Good Practices
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
TijdstempelSchool / OrganisatieContactpersoonEmailThemaDoelgroepProbleem/ vraagActie /antwoord
2
5-3-2016 0:52:24Scholenoverleg VoedingBaO
Wat zien jullie als gezonde snacks en drankjes (voor leerlingen en leerkrachten)
Via VCOV (koepel van ouderverenigingen van het vrij onderwijs) kan je een lijst opvragen van gezonde tussendoortjes. Hieraan is ook een wedstrijd gekoppeld en kost de school niets. De oudervereniging moet wel aangesloten zijn bij VCOV om prijzen, bv. een T-shirt te bekomen. Niet elk kind krijgt een T-shirt, enkel de winnaar van de prijs. Indien kinderen niets bij hebben, doen ze niet mee.(Wat met kansarme kinderen?). Je kunt tot 30 T-shirts krijgen. Een klasprijs kan ook maar dan krijgen ook kinderen die niet hun best doen een prijs.
3
5-3-2016 0:55:01ScholenoverlegVoeding
Kleuter,BaO, BuLO
Hoe ongezonde traktaties vermijden?
- Geen traktaties meer van thuis uit. De school organiseert de verjaardag, bv. 1X per maand alle leerlingen vieren van die maand met een gezonde traktatie.
- Maak een lijstje van gezonde traktaties en bied dit aan de ouders en personeel aan, bv. rijstwafel, nootjes, rozijnen, fruit, groenten, droge koek,…
- Maak afspraken met de ouderraad tijdens de start van het schooljaar.
- Geef het goede voorbeeld, bv. soep als traktatie in de lerarenkamer.
- Zoek een alternatief, bv. de traktatie = een boek voor de klasbib
- Nodig de ouders uit om in de klas een gezond ontbijt te maken.
Organiseer een gezond ontbijt. Dit varieert van school tot school in prijs ( mits betaling (10 €) – paasbrunch is wel gratis,…). CM sponsort (met materialen) gezond ontbijt in de klas voor kleuters en 1ste leerjaar. Via het VCOV kan je begeleiding van een diëtiste vragen. Dit kan tijdens de schooluren op school voor de kinderen of tegen beperkt budget voor de hele school. Bekijk ook het aanbod via sponsoring (plaatselijke handelaars en grotere leveranciers).
- Leerkrachten trakteren met soep op de personeelsvergadering
4
5-3-2016 0:57:38ScholenoverlegVoeding
Kleuter, BaO, BuLO
Hoe motiveer je leerlingen om een gezonde brooddoos mee te brengen?
- Zelf als leerkracht het goede voorbeeld geven.
- Blijven stimuleren en geduld hebben. Dit is een actie die tijd vergt.
- Brochure van ‘Klasse’: ‘gezonde brooddoos’ kan je downloaden via de website van Klasse (tips, overzicht,…). Bij herhaling merk je dat de inhoud van de brooddozen verandert bij het aanhalen van de brochure.
- Staat er in een reglement wat kan of niet? Een uitsluitende lijst maken, kan niet. - Sommige ouders houden niet van bemoeienissen. Op oudercontacten zie je vaak niet de problematische ouders om hen via deze weg tips te geven.
- Tip: Bij de inschrijving kan je nieuwe ouders attent maken op wat goed en minder goed is om mee te geven in de brooddoos. Niet alleen de inhoud maar ook de hoeveelheden moeten onder de aandacht gebracht worden.
- Naar gezonde brooddoos toe in spelvorm werken, bv. kaartje trekken en de dag erna meebrengen (stukje fruit, bruine boterham,….)
- Herhalen van de boodschap in een nieuwsbrief, website, projectweek,…
5
5-3-2016 0:59:19ScholenoverlegVoedingOND.alg.
Gezondheid warm houden in de dagdagelijkse werking, niet enkel in een projectweek
- Gezonde voeding implementeren vergt een goede communicatie tussen de school en de leerkracht. Het onderwerp moet levendig gehouden worden en gedragen worden door gans het schoolteam. De ouders moeten ook voldoende info krijgen.
6
5-3-2016 1:02:15ScholenoverlegHygiëne
Kleuter, BaO, BuLO
Werken aan hygiëne (bv. handjes wassen van 100 kleuters voor het eten of na een toiletbezoek) – Hoe kunnen we aandachtspunten rond hygiëne in de aandacht brengen en vooral houden?
- Hygiëne vergt een visuele aanpak. Kinderen krijgen dit soms van thuis niet mee. Het vergt vaak van de leerkracht een enorme tijdsinvestering om kinderen handen te leren wassen, haren te laten kammen en de boodschap steeds te moeten herhalen gedurende het ganse schooljaar.
- Indien de school een apart team (kriebelteam) heeft kan dit na de vakantie extra tijd besteden aan haren kammen en verzorgen.
- Projectweek met jaarlijkse herhaling.
- Lange wasgoten met kranen die vanzelf stoppen. Tip: geen zeepbusjes omwille van het overtollige gebruik.
- 2 washandjes per dag voor de juf ter beschikking stellen.
- De leerkracht begeleidt de leerlingen naar het toilet en houdt toezicht op het handen wassen.
