ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
กิจกรรม ประเด็น/เนื้อหา ช่องทางการออกอากาศวัน/เวลา/ออกอากาศจำนวนผลผลิตจำนวนเผยแพร่ผู้รับผิดชอบLink / ผลงาน หรือหมายเหตุเพิ่มเติม
2
(หากมีชื่อรายการ ระบุในช่องนี้ เช่น รายการแหล่งข่าวชาวใต้: ประเด็น............)
(ไม่ต้องใส่หน่วยนับ)(ไม่ต้องใส่หน่วยนับ)
3
1สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.7จังหวัดภาคใต้ตอนบน1/11/2564ทุกวันสวท.กบ
https://drive.google.com/drive/folders/1JhfaMndHoWe4HjYrzndbe748h8aLM6wn?usp=sharing
4
2สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.7จังหวัดภาคใต้ตอนบน1/11/25641ทุกวันสวท.กบ
https://drive.google.com/drive/folders/1JhfaMndHoWe4HjYrzndbe748h8aLM6wn?usp=sharing
5
3สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.นศ3/11/256414สวท.นศF.M. 93.50 MHz
6
1สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.นศ4/11/256414สวท.นศF.M. 93.50 MHz
7
2สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.พง3/11/25644สวท.พง
https://www.facebook.com/100027485623791/videos/187185763585420
8
3สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.พง4/11/25646สวท.พง
9
4พูดแทรกในรายการ
การลงพื้นที่ ของรัฐมนตรีในจังหวัดพังงา
สวท.พง4/11/256412สวท.พง
https://www.facebook.com/100027485623791/videos/187185763585420
10
5สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.สฎ4/11/25645สวท.สฎ2 ความถี่ (89.75, 95.50 MHz.)
11
6สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.สฎ4/11/25645สวท.สฎ2 ความถี่ (89.75, 95.50 MHz.)
12
7สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.ภก3/11/256414สวท.ภกFM 96.75 MHz
13
8สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.ภก4/11/256414สวท.ภกFM 96.75 MHz
14
9พูดแทรกในรายการ
รายการ รอบวันทันข่าว ประเด็น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เตรียมยื่น 3 ประเด็นหลัก กีฬา สุขภาพ การประชุม เสนอ ครม.สัญจร จังหวัดกระบี่ 15-16 พฤศจิกายน นี้
สวท.ภก3/11/256411สวท.ภกFM 96.75 MHz
15
10ข่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เตรียมยื่น 3 ประเด็นหลัก กีฬา สุขภาพ การประชุม เสนอ ครม.สัญจร จังหวัดกระบี่ 15-16 พฤศจิกายน นี้
สวท.ภก3/11/256411สวท.ภก
https://www.facebook.com/radiopktprd/posts/598334794919906
16
11สกู๊ปข่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เตรียมยื่น 3 ประเด็นหลัก กีฬา สุขภาพ การประชุม เสนอ ครม.สัญจร จังหวัดกระบี่ 15-16 พฤศจิกายน นี้
สวท.ภก3/11/256411สวท.ภก
17
12รายงานข่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เตรียมยื่น 3 ประเด็นหลัก กีฬา สุขภาพ การประชุม เสนอ ครม.สัญจร จังหวัดกระบี่ 15-16 พฤศจิกายน นี้
สวท.ภก3/11/256411สวท.ภก
18
13สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.สม4/11/256411สวท.สม1 ความถี่ ( 96.75 MHz.)
19
14สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.ตป4/11/256416สวท.ตป90.25 MHz
20
15สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.ตป4/11/256416สวท.ตป
21
16รายการเชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.ตป4/11/256413สวท.ตป
22
17พูดแทรกในรายการเชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.ตป4/11/256414สวท.ตป
23
18ข่าว
คณะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานที่รองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร ณ จังหวัดกระบี่)
สวท.ทส4/11/256412สวท.ทส
https://www.facebook.com/newsPRD5/videos/1008142706709021/ , FM 97 MHz
24
19ข่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เตรียมยื่น 3 ประเด็นหลัก กีฬา สุขภาพ การประชุม เสนอ ครม.สัญจร จังหวัดกระบี่ 15-16 พฤศจิกายน นี้
สวท.ทส4/11/256411สวท.ทส
https://www.facebook.com/newsPRD5/videos/1008142706709021/
25
20ข่าว
ระนองเตรียมเสนอ 7 โครงการเข้าสู่การประชุม ครม.
