PHOI HOP DIEU TRI
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ
2
3
TIÊU HOÁVIÊM DẠ DÀY, VIÊM HANG VỊ
4
1
KIỆN TỲ HOÀ VỊ
5
2
BỔ TRUNG ÍCH KHÍ
6
3
TÂM MẠCH 2
7
4
CAO GIẢM PHÌ
8
LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG, TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY
9
1
VỊ QUẢN THỐNG
10
2
ĐƠN CHI TIÊU DAO
11
3
THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM
12
4
CAO GIẢM PHÌ
13
Điều trị củng cố:
14
1
KIỆN TỲ HOÀ VỊ
15
2
BỔ TRUNG ÍCH KHÍ
16
3
TÂM MẠCH 2
17
VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH
18
Thể thấp nhiệt
19
1
ĐẠI TRÀNG
20
2
THANH CAN
21
3
LONG ĐỞM TẢ CAN
22
Thể Tỳ vị hư hàn kèm khối u đại tràng
23
1
KIỆN TỲ HOÀ VỊ
24
2
VỊ QUẢN THỐNG
25
3
TRINH NỮ HOÀNG CUNG
26
4
ĐẠI TRÀNG
27
5
CAO ĐẶC TRỊ
28
BÉO PHÌ
29
1
CAN HUYẾT
30
2
GIẢM PHÌ
31
3
CAO GIẢM PHÌ
32
GAN NHIỄM MỠ - RỐI LOẠN MỠ MÁU
33
1
CAN HUYẾT
34
2
GIẢM PHÌ
35
3
CAO GIẢM PHÌ
36
4
TRÀ XANH LÁ SEN
37
TIÊU HOÁSỎI MẬT
38
1
CAN HUYẾT
39
2
LỢI NIỆU
40
3
ĐƠN CHI TIÊU DAO
41
4
CAO GAN THẬN
42
VIÊM GAN DO RƯỢU - ĐỘC CHẤT
43
1
CAN HUYẾT
44
2
THANH HUYẾT NHIỆT
45
3
GIẢI ĐỘC
46
VIÊM GAN SIÊU VI B, C
47
1
CAN HUYẾT
48
2
GIẢI ĐỘC
49
3
TRINH NỮ HOÀNG CUNG
50
4
THANH NHIỆT
51
5
CAO ĐẶC TRỊ
52
6
CAO GAN THẬN
53
XƠ GAN
54
1
CAN HUYẾT
55
2
GIẢI ĐỘC
56
3
TRINH NỮ HOÀNG CUNG
57
4
THANH NHIỆT
58
5
CAO ĐẶC TRỊ
59
6
CAO GAN THẬN
60
UNG THƯ GAN (K. GAN)
61
1
CAN HUYẾT
62
2
GIẢI ĐỘC
63
3
TRINH NỮ HOÀNG CUNG
64
4
THANH NHIỆT
65
5
CAO ĐẶC TRỊ
66
6
CAO GAN THẬN
67
TÁO BÓN
68
1
CAN HUYẾT
69
2
THANH CAN
70
3
ĐẠI TRÀNG
71
4
TRÀ NHUẬN GAN
72
73
74
TIM MẠCHSUY TIM, RLTK TIM, THIẾU MÁU CƠ TIM, CƠN ĐAU THẮT NGỰC
75
1
TÂM MẠCH 2
76
2
THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM
77
3
THANH CAN
78
4
KIM QUỸ THẬN KHÍ
79
TĂNG HUYẾT ÁP
80
Thể Can hoả vượng
81
1
TÂM MẠCH 1
82
2
TÂM MẠCH 2
83
3
LONG ĐỞM TẢ CAN
84
4
CAO ỔN ÁP
85
Thể Thận âm hư
86
1
TÂM MẠCH 1
87
2
TÂM MẠCH 2
88
3
LỤC VỊ
89
4
CAO ỔN ÁP
90
SUY VAN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI, DÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI
91
1
KIM QUỸ THẬN KHÍ
92
2
TÂM MẠCH 2 (Hoặc HOẠT HUYẾT THÔNG KINH LẠC)
93
3
TOẠ CỐT
94
4
TRINH NỮ HOÀNG CUNG
95
5
CAO TRẤN THỐNG
96
MẤT NGỦ, SUY NHƯỢC CƠ THỂ, SUY NHƯỢC THẦN KINH
97
1
THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM
98
2
THẬP TOÀN ĐẠI BỔ
99
3
ĐƠN CHI TIÊU DAO
100
Mất ngủ do Tỳ hư
Loading...
Main menu