- Communicatie naar de ouders toe moet verbeteren. Ouders laten soms niet toe dat er hierover gepraat wordt en zien de problemen niet van andere normen en waarden te hanteren.
- Pakketten die helpen om het onderwerp aan te kaarten zijn o.a. Ben de Bever (CM), Handig Hans (VIGeZ),…
- Visueel stappenplan: hoe handen wassen.
7
5-3-2016 1:04:28ScholenoverlegalgemeenOND. alg.
Hoe betrek je de ouders bij het gezondheidsbeleid? Bij het organiseren van ouderavonden komt er heel weinig volk…
- Probeer de ouders te bevragen rond wat zij belangrijk vinden of wat er goed is of minder goed in het gezondheidsbeleid op school (zie ook drankenbeleid op school).
- Naar anderstalige ouders toe zijn er vaak andere prioriteiten o.a. op tijd komen.
- Een school gaf als voorbeeld dat ze, om de communicatie te verbeteren en de drempel te verlagen, de ouders, bij het brengen van de kinderen, aan de schoolpoort uitnodigden voor een tas koffie of thee. Dit werkte enkele dagen maar kon niet op lange termijn verder gezet worden.
- Communiceer goed wat kan en niet kan en ga hier consequent mee om.
8
5-3-2016 1:07:18ScholenoverlegGez. AlgemeenOND.alg.
Wat met de gevoeligheid naar kansarme kinderen? Hoe betrek je hen voor de volle 100% zonder persoonlijk te worden, zonder te kwetsen?
- Werken via overleg met organisaties waar kansarme het woord kunnen nemen,
- Ook gezonde goedkope alternatieven voorstellen, bv. craquotte, gratis/goedkoop fruit
- Via sponsoring fruitbedeling en gezond ontbijt goedkoop aanbieden.
9
5-3-2016 1:09:47ScholenoverlegVoedingOND.alg.
Leerlingen laten drinken tijdens de lessen
- Water laten drinken volgens behoefte.
- Het plassen zien als een bewegingstussendoortje.
- Flesjes op de gang zetten. Tijdens de wisseling van de lesuren mag er gedronken worden.
10
5-3-2016 1:10:31Scholenoverleg Voeding
Kleuter, BaO, BuLO
Hoe controleer je, dwing je af dat kinderen enkel water in de drinkbus meebrengen?
- Gebruik doorzichtige drinkbussen
- Controleer af en toe
- Als de fles leeg is, krijgen de kinderen een stickertje waarmee ze de fles aan de kraan kunnen hervullen.
11
5-3-2016 1:11:37ScholenoverlegGeestelijke gezondheidOND.alg.
Psychische gezondheid van kinderen is vaak moeilijk bespreekbaar omwille van de thuissituatie.
- Aan de hand van spelformules kan je kinderen weerbaarder maken, bv. Geestje gezond (LOGO Antwerpen).
12
5-3-2016 1:13:22ScholenoverlegGez. AlgemeenOND.alg.
Zoveel verplichte opdrachten. Hoe kan je scholen sensibiliseren om een gezondheidsbeleid op te zetten.
- Hoe motiveer je het team van leerkrachten en directie? Opleggen werkt niet, in overleg opnemen in het beleid als de meerderheid achter de visie staat. Ook de directie moet open staan voor nieuwe ideeën. Motivatie van vrijwilligers stimuleert.
- Meer tijd vragen om het onderwerp gezondheid in de personeelsvergadering voor te leggen.
- Vooraf een kleine enquête voorleggen aan de leerkrachten en peilen naar vragen en behoeften.
- Bundel bestaande initiatieven.( Gezondheidsmatrix)
- Projectweek opstellen en ieder jaar herhalen.
- Raakvlakken vinden tussen verschillende thema’s (namiddagsport), MOS en fruitafval composteren,….
- Stappenplan opmaken voor bv. 3 jaar (doseren, stap voor stap, focussen op 1 zaak,..)
- Neem gezondheid op in het schoolreglement.
13
5-3-2016 1:16:17ScholenoverlegVoeding
Kleuter, BaO, BuLO
Fruitdag: kinderen dwingen om zaken te eten?
- Er wordt op verschillende manieren een fruitdag georganiseerd op de scholen.
Het fruit wordt wekelijks gratis bedeeld met steun van de gemeente en het oudercomité
- Via deelname aan Tutti Frutti kom je in aanmerking voor Europese subsidie. Voorwaarde is wel dat je 2 €/jaar/leerling voor fruit op school aanrekent en dit voor 30 schoolweken. Je moet wel een contract met de fruithandelaar kunnen voorleggen en regelmatig indienen.
- fruit zelf laten meebrengen
- fruit meebrengen, schillen en in 1 kom doen.
-  Fruit ophalen in de refter en daar laten opeten = leertijd.
- Keuzes maken: wat is belangrijk, durf je de keuze maken? Opnemen in het schoolbeleid, niet van een individuele leerkracht laten afhangen.
- Hoe motiveer je het team van leerkrachten en directie? Opleggen werkt niet, in overleg opnemen in het beleid als de meerderheid achter de visie staat. Ook de directie moet open staan voor nieuwe ideeën. Motivatie van vrijwilligers stimuleert.
-Hoe gezondheid warm houden: elke week fruitdag
- Fruit eten in kleine stapjes – zelf koken, maken – zelf voorbeeld geven
- De proefkampioen (Logo Antwerpen) kan hierbij helpen.

