ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Dugnad Basserud 22.-23. april 2017 - kl. 9-14 (pause 11:30)
2
Dugnadsansvarlig: Jon Årvar Rø tlf. 95257717.
3
Sett inn navn, telefonnummer og redskap. Ta event. kontakt med oppgaveansvarlig for å avtale (f.eks behov for redskap/verktøy/utstyr)
4
Oppgaver
Redskap/Utstyr
OppgaveansvarligMannskap1Mannskap2Mannskap3Mannskap4Mannskap5Mannskap6Mannskap7
5
Sette opp gjerde mellom liten bane/startsletta stor bane. Må gjøres før åpning. VIKTIG!Drill, Hammer, sag, slegge?Roger Berntsen, 92027079Christian berg, 97882665Ruth, 95361015Bård 90883314
6
Reparasjon/Utbedring av gjerder. Noen gjerder er på vei ned. Viktig! Drill, Hammer (gjerne skruer/spiker hvis dere har)Roger Berntsen, 92027079Kenneth Fjell
92492656
Bård 90883314
7
Trefelling og fjerning av buskas nordre del - trenger flest motorsagerMotorsag, Ryddesag e.lStig Madsen, 92452301 motorsag og ryddesagRoy Elsetrønning, motorsagEirik Bøhm, motorsag og drillFredrik Strehlin, ryddesag (fredag)
8
Flytting av flaggpost nr.3 (vi har den på samme side, men prøver å få tak i betongkom som den skal stå på og lager en voll foran) Drill, Hammer, sag (gjerne skruer/spiker hvis dere har), spade/krafse.Jon Å. Rø, 95257717, motorsag, Drill, Slegge, Sag
9
Reparasjon/Utbedring av flaggposter. Mange står på råtne trepaller.Drill, Hammer (gjerne skruer/spiker hvis dere har)
10
Rydde / Vaske kioskReidun Kjørstadkioskdamene
11
Strøm til startgrindIngar forsøker å skaffe kabelIngar Fjeldheim, tar også en status på hva mer som må til. Omformer etc...
12
Henge opp reklameskilt på nytt gjerde mellom lillebanen og startslettaDrill, Hammer (gjerne skruer/spiker hvis dere har)
13
Krafse/spa opp rundt slukKrafse/ spade
14
Flytting av halmballer opp til lillebanen som fyllmasse/topplag (Traktor til å flytte dem?) Krafse/Rive/høygaffel e.l
15
Montering av dør til starthusHar noen en standard 90 cm dør og karm?Roy Elsetrønning har dør og fixer :-)
16
Maling av starthus
17
Rødt dreneringsør langs veien/depot bør byttesHar noen et dreneringsrør som kan brukes?
18
Fjerning av stein i sikkerhetssonerKrafse, Spett etc.
19
Montering av toppbord på gjerderDrill, Hammer (gjerne skruer/spiker hvis dere har)
20
Rense statgrinda for sand. Krafse, rive, spade etc.
21
Drensrør før hopp øvre/nordre del må graves opp å legges med fall. Gravemaskin / rør
22
Drensrør i svingen ved pumpehus må byttes. Her trenger vi et nytt rør. Gravemaskin / rør
23
Drensrør i 180° høyresving på vei ned fra øvre del bør legges. Trenger rør.Gravemaskin / rør
24
Grøfting mellom banen fra kiosk og ned til 180° mot bilcrossbanen.Gravemaskin / rør
25
26
VANNINGSANLEGG
27
1.Pri. Støpe såle inne. (Alt avhenger av dette)Det må støpes en såle inne i pumpehuset for at pumpene skal kunne boltes fast. Det er viktig at denne blir så lav som mulig slik at inn/utløpsrør smetter under kanten på containeren.
28
2. Montere pumper og rørPumpene må boltes fast i sålen. Den lille pumpa bør stå til venstre inne i pumpehuset pga. fyllemuligheter for tankbil. Inn/utløpsrør samt sensorpakke for pumper monteresTom E. Hardangen
29
3. Ombygging EL. tilførselTilførselen skal bygges om til 400V i følge hovedstyret.Ruth H. Ramberg
30
4. Installasjon Styreskap.Pumpestyring monteres og tilkoblesPowerTech
31
5. Gjøre klart til større vanntank ved siden av de eksisterende, planeringDen nye tanken må leveleres i forhold til ekisterende tanker.
32
6. Montere ny vanntank og koble til rør
33
7. Bytte spredere (her har vi banekart som følges) Drill, Hammer (gjerne skruer/spiker hvis dere har)
34
4 stk grønne trekkerør mellom pumpehus og BrønnhusTom Hardangen
(41070033)
35
36
Forslag til andre dugnadsoppgaver:
37
Male benkene foran klubbhuset (får maling av Asbjørn)
38
39
40
Gjennomførte oppgaver 29. oktober 2016:
41
Gravemaskin og massepåfylling. Ferdigstilt banen fra siste flaggpost t.o.m step-up
42
43
Lillebanen:
44
Forsterket og reparert eksisterende gjerder
45
Kuttet busker og trær både innenfor og utenfor banen
46
Ble brukt en liten hjullaster lørdag - fikk fylt på masser og planert på ny del - synes de kom langt!
47
48
Storebanen:
49
Koblet fra alle vannslanger
50
Tømt kummer for slam
51
Snekret på toppbord på nærmeste gjerder, samt forsterket disse
52
Gravd grøft og lagt ned trekkerør for strømkabel til startgrinda.
53
Plukket stein i sikkerhetssonen ved tribunene
54
Ryddet skog og kratt mellom lillebanen og startsletta
55
Ryddet 1/3 av busker og kratt på indre baneområde
56
Planker og materialer er flyttet opp ved tribunene inntil videre (brukes fortløpende)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100