BMCV-11 Danh sách CB trực tháng
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
CÔNG TY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BM11
3
HCTC-BM11
Độc lập - Tự - Do - Hạnh phúc.
4
-------
-------------
5
DANH SÁCH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRỰC CÔNG TY
6
Tháng . . . . . năm 200 . .
7
STT
HỌ và TÊN
NGÀY
THỨGHI CHÚ
8
1Thứ hai
9
2Thứ ba
10
3Thứ tư
11
4Thứ năm
12
5Thứ sáu
13
6Thứ bảy
14
7Chủ nhật
15
8Thứ hai
16
9Thứ ba
17
10Thứ tư
18
11Thứ năm
19
12Thứ sáu
20
13Thứ bảy
21
14Chủ nhật
22
15Thứ hai
23
16Thứ ba
24
17Thứ tư
25
18Thứ năm
26
19Thứ sáu
27
20Thứ bảy
28
21Chủ nhật
29
22Thứ hai
30
23Thứ ba
31
24Thứ tư
32
25Thứ năm
33
26Thứ sáu
34
27Thứ bảy
35
28Chủ nhật
36
29Thứ hai
37
30Thứ ba
38
31Thú tư
39
Ghi chú: Thời gian trực tư 19 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau
40
Công ty, Ngày tháng năm 200 . .
41
DUYỆT CỦA BGĐ
Phòng HCTC.
42
43
44
* Nơi nhận :
45
- Giám đốc " Để kính tường "
46
- Bảo Vệ " Để theo dõi "
47
- Đương sư " Để thi hành "
48
- Phòng HCTC " Để lưu "
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...