สวท.รน4/11/256411สวท.รน
26
21สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรีสวท.รน4/11/256416สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
27
22สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรีสวท.รน4/11/256414สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
28
23รายการ
รายการ "อันดามันวันนี้" (รายการเครือข่าย) / อบจ.ระนองเตรียมเสนอโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง
สวท.รน4/11/256411สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
29
24พูดแทรกในรายการ
อบจ.ระนองเตรียมเสนอโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง
สวท.รน4/11/256411สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
30
25สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรีสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4/11/256411สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (ภาคใต้)A.M. 1242 KHz.
31
26สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรีสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4/11/256411สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (ภาคใต้)A.M. 1242 KHz.
32
27สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.นศ5/11/256414สวท.นศF.M. 93.50 MHz
33
28สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.นศ5/11/256414สวท.นศF.M. 93.50 MHz
34
29พูดแทรกในรายการ
รายการ "ตะลอนอ่าวไทย" ประเด็น เตรียมเคาะโครงการ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน เสนอ ครม.สัญจร กระบี่ 15-16 พ.ย.64
สวท.นศ5/11/256411สวท.นศ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=422970035883648&id=495781067131283
35
30ข่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เตรียมยื่น 3 ประเด็นหลัก กีฬา สุขภาพ การประชุม เสนอ ครม.สัญจร จังหวัดกระบี่ 15-16 พฤศจิกายน นี้
สวท.ทส5/11/2564-1สวท.ทสFM 97 MHz
36
31ข่าว
ผู้ว่าฯ ตรัง เรียกประชุมเตรียมความพร้อมครม.สัญจรลงพื้นที่เปิดท่าเรือปากเมง ประตูสู่อันดามัน
สวท.ทส5/11/256412สวท.ทส
https://www.facebook.com/newsPRD5/videos/1008142706709021/ , FM 97 MHz
37
32สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย5/11/256411สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (ภาคใต้)A.M. 1242 KHz.
38
33สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย5/11/256411สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (ภาคใต้)A.M. 1242 KHz.
39
34ข่าวออนไลน์
ครม.สัญจร จ.กระบี่ 15-16 พ.ย.64 นี้ เดินหน้าแผนรองรับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย
สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย5/11/256411สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (ภาคใต้)
https://www.facebook.com/radioeducation.surat/posts/4467950983281363
40
35พูดแทรกในรายการ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เตรียมสถานที่รองรับการประชุม ครม.สัญจร นอกสถานที่
สวท.พง5/11/256411สวท.พง
https://www.facebook.com/100027485623791/videos/458544099230813
41
36สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรีสวท.พง5/11/25642สวท.พง
https://www.facebook.com/100027485623791/videos/458544099230813
42
37สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรีสวท.พง5/11/256410สวท.พง
https://www.facebook.com/100027485623791/videos/458544099230813
43
38ข่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เตรียมยื่น ประเด็น เสนอ ครม.สัญจร จังหวัดกระบี่ 15-16
สวท.ตป5/11/25643สวท.ตป
44
39สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรีสวท.ตป5/11/25648สวท.ตป
45
40สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรีสวท.ตป5/11/25648สวท.ตป
46
41สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรีสวท.สม5/11/25641สวท.สม1 ความถี่ ( 96.75 MHz.)
47
42สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรีสวท.ทส5/11/25645สวท.ทส
48
43สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรีสวท.ทส5/11/25645สวท.ทส
49
44พูดแทรกในรายการ
รายการเล่าสู่กันฟัง จ.กระบี่เตรียมความพร้อมรับคณะ ครม.สัญจร
สวท.ทส3/11/256411สวท.ทสFM.97.0 MHz.