14
5-3-2016 1:19:46ScholenoverlegGez. AlgemeenOND.alg.
Scholen motiveren om aan een gezondheidsbeleid te werken als CLB. Hoe?
- Probeer zelf gezonde traktaties in de lerarenkamer te zetten.
- Bundel initiatieven hoe minimaal ze ook zijn.
- Ga na wat er al gebeurt, misschien zijn er al heel wat zaken rond gezondheid die men wel doet maar waaraan niet gedacht wordt als er over een gezondheidsbeleid wordt gesproken. (zelfevaluatietest of gezondheidsmatrix invullen)
- Maandelijks één item in de kijker zetten. Niet te veel ineens willen doen.
15
2-5-2016 15:12:08Klasse
Voeding, Beweging, Milieu, Groen schoolfeest
OND.alg.
Hoe organiseer ik een groen schoolfeest?
http://koogo.us2.list-manage.com/track/click?u=10ab13b9efecea3f8f5dab5c7&id=328cbbcd84&e=c4af1d35a1
16
22-9-2016 15:43:49VoedingKleuter, BaOtraktaties scholen
- enkel letterkoekjes gegeven door de school
- koffer dag voordien meegeven met de jarige
- in kleuterklas geen uitnodiging verjaardagskaartjes uitgedeeld tenzij iedereen uitgenodigd wordt
- aanspreken van kansarmen wanneer het kind verjaart , suggetie school om dan te zorgen voor traktaties
- fruitsatées
- geen kadootjes mee naar school
17
9-11-2016 14:01:41
Vrije basisschool De Horizon - 't Spoor in Baarle-Hertog
via nieuwsbrief Logo Kempen november 2016
Voeding, BewegingKleuter, BaOGezondheidsweek
De Actieve Voedingsdriehoek vormde de basis van onze gezondheidsweek. Elke graad zoomde in op een onderdeel ervan. De tweede graad werkte bv. rond brood, gezonde tussendoortjes en gezonde dranken.

