ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
May 2022
2
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
3
1234567
4
5
6
Gym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00
7
Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00
8
Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00
9
8910Choir Concert11121314
10
11
12
Gym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00
13
Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00
14
Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00
15
15161718192021
16
17
18
Gym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00
19
Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00
20
Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00
21
22232425262728
22
Volleyball CampVolleyball CampVolleyball CampVolleyball Camp
23
(6-8 both HS gyms)(3:45-5:45 both HS gyms)(6-8 both HS gyms)(6-8 both HS gyms)
24
Gym: 8:00-9:00Gym: 6:30-9:00Gym: 8:00-9:00Gym: 8:00-9:00
25
Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00
26
Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00
27
293031
28
29
CLOSED
30
MEMORIAL DAYGym: 6:30-9:00
31
Weight Room: 6:30-9:00
32
Wellness: 6:30-9:00
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100