Đăng ký nhóm TAM 2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
Customer Name
Tên VĐV
Customer Email
Email VĐV
Customer Phone
SĐT VĐV
Gender
Giới tính
Name on BIB
Tên trên BIB
4 digit numbers on BIB (you like) - XXXX
4 số đơn trên BIB - XXXX
Ví dụ: 8888
ID number/Passport
CMND/Hộ chiếu
Emergency name
Tên người liên hệ khẩn cấp
Emergency phone
SĐT liên hệ khẩn cấp
Birthday day month year
Ngày tháng năm sinh
T shirt size
Size áo
Nationality
Quốc tịch
Medication
Thuốc đang dùng
Blood type
Nhóm máu
Allergy
Dị ứng
Run club
Nhóm chạy
Distance
Cự ly
Thời gian hoàn thành dự kiến
Expected completion time
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100