Звіти за І квартал 2019 року по закладах
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
2
3
4
ЗВІТ
5
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М)#N/A
6
за І квартал 2019рік
7
коди
8
9
УстановаУправління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО №46за ЄДРПОУ25675242
10
ТериторіяМ.Рівне вул.Соборна,30за КОАТУУ561010000
11
Організаційно-правова форма господарюванняОргн місцевогосамоврядуванняза КОПФГ420
12
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350Міністерство фінансів
13
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету#N/A
14
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
15
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)0611010Надання дошкільної освіти
16
Періодичність: квартальна, річна
17
Одиниця виміру: грн, коп.
18
19
ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено на звітний рікЗатверджено на звітний період (рік)1Залишок на початок звітного рокуНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)
20
21
22
123456789
23
Видатки та надання кредитів - усьогоВидатки та надання кредитів - усьогоВидатки та надання кредитів - усьогоВидатки та надання кредитів - усьогоВидатки та надання кредитів - усьогоХ0106 744 700,00--1 316 674,741 316 674,74-
24
у тому числі:
Поточні видаткиу тому числі:
Поточні видаткиу тому числі:
Поточні видаткиу тому числі:
Поточні видаткиу тому числі:
Поточні видатки
20000206 744 700,00--1 316 674,741 316 674,74-
25
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21000304 920 300,00--869 306,01869 306,01-
26
Оплата праці 21100404 033 000,00--709 535,60709 535,60-
27
Заробітна плата21110504 033 000,00--709 535,60709 535,60-
28
Грошове забезпечення військовослужбовців2112060------
29
Нарахування на оплату праці2120070887 300,00--159 770,41159 770,41-
30
Використання товарів і послуг22000801 824 400,00--447 368,73447 368,73-
31
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221009016 000,00---
32
Медикаменти та перев’язувальні матеріали22201001 900,00---
33
Продукти харчування2230110780 000,00--123 512,35123 512,35-
34
Оплата послуг (крім комунальних)224012022 000,00--1 680,481 680,48-
35
Видатки на відрядження2250130------
36
Видатки та заходи спеціального призначення2260140------
37
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 22701501 004 500,00--322 175,90322 175,90-
38
Оплата теплопостачання2271160730 700,00--268 334,04268 334,04-
39
Оплата водопостачання та водовідведення227217065 700,00--12 736,3712 736,37-
40
Оплата електроенергії2273180190 400,00--38 163,2338 163,23-
41
Оплата природного газу2274190------
42
Оплата інших енергоносіїв227520017 700,00--2 942,262 942,26-
43
Оплата енергосервісу2276210------
44
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280220------
45
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281230------
46
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282240---
47
Обслуговування боргових зобов’язань 2400250------
48
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410260------
49
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420270------
50
Поточні трансферти2600280------
51
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610290------
52
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620300------
53
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630310------
54
Соціальне забезпечення2700320------
55
Виплата пенсій і допомоги2710330------
56
Стипендії 2720340------
57
Інші виплати населенню2730350------
58
Інші поточні видатки2800360------
59
Капітальні видатки3000370------
60
Придбання основного капіталу3100380------
61
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110390------
62
Капітальне будівництво (придбання)3120400------
63
Капітальне будівництво (придбання) житла3121410------
64
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122420------
65
Капітальний ремонт3130430------
66
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131440------
67
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132450------
68
Реконструкція та реставрація 3140460------
69
Реконструкція житлового фонду (приміщень) Реконструкція житлового фонду (приміщень) Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141470------
70
Реконструкція та реставрація інших об’єктів Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142480------
71
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143490------
72
Створення державних запасів і резервів3150500------
73
Придбання землі та нематеріальних активів3160510------
74
Капітальні трансферти3200520------
75
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210530------
76
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220540------
77
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230550------
78
Капітальні трансферти населенню3240560------
79
Внутрішнє кредитування4100570------
80
Надання внутрішніх кредитів4110580------
81
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111590------
82
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112600------
83
Надання інших внутрішніх кредитів Надання інших внутрішніх кредитів4113610------
84
Зовнішнє кредитування4200620------
85
Надання зовнішніх кредитів4210630------
86
Інші видатки5000640X-XXXX
87
Нерозподілені видатки9000650------
100
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
101
Начальник управління освіти В.С.Харковець
102
(підпис)(ініціали, прізвище)
103
Головний бухгалтерГ.Т.Ярмольчук
104
25 січня 2018р.(підпис)(ініціали, прізвище)
105
106
107
108
109
110
111
112
Loading...