บันทึก ข้อมูลสมาชิก/อัพเดท/โดเนท/อื่นๆ : อ้พเดทการ์ดใหม่