Elke ochtend deden we gymnastiek met de hele school op het nieuwe ‘anti-pestlied’ van SVS waarbij de kinderen van de derde graad de oefeningen toonden. Alle kinderen konden genieten van een gezond ontbijt, uiteraard samengesteld uit de verschillende delen van de voedingsdriehoek.

De kinderen van de derde graad creëerden slogans over water en beweging. De kinderen van de tweede graad ontworpen suikermeters en de leerlingen van de eerste graad kleurden kleurplaten over beweging en water.

De gezondheidsweek is elk jaar opnieuw een actie om kinderen en ouders bewust te maken van de noodzaak van gezonde voeding en beweging.
18
1-12-2017 11:49:01
Franciscusschool Borgerhout
Voedingschool
Gezellige refterdag - invulling
De dag zelf ( en de week daarna ook nog ) vragen wij aan de ouders om extra aandacht te besteden aan een gezonde brooddoos.

In de refter worden ze hiervoor beloond met een klein aanmoedigingskaartje.
Per klas proberen de lln. zoveel mogelijk beloningskaartjes te verdienen. Dat verdient dan een 'Franciscusbeker' en eventueel nog een gezonde beloning.
Een klein groepje leerlingen gaat deze actie uitleggen in alle klassen.
Op het rolbord kom de oproep en uitleg naar de ouders toe.

We doen ondertussen natuurlijk verder met onze maandag-fruitdag, dinsdag-soepdag en met elke dag-waterdag.
Wij hebben de place-mats en de infobrochures voor de ouders ontvangen.
19
1-12-2017 11:50:09Plantijntje BorgerhoutVoedingKleuter, BaO
Gezellige refterdag - invulling
- Op voorhand de folders uitdelen aan de leerlingen en/of via de link op de smartboards overlopen. In alle klassen een themaweek houden over gezonde voeding.
- Een gelamineerd diploma uitdelen door de directie aan de klassen die gezonde brooddozen bij hebben.
- Dit op voorhand en op de dag zelf op Facebook en de website zetten.
- De schoolgangen versieren met de vlaggetjes over gezonde voeding (groentjes en fruit).
20
1-12-2017 11:50:51Floraschool borgerhoutVoedingKleuter, BaO
Gezellige refterdag - invulling
Verdelen brooddoosfiches, leraars kiezen zelf invulling per klas, opnemen in gezondheidsbeleid

Ingeschreven in "fruit een lekkere buit" en hier kan je online een aantal spelletjes doen of gezonde recepten raadplegen etc. Een aantal klassen hebben hiervan gebruik gemaakt.
De placemats heeft L6 gemaakt met de anderstallige nieuwkomers.
2de kleuterklas heeft twee weken rond gezonde voeding en beweging gewerkt:

. Sorteren gezond en ongezonde voeding en onze brooddozen bespreken
. Favoriete sportkledij aandoen en erover vertellen
. Fruitsaté's maken, bezoekje fruitwinkel
. Fruit blind proeven en raden wat het was
. Ochtendgymnastiek
. Tekenen en schilderen rond gezonde voeding