50
45สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.รน5/11/2564110สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
51
46สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.สฎ5/11/256410สวท.สฎ2 ความถี่ (89.75, 95.50 MHz.)
52
47สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.สฎ5/11/256410สวท.สฎ2 ความถี่ (89.75, 95.50 MHz.)
53
48สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.รน5/11/2564110สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
54
49พูดแทรกในรายการเชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.รน5/11/256423สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
55
50พูดแทรกในรายการ
ระนองเตรียมเสนอโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง
สวท.รน5/11/256412สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
56
51ข่าวออนไลน์
ระนองเตรียมเสนอโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง
สวท.รน5/11/256411สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
57
52สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.นศ6/11/256416สวท.นศF.M. 93.50 MHz
58
53สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.นศ6/11/256416สวท.นศF.M. 93.50 MHz
59
54พูดแทรกในรายการ
รายการ "สร้างไทยไปด้วยกัน" ประเด็น ครม.กำหนดประชุมที่ จ.กระบี่ 15-16 พ.ย.64
สวท.นศ6/11/256411สวท.นศF.M. 93.50 MHz
60
55สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย6/11/25641สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (ภาคใต้)A.M. 1242 KHz.
61
56สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย6/11/25641สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (ภาคใต้)A.M. 1242 KHz.
62
57สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.สม6/11/256411สวท.สม1 ความถี่ ( 96.75 MHz.)
63
58สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.สฎ6/11/256410สวท.สฎ2 ความถี่ (89.75, 95.50 MHz.)
64
59สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.สฎ6/11/256410สวท.สฎ2 ความถี่ (89.75, 95.50 MHz.)
65
60พูดแทรกในรายการ
รายการ ข่าวเช้าสุดสัปดาห์ ประเด็น ครม.สัญจร จ.กระบี่
สวท.สฎ6/11/256411สวท.สฎF.M.89.75 MHz.
66
61รายงานข่าว
รองนายกฯ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา กลั่นกรองเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม.สัญจร 15-16 พ.ย. ที่ จ.กระบี่
สวท.พง6/11/256411สวท.พงรายงานข่าวเบรค สวท กทม ออกอากาศ ต้นชั่วโมง 16.00
67
62รายการ
รายการเล่าข่าว เสาร์-อาทิตย์ ประเด็น รมว.พาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดพังงา
สวท.พง6/11/256411สวท.พงFM 100 MHz
68
63สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.พง6/11/25648สวท.พงFM 100 MHz
69
64สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.พง6/11/25648สวท.พงFM 100 MHz
70
65Facebook Live
รองนายกฯ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา กลั่นกรองเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม.สัญจร 15-16 พ.ย. ที่ จ.กระบี่
สวท.พง6/11/256411สวท.พงเพจ Radio Thai Png
71
66สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.สฎ7/11/256410สวท.สฎ2 ความถี่ (89.75, 95.50 MHz.)
72
67สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.สฎ7/11/256410สวท.สฎ2 ความถี่ (89.75, 95.50 MHz.)
73
68พูดแทรกในรายการ
รายการ ข่าวเช้าสุดสัปดาห์ ประเด็น ครม.สัญจร จ.กระบี่
สวท.สฎ7/11/256411สวท.สฎF.M.89.75 MHz.
74
69พูดแทรกในรายการ
รายการใต้ฟ้าอ่าวไทย รองนายกจุรินทร์ ติดตามกลั่นกรองโครงการของ 6 จังหวัดอันดามัน
สวท.ทส7/11/256411สวท.ทสF.M. 97.0 MHz.
75
70พูดแทรกในรายการ
รายการใต้ฟ้าอ่าวไทย จ.กระบี่ประชุมร่วมกับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
สวท.ทส7/11/256411สวท.ทสF.M. 97.0 MHz.
76
71พูดแทรกในรายการ
รายการใต้ฟ้าอ่าวไทย ผวจ.ภูเก็ต พิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สวท.ทส7/11/256411สวท.ทสF.M. 97.0 MHz.
