ตอบรับ“Annual Report Deetambon Report 2016
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลา2. ตำแหน่ง 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่อีเมล4. จำนวนเล่มที่ได้รับหนังสือ "Annual Report Deetambon Project 2016"
2
4/4/2017, 18:59:29จรินทร์ โฮสกุลศึกษานิเทศก์สพม.1sakulrin@esdc.go.th1
3
4/4/2017, 19:22:45จรินทร์ โฮ่สกุลศึกษานิเทศก์สพม.1sakulrin@gmail.com1
4
5/4/2017, 14:43:30สุวิณ เทพสาธรศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาแพร่ เขต 2suwint9@gmail.com32
5
6/4/2017, 14:49:31สุวิมล ใจโปร่งศึกษานิเทศก์สพป.ตาก เขต 2monjai494@gmail.com32
6
10/4/2017, 13:31:37จิรพัฒน์ ช่วยนุ่มศึกษานิเทศก์สพม.16jiraphat.run@gmail.com4
7
11/4/2017, 12:21:18นายเสรี ชังภัยศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1
mahakod19@gmail.com6 เล่ม
8
17/4/2017, 9:40:12Choosak. Junsaengศึกษานิเทศก์สพป. กาฬสินธ์ุchoojunsaeng308@gmail.comยังไม่ได้รับหนังสือ
9
21/4/2017, 8:33:46นางอัจฉนา มุลิศึกษานิเทศก์สพป จันทบุรี เขต 1muli_achana@hotmail.com104
10
11/5/2017, 16:15:20นางสาวลักขณา โตงามศึกษานิเทศก์สพป.ราชบุรีเขต 2lukanatongam@gmail.com56
11
15/5/2017, 9:38:04นายสมชาตรี ทีบุญมาศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ดเขต 2teeboonma@gmail.com71
12
15/5/2017, 10:29:18ชลธิชา การถางเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสพม.26chonjoy8236@gmail.com3 เล่ม
13
15/5/2017, 10:51:40
นางจิตราพร ราชบัณฑิต
ศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาหนองคายเขต1jitraporn87@gmail.com1
14
15/5/2017, 10:55:48
นายปัญพณ พัฒนบดีพงศ์
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
tham_rung@hotmail.com49 เล่ม
15
15/5/2017, 11:03:54สุวิมล ใจโปร่งศึกษานิเทศก์สพป.ตาก เขต2monjai494@gmail.com36 เล่ม
16
15/5/2017, 14:14:38พันธ์ประภา พูนสินศึกษานิเทศก์สพป.ราชบุรีpunaoy@gmail.com40 เล่ม
17
15/5/2017, 14:16:44พันธ์ประภา พูนสินศึกษานิเทศก์สพป.ราชบุรีpunaoy@gmail.com40
18
16/5/2017, 9:17:23
ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ตรงเที่ยง
ศึกษานิเทศก์มัธยมศึกษา เขต 8wattana@esdc.go.th6 เล่ม
19
16/5/2017, 9:27:31
นายวิจิตต์. ช่วยพิชัย
ศึกษานิเทศ์ประถมศึกษาสตูลwijit@sesao.go.th37 เล่ม
20
16/5/2017, 11:04:48
นางชิวาภรณ์ รัตนศีล
ศึกษานิเทศก์สพม.5chiwaporn9172@gmail.com4 เล่ม
21
16/5/2017, 11:10:28
นายพิศิษฐ์ พันธุ์ดี
ศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1pundee9@gmail.com38 เล่ม
22
16/5/2017, 11:43:55นางสุชัญญา เกตุนวมศึกษานิเทศก์สพป.ฉช.เขต 2janpai1975@gmail.com24 เล่ม
23
16/5/2017, 13:32:53
สายสุรีย์พร เวหะชาติ
ศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1x_wehachart@hotmail.com1
24
16/5/2017, 14:34:41จรินทร์ โฮ่สกุลศน.สพม.1sakulrin@esdc.go.th6
25
16/5/2017, 14:41:38
นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ
ศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1nusuntree@gmail.com58 เล่ม
26
16/5/2017, 15:42:14นางภคอร ป้อมแก้วศึกษานิเทศก์สพป.สท.2phakraoon9@gmail.com46
27
16/5/2017, 15:48:44
สายสุรีย์พร เวหะชาติ
ศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1x_wehachart@hotmail.com25
28
16/5/2017, 16:20:22วณกร มะโนได้รับแล้วสพป.อุตรดิคถ์ เขต ๑wanakorn91@gmail.com35
29
16/5/2017, 16:22:16นางวณกร มะโนศึกษานิเทศก์สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1wanakorn91@gmail.com35
30
17/5/2017, 8:55:06
นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์
ศึกษานิเทศก์ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2sasi.pim2553@hotmail.com26 เล่ม
31
17/5/2017, 9:18:35
