ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
July 2022
2
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
3
12
4
5
6
7
8
9
3456789
10
11
12
Gym: closedGym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00
13
Weight Room: closedWeight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00
14
Wellness: closed Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00
15
10111213141516
16
17
18
Gym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00
19
Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00
20
Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00
21
17181920212223
22
23
24
Gym: 6:30-9:00Gym: CLOSEDGym: 6:30-9:00Gym: 6:30-9:00
25
Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: CLOSEDWeight Room: 6:30-9:00Weight Room: 6:30-9:00
26
Wellness: 6:30-9:00Wellness: CLOSEDWellness: 6:30-9:00Wellness: 6:30-9:00
27
24252627282930
28
Finishing FloorsFinishing FloorsFinishing Floors
29
30
Gym: 6:30-9:00Gym: CLOSEDGym: CLOSEDGym: CLOSED
31
Weight Room: 6:30-9:00Weight Room: CLOSEDWeight Room: CLOSEDWeight Room: CLOSED
32
Wellness: 6:30-9:00Wellness: CLOSEDWellness: CLOSEDWellness: CLOSED
33
31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100