4de leerjaar heeft gezonde brooddozen gemaakt.
21
1-12-2017 11:51:51Talent - BorgerhoutVoedingKleuter, BaO
Gezellige refterdag - invulling
we organiseren een gezonde lunch. Alle klassen zullen iets klaarmaken. Soep, stoemp ; ), fruit, torenhogebokes, popcorn, gekookte eitjes, onigiri, grappige mandarijntjes en smosjes.
Kinderen kunnen tijdens hun lunchpauze aan het buffet aanschuiven.
22
1-12-2017 11:52:40
Spectrumschool Borgerhout
VoedingBaO
Gezellige refterdag - invulling
Met de leerlingen van 1B:

- In de week van 23/11 elke ochtend op school ontbijten: 1 keer niets, 1 keer snelle suikers (cornflakes), 1 keer haver,...
De bedoeling is dat de leerlingen hierbij ook een 'dagboek' bijhouden van wanneer ze honger hebben, of zo moe of actief zijn,...
Ook de leerkrachten van het 3de en 4de lesuur beoordelen de houding van de leerlingen in de les.
Zo hopen wij hen te wijzen op het nut van een goed ontbijt.

- Deze leerlingen gaan ook 1 keer in deze week een gezonde lunch maken in onze keuken:
- Pompoensoep (vegetarisch en seizoensgebonden)
- Zelfgemaakt volkorenbroodje (zonder suiker en bewaarmiddelen)
- smoothie/ fruitsaté

- In de andere klassen van de eerste graad en onze OKAN schakelklas gaan we aan de slag met lessen rond gezonde voeding en promo rond een gezonde brooddoos. Zij krijgen in de refter een tasje soep. Zo maken we hen hopelijk warm om dit 's middags te eten, zodat we toch 1 keer per week soep voor een heel kleine bijdrage kunnen aanbieden in de refter doorheen toch minstens de winter.
We nemen dan ook foto's van de leerlingen die effectief een gezonde brooddoos bij hebben.
23
1-12-2017 11:53:28Horizon BorgerhoutVoedingKleuter, BaO
Gezellige refterdag - invulling
Leerlingen krijgen een week voor de gezonde refterdag les over gezonde voeding. Hierbij krijgen ze dan ook op voorhand de flyer over de gezonde brooddoos mee naar huis.
De dag zelf worden de placemats gebruikt in de refter en worden de brooddozen gecontroleerd om na te gaan of ze een gezonde lunch bij hebben.
Indien dit het geval is: een dikke duim; indien dit niet het geval is: leerling krijgt opnieuw de flyer mee naar huis. Leerlingen worden meerdere keren tijdens het schooljaar gecontroleerd op de gezonde brooddoos.
24
5-2-2018 12:24:45
De Leerexpert Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne
Charlotte Adriaensen
charlotte.adriaensen@so.antwerpen.be
MilieuBuSO
Kunnen we nog een buurtboost organiseren zoals voorgaande jaren?
Buurtboost
25
2-7-2018 12:30:07
STOEMP een netwerk van bestaande initiatieven rond toegankelijke, gezonde voeding.
Voeding
Duurzame en gezonde voeding voor iedereen
De eerste Gentse inspiratiedag rond
goed eten voor iedereen
Het was een dag vol boeiende workshops, inspirerende standen en heel veel sfeer. Meer info : http://www.stoemp.gent/stoemp#!/wat-is-stoemp
26
2-7-2018 13:51:43A-Ha! School KontichBewegingKleuterBeweegparcours voor kleuters
27
3-7-2018 9:07:14stad AntwerpenBewegingSO
Fitrally secundair onderwijs stad Antwerpen https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/a10267c1-067b-4684-9749-fd13875e20be/fitrally%20korte%20route.pdf
28
3-7-2018 9:46:52VoedingBaO, SO
Invulmodel voedingsdriehoek - info herhalen
https://www.klascement.net/kiezenvoorstem/downloadbaar-lesmateriaal/76462/voedingsdriehoek-invulmodel/
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu