Časová osa - genealogie
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
ČASOVÁ OSAOblast
2
ROKMATRIKAVLÁDAVÁLKA/BITVY/ÚZEMNÍ ZMĚNYJINÉJižní ČechyZápadní ČechySeverní ČechyVých. ČechyStřed. ČechyPrahaJižní MoravaSeverní MoravaSlezskoSlovenskoRakousko
3
1500
4
1531Nejstarší matrika na Českém území - matrika oddaných pro Jáchymov (1531-1602
5
1549Maxmilián II. Habsburský je titulárním českým králem
6
1556Ferdinand I povolal do Čech jezuitský řád a zřídil první jezuitskou kolej
7
156214. května - Maxmilián II. Habsburský korunován českým králem
8
156224. listopadu - Maxmilián II. Habsburský zvolen králem římskoněmeckým
9
1563Tridentský koncil nařídil vedení matrik (jména snoubenců a svědků, den a místo sňatku)8. září - Maxmilián II. Habsburský korunován uherským králem
10
1564Maxmilián II. se po smrti svého otce (Ferdinanda I. Habsburský, český a uherský král) ujímá vlády
11
1566papež Pius V vydává pokyn "Inter Omnes" (u křtu uvedeno jméno a příjmení dítěte a jména a příjmení kmotrů)
12
1575Rudolf II. je korunován českým králem."česká konfese", mírné zrovnoprávnění nekatolíků
13
1579Umírá císař a český král Maxmilián II. a římským císařem se stává Rudolf II.
14
1580vydán spis "Práva městská království českého"
15
1581na Žatecku a Litoměřicku morová nákaza
16
1583Císař Rudolf II. přesídlil císařskou rezidenci do Prahy
17
1584Vstoupil v platnost tzv. Gregoriánský kalendář, který nahradil dosud užívaný kalendář Juliánský (leden - Čechy, říjen - Morava)
18
1584Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan zahájil stavbu rybníka Rožmberk u Třeboně
19
1591olomoucká synoda nařídila vedení matrik v českých zemích
20
1599Morová nákaza v Prazemorová nákaza
21
1600
22
16008. června - Jan Jesenský provedl v Praze první veřejnou pitvu lidského těla
23
1603morová epidemie po celé Evropě (opakovaně v letech 1605-1613)
24
1605Pražská synoda znovu nařídila vedení matrik (důležité pro pražskou arcidiecézi)
25
1606morová epidemie (Čechy a Morava; Slezsko – pro mrtvé nestačily hroby)
26
160825. června - Libeňský mír
27
16099.7. - Rudolf II. Vydává "Rudolfův majestát"Zemřel rabín Jehuda Löw, kterému je připisováno stvoření Golema
28
1611pasovští v Čechách
29
1611květen - Rudolf II. Byl donucen k abdikaci a českým králem se stává jeho mladší bratr MatyášZemřel poslední mužský potomek rodu Rožmberků Petr Vok
30
1612Matyáš své sídlo přenesl zpět do Vídně
31
1612Rudolf II umírá s formálním titulem římský císař a císařem se stává Matyáš
32
1614Římský rituál předepsal formulář matričního zápisu (vůbec první předpis – u nás nebyl dodržován)
33
16155.6. - český sněm schválil "jazykový zákon"
34
1617Byl korunován český král Ferdinand II. Štýrský
35
161823. května - druhá pražská defenestrace, počátek stavovského povstání a začátek třicetileté války, obléhání Plzně
36
16189. listopadu - Bitva u Lomnice
37
1619Zemřel římský císař Matyáš10. června - Bitva u Záblatí
38
1619Ferdinand II. sesazen z českého trůnu. Fridrich Falcký korunován českým králem5. srpna - Bitva u Dolních Věstonic
39
1620Fridrich Falcký opouští české království.
Ferdinand II. se opět ujímá vlády v českých zemích
8. listopadu - Bitva na Bílé hoře
40
162121. června - Kat Jan Mydlář popravil na Staroměstském náměstí 27 předáků českého stavovského povstání
41
1622Generální pardon Ferdinanda II.
42
162314.12. - patent císaře Ferdinanda II o státním bankrotuprvní zmínka o konzumaci brambor v českých zemích
43
1624duben - katolictví prohlášeno za jediné povolené vyznání
44
1625Albrecht z Valdštejna se stává vrchním velitelem císařských vojsk
45
1626Bitva u Dessavy
46
162710.5. - bylo vydáno Obnovené zřízení zemské pro Čechy (10.5.1628 pro Moravu)
47
1631Pražský arcibiskup kardinál Arnošt Harrach nařídil reformu církevní správy, v rozhodující většině farností se zavedly matrikylistopad - saské oddíly Hanse Georga z Arnimu dobyly Prahu, došlo k obnovení evangelické církevní organizaceAlbrecht z Valdštejna dal přivézt ze severního Španělska jetel, který se začal pěstovat na Jičínsku
48
163216. listopadu - Bitva u Lützenu
49
1634Zbraslavský klášter vydrancován vojskem císaře Ferdinanda II.únor - V Chebu byl se svými přívrženci zavražděn Albrecht z Valdštejna
50
1635začala švédsko - francouzská válka
51
1635Ferdinand II. postupuje Sasku území Horní i Dolní Lužice uzavřením separátního míru (tzv. pražský mír), což znamenalo trvalou ztrátu tohoto historického území Koruny české
52
1637Zemřel římský císař Ferdinand II.