77
72สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.ทส7/11/25645สวท.ทสF.M. 97.0 MHz.
78
73สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.ทส7/11/25645สวท.ทสF.M. 97.0 MHz.
79
74สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย7/11/25641สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (ภาคใต้)A.M. 1242 KHz.
80
75สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.นศ7/11/256416สวท.นศF.M. 93.50 MHz
81
76สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.นศ7/11/256416สวท.นศF.M. 93.50 MHz
82
77สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.พง7/11/256410สวท.พงF.M.100 MHz
83
78เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.พง7/11/25645สวท.พงF.M.100 MHz
84
79
รายการ เล่าข่าวเสาร์-อาทิตย์ สัมภาษณ์ กฤษ ศรีฟ้า ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ประเด็นกลั่นกรองเรื่องสู่ที่ประชุม ครม สัญจร
สวท.พง7/11/256411สวท.พง
F.M.100 MHz และ FB live https://www.facebook.com/100027485623791/videos/3172704112957972
85
80สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.สม7/11/256411สวท.สม1 ความถี่ ( 96.75 MHz.)
86
81สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.รน6/11/256410สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
87
82สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.รน6/11/256410สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
88
83ข่าวออนไลน์
รองนายกจุรินทร์ฯ ติดตามกลั่นกรองโครงการ 6 จังหวัดอันดามัน และจังหวัดระนองเตรียมเสนอโครงการพัฒนาจังหวัด 2 โครงการเข้าที่ประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ 16 พ.ย.นี้
สวท.รน6/11/256411สวท.รน
https://www.facebook.com/ranongradio/posts/6700880549929849?__tn__=-R
89
84พูดแทรกในรายการ
รายการร่วมสร้างประเทศไทย เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี
สวท.รน6/11/256411สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
90
85สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.รน7/11/256410สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
91
86สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.รน7/11/256410สวท.รน2 ความถี่ F.M. 107.25 MHz. A.M. 783 KHz.
92
87พูดแทรกในรายการ
รายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี
สวท.รน7/11/256411สวท.รน
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4434544399933325
93
88พูดแทรกในรายการ
รายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ รองนายกจุรินทร์ฯ ติดตามกลั่นกรองโครงการ 6 จังหวัดอันดามัน และจังหวัดระนองเตรียมเสนอโครงการพัฒนาจังหวัด 2 โครงการเข้าที่ประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ 16 พ.ย.นี้
สวท.รน7/11/256411สวท.รน
https://www.facebook.com/watch/?v=683874699155978
94
89พูดแทรกในรายการรายการคุยกันวันหยุดเสาร์-อาทิตย์สวท.ตป6/11/256411สวท.ตปFM.90.25
95
90ข่าวข่าว / สี่แยกข่าว สวท.ตป7/11/256411สวท.ตปFM.90.25
96
91พูดแทรกในรายการรายการสารพันจันทร์ - ศุกร์สวท.ตป8/11/256418สวท.ตFM.90.25
97
92ข่าว
จังหวัดพังงา เตรียมเสนอ3 โครงการ ครม.สัญจรจ.กระบี่ 15-16 พ.ย
สวท.ตป8/11/256411สวท.ตปFM.90.25
98
93สปอต (ภาษากลาง)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.นศ8/11/256414สวท.นศF.M. 93.50 MHz
99
94สปอต(ภาษาถิ่น)เชิญชวนต้อนรับ นรม.และคณะรัฐมนตรี สวท.นศ8/11/256416สวท.นศF.M. 93.50 MHz
100
95พูดแทรกในรายการ
รายการ "ตะลอนอ่าวไทย" ประเด็น 6 จังหวัดภาคใต้เร่งจัดประชุม เพื่อเตรียมการนำเสนอโครงการต่าง ๆ ในที่ประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่
สวท.นศ8/11/256411สวท.นศ
https://www.facebook.com/radiothailandnakhonsithammarat/videos/188136830150946/