/2016 16:30:54
Zelený koridor Petřín - Hvězda
Rozšiřování areálu Ladronka, a to zejména směrem na východ od Televizní věže - tak, aby mohl vzniknout zelený pás, respektive biokoridor spojující Petřín a oboru Hvězda.
Marek Šálek / Sdružení Tejnka
marek.salek@reportermagazin.cz
Břevnov
spadá do více z uvedených okruhů
20
25/05/2016 16:43:12
Postupující eroze Památkové zóny Tejnka
Stavební ruch v oblasti vymezené ulicemi Šlikova, Kochanova, Nad Tejnkou, Maratonská, Za Strahovem je dlouhodobě neudržitelný. Ohrožuje statiku starých domků v Tejnce a neúnosně zvyšuje dopravní zátěž - a to nejen v průběhu výstavby, ale zejména po jejím dokončení (Residence La Crone, Truhlárna, Rezidence Břevnov). Přibývají desítky bytových jednotek a chystá se výstavba dalších, za akutní ohrožení charakteru Památkové zóny Tejnka a historického rázu čtvrti považujeme zejména chystanou výstavbu ve vnitrobloku Šlikovy ulice (pokračování ulice Závěrka) a plánovanou novostavbu na nároží ulic Za Strahovem / Maratonská (čp. 33).
Marek Šálek /Sdružení Tejnka
marek.salek@reportermagazin.cz
Břevnov
spadá do více z uvedených okruhů
21
25/05/2016 18:47:49
podpora spolků provozujících rodinná a komunitní centra na Praze 6
Připravuje radnice nějaký grantový program na podporu služeb pro rodiny na Praze 6 (mateřských, rodinných a komunitních center)? Má představu o jejich počtu, službách, které rodinám poskytují a provozu? Považuje jejich existenci za potřebnou?
PhDr.Helena Vostradovská, Občanská inspirace,z.s.
helena@obcanskainspirace.cz
721770462
Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Liboc, Ruzyně, Střešovice, Šárka, Veleslavín, Vokovice
mezilidské vztahy, sousedská pospolitost, komunitní činnost
22
06/06/2016 13:13:11Sociální bydlení

Spolupráce MČ P6 a Fokusu aj. při přípravě a realizaci sociálního bydlení (pro lidi s duševním onemocněním s problémem bydlení) - včetně přípravy projektu na evr. fondy Pól růstu.

Fokus Prahaarte@fokus-praha.cz
Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Liboc, Ruzyně, Střešovice, Šárka, Veleslavín, Vokovice
výstavba (vč. územního plánu, Metropolitního plánu atd.)
23
06/06/2016 13:15:09
Sociální firmy, podpora jejich zakázek
Z oblasti sociálního podnikání: za nás nabídka sociálních firem (zejména Zahrady a Prádelny U Mandelíků - se sídlem v P6) pro zakázky MČ P6 - možno i prezentovat prospěšnost sociálního podnikání;
Fokus Prahaarte@fokus-praha.cz
Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Liboc, Ruzyně, Střešovice, Šárka, Veleslavín, Vokovice
nespadá do žádného z uvedených okruhů
24
06/06/2016 13:19:07
Život v komunitě s lidmi s duševním onemocněním
Destigmatizase duševního onemocnění, více akcí na území Prahy 6, které podporují dobré soužití všech občanů včetně těch s duševní nemocí, vzájemnou schopnost spolupracovat včetně v oblasti zaměstnávání.

Můžeme nabídnout kurzy / přednášku / besedu o komunikaci a práci s lidmi s duševními potížemi - pro pracovníky Úřadu MČ Praha 6

Projekt prevence, pro stř.školy "Blázníš? No a!" - koná se vždy jeden školní den ve škole se studenty, v Praze 6 ho také opět provozujeme. Web: http://blaznis-no-a.cz/

Nabídka služeb pro obyvatele P6 - jednak psychoterapie, psychiatrie, sociální služby (vyřízení soc.dávek s našimi case-managery, podpora bydlení, hledání práce...), také nově Krizová služba i odpoledne po běžných našich prac.hodinách, od 16 do 20 hodin na telefonu, i možnost setkání. - jednak můžeme předat info, co nabízíme, jednak mluvit o součinnosti s jinými službami, institucemi, zařízeními, plán do budoucna.

Fokus Prahaarte@fokus-praha.cz
Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Liboc, Ruzyně, Střešovice, Šárka, Veleslavín, Vokovice
mezilidské vztahy, sousedská pospolitost, komunitní činnost
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100