Ferdinand III. Habsburský byl korunován českým králem
53
163924. říjen – Švédské vojsko vypálilo celou Zbraslav i s klášterem
54
1641velký požár Českých Budějovic, během kterého zanikly zhruba 2/3 města
55
1641do Brna je přenesen z Olomouce královský tribunál (tím se z něj stalo hlavní město Moravy)
56
16431. září - 9. září - první švédské obléhání Brna vojskem pod vedením generála Lennarta Torstensona
57
16456. března - bitva u Jankova
58
16453. května až 15. srpna – Neúspěšné obléhání Brna švédským vojskemútok vedl gen. Tostenson, obranu Brna řídil Jean Luis Raduit de Souches
59
1647Bitva u Třebeleotevřena v Benátkách nejstarší evropská kavárna „La botega del café“
60
164826. červenec - obléhání Prahy ŠvédyMor v Plzni
61
164824. října - Podepsáním vestfálského míru byla ukončena třicetiletá válkaMor v Plzni
62
1650Založení nových farností, ač se na tom usnesl sněm, se pro nedostatek kněží nerealizovalo
63
1651Ferdinand III. nechal udělat soupis všech poddaných podle víry
64
1655Berní rula - sepsány všechny kraje včetně Prahy a Kladska s výjimkou Chebska. Stav většinou odpovídá roku 1654 [Čechy]3. července - založena diecéze litoměřická
65
1656na Moravě začíná mapování lánové vizitace (obdoba berní ruly v Čechách)
66
1657První lánová visitace [Morava]Zemřel Ferdinand III. a českým králem byl korunován jeho syn Leopold I.
67
1658Druhá lánová visitace [Morava]
68
1664Zemřel kat Jan Mydlář
69
1667Počátek revisitace berní ruly. Pokračoval až do roku 1682 [Čechy]
70
1667Vytvořen seznam komínů [Morava]
71
1669Počátek vzniku lánového rejstříku (dokončen v roce 1679) [Morava]
72
1675realizováno poštovní spojení z Prahy do Polska a Ruska přes Hradec Králové a Vratislav
73
1680morová epidemie v Čechách a na Moravě
74
1680zbudován nový pražský židovský hřbitov, dnes jeho zbytek leží pod žižkovskou televizní věží
75
1680nevolnické povstání v sev. Čechách
76
1683Kinského katastrální reforma [Čechy]Obléhání Vídně Turky
77
1685Pražská synoda nařídila duchovním, aby sami zapisovali do matrik – podle několika písařských rukou v matrice nebylo zřejmě zcela dodržováno
78
16906. leden – Josef I., syn Leopolda I. se stal římským králem
79
1693červenec - vyvrcholení a vojenské potlačení Chodského povstání
80
1697Koldínův zákoník se stává jediným zákoníkem městského práva platným na Moravě
81
1700
82
1700poslední čarodějnické procesy na Šumpersku
83
1704Bitva u Höchstädtu
84
1705Zemřel Leopold I. A římským císařem se stává Josef I. Habsburský, který se nenechal korunovat českým králem.
85
170718. leden – založeno dnešní ČVUT v Praze
86
17081. srpna - sňatek budoucího císaře Karla VI. s princeznou Alžbětou Kristýnou Brunšvicko-Wolfenbüttelskou
87
1711Zemřel Josef I. Habsburský. Římským císařem se stává syn Leopolda I. Karel VI., který byl jako Karel II.v roce 1723 korunován českým králemZahájení stavby chrámu sv. Mikuláše v PrazeZahájení stavby chrámu sv. Mikuláše
88
1712Pražská konzistoř nařídila revize matrik a jejich ochranu, což bylo úkolem vikářů
89
1713Odevzdaná poddanská přiznání „fase“ někde až během roku 1715. Zpracována v roce 1716 [Čechy]císař Karel VI. vydává Pragmatickou sankciaž 1715 - Poslední velká morová epidemie. Po jejím ústupu začaly být hromadně stavěny morové sloupy
90
1715Okulární visitace. Kontrola poddanských přiznání probíhala až do rok 1727 výjimečně až do roku 1729 [Čechy]mor v údolí Moravy kolem Mohelnicemor v údolí Moravy kolem Mohelnice
91
1716Vydaná Müllerova mapa Morava
92
1720Vydaná Müllerova mapa Čech
93
1725pro Moravu a pro Čechy vydán císařský reskript, který přísně stíhal nekatolictvíV českých zemích byl zahájena výstavba veřejných státních silnic
94
1726císařským reskriptem vydán numerus clausus sňatků mezi židyrealizováno poštovní spojení z Prahy do Karlových Varů
95
1727celozemský soupis židovských domů a jejich obyvatel i s plánky měst a městeček s vyznačením židovských obydlí13.8. den považovaný za vznik Obnovené Jednoty bratrské (Unitas Fratrum)
96
1728císař Karel VI. vydal merkantilistický edikt na podporu domácí výroby
97
1732realizováno poštovní spojení z Prahy do Brna a z Prahy do Teplic přes Žatec
98
99
173612. února – Marie Terezie se provdala za Františka I. Štěpána Lotrinskéhohromadná otrava námelem na Mimoňsku v zimě 1736/1737
100
174020. října – Marie Terezie se na základě pragmatické sankce ujímá rakouského trůnu a stává se českou královnou16. října – Fridrich II. Veliký útočí na Slezsko, začíná první z válek o rakouské dědictví.založena dnes zaniklá vesnice Pavlova Huť, původně jen jako sklářská huť