ตรวจสอบรายชื่อประชุมความมั่นคงและการข่าว
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาหน่วยงาน/สังกัด
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
สถานะการเชื่อมต่อสถานะการเข้าประชุมผู้แจ้งข้อมูล
66
10/1/2019, 8:50:05กก.ตชด.๑๑พ.ต.ท.อาทร วงศ์ใจเกื้อสนทนาได้, เฝ้าฟังเข้าร่วมประชุมส.ต.ต.สุธาวุฒิ ฤาชากูล
67
10/1/2019, 11:02:06กก.ตชด.๔๓พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้วสนทนาได้เข้าร่วมประชุมส.ต.ท.เผ่าพงษ์ นิคมจิตต์
68
14/1/2019, 11:52:01กก.ตชด.๑๑พ.ต.ท.อาทร วงศ์ใจเกื้อสนทนาได้, เฝ้าฟังเข้าร่วมประชุมส.ต.ต.สุธาวุฒิ ฤาชากูล
69
14/1/2019, 13:00:19บก.ตชด.ภาค ๔พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญสนทนาได้เข้าร่วมประชุมด.ต.ศิริวัฒน์ สีดา
70
29/1/2019, 10:35:31กก.ตชด.๔๒พ.ต.ท.คำมูล ปันทะวังสนทนาได้เข้าร่วมประชุมส.ต.ต.นพพร ปกรณ์กิจพันธ์
71
29/1/2019, 10:21:02กก.ตชด.๑๑พ.ต.ท.อาทร วงศ์ใจเกื้อสนทนาได้, เฝ้าฟังเข้าร่วมประชุมส.ต.ต.สุธาวุฒิ ฤาชากูล
72
29/1/2019, 10:55:55กก.ตชด.๒๓พ.ต.ท.เบญจรงค์ ใบใหญ่ สนทนาได้เข้าร่วมประชุมด.ต.สมคิด ทองโสม
73
13/2/2019, 10:25:12กก.ตชด.๔๓พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้วสนทนาได้เข้าร่วมประชุมส.ต.ท.เผ่าพงษ์ นิคมจิตต์
74
13/2/2019, 10:37:23กก.ตชด.๒๓
พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.๒๓
สนทนาได้เข้าร่วมประชุมด.ต.สมคิด ทองโสม
75
18/2/2019, 9:02:31กก.ตชด.๒๓พ.ต.ท.รังสฤษฎ์ สมเทพสนทนาได้, เฝ้าฟังเข้าร่วมประชุมด.ต.อำนาจ คำผุุย
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Loading...
Main menu