นายพิทักษ์ รันรัติยา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
phithak1962@hotmail.com23 เล่ม
32
17/5/2017, 10:35:44อรวรรณ คำมณีศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาประจวยคัรีขันธ์ เขต 2wan_km001@hotmail.com20
33
17/5/2017, 10:48:12
นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา
ศึกษานิเทศก์สพป.อด.1aewsornor@gmail.com6 เล่ม
34
17/5/2017, 13:25:18
นางสุมาลี พิเชฏฐ์พงษ์
ศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2pichetpongs@hotmail.com33 เล่ม
35
17/5/2017, 14:10:51นางกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์สพป.นครปฐม เขต 1moo.karuna@gmail.com45 เล่ม
36
17/5/2017, 15:09:39ยุภาภรณ์ ไชยยงค์ศึกษานิเทศก์
สำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต2
Yuphaporn1960@gmail.com48 เล่ม
37
18/5/2017, 2:21:45วณกร มะโนศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1Wanakorn91@gmail.com35
38
18/5/2017, 8:41:57
นายประดิษฐ์ เตชนันท์
ศึกษานิเทศก์สพป.เชียงราย เขต 1dittecha@gmail.com23 เล่ม
39
18/5/2017, 9:32:58ปิยะ อัมพวาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
Amphava_03@gmail.com33 เล่ม
40
18/5/2017, 13:21:39นางอัจฉนา มุลิศึกษานิเทศก์สพป จันทบุรี เขต1muli_achana@hotmail.com28
41
19/5/2017, 8:34:16นางอารีย์ คำเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลาฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
be_olala@hotmail.com1
42
19/5/2017, 10:41:28ชนิกานต์ เรือนแก้วศึกษานิเทศก์เชียงใหม่ เขต 2achanijan@gmail.com43
43
19/5/2017, 16:00:05อัญชิษฐา จิยาเพชรเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานชุมพร เขต 2unchidtha5534@gmail.com35 เล่ม
44
22/5/2017, 10:51:09นายสุภัค แฝงเพ็ชรศึกษานิเทศก์ประถมศึกษานครปฐมเขต2supuk6525.01@gmail.com25. เล่ม
45
22/5/2017, 12:32:36ศิริวัฒน์. มาลาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
siriwatmala@hotmail.com38. เล่ม
46
24/5/2017, 11:13:10รับเอกสาร ศึกษานิเทศก์สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑skyaon123@esdc.go.th38
47
25/5/2017, 10:40:04ศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2series.9mm@gmail.com37
48
25/5/2017, 13:22:32ศึกษานิเทศก์ตรังเขต 1ampakaimarn@gmail.com44
49
25/5/2017, 14:57:42ศึกษานิเทศก์หนองคาย เขต 2preechater@gmail.com23 เล่ม
50
25/5/2017, 15:00:08ศึกษานิเทศก์หนองคาย เขต 2preechater@gmail.com23 เล่ม
51
28/5/2017, 13:35:56ศึกษานิเทศก์นครสวรรค์ เขต inthasa@gmail.com34 เล่ม
52
29/5/2017, 15:35:46ศึกษานิเทศก์มัธยมศึกษา เขต 20tienmon@gmail.com5
53
30/5/2017, 21:15:25ครูสพม.29ohmteacher@gmail.com18
54
31/5/2017, 11:58:56ศึกษานิเทศก์สงขลาเขต2tammachart15@gmail.com32
55
1/6/2017, 0:53:32ศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาน่าน เขต 1w.phuphakhun@gmail.com53
56
1/6/2017, 0:56:41ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประถมศึกษาน่าน เขต 1w.phuphakhun@gmail.com53 เล่ม
57
1/6/2017, 11:10:27 ศึกษานิเทศก์สพม.19chutimaritt@gmail.com7 เล่ม และ รายงานประจำปี 59 จำนวน 6 เล่ม
58
2/6/2017, 10:18:34ศึกษานิเทศก์สพป.ยะลา เขต 1akaran@yala1.go.th33
59
6/6/2017, 11:05:21ศึกษานิเทศก์สพม.7spm7_2011@hotmail.com7 เล่ม
60
7/6/2017, 8:10:55ผู้อำนวยการโรงเรียนรอซีดีสพป.พระนครศรีอยุธนา เขต 2rawcd@hotmail.com1 เล่ม
61
9/6/2017, 13:03:37ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
katesupervisor@hotmail.com18 เล่ม
62
13/6/2017, 9:47:47ศึกษานิเทศก์สพป.พะเยา เขต 2prisanabam@hotmail.com31
63
20/6/2017, 15:22:24ศึกษานิเทศก์มัธยมศึกษา เขต 33darnwilai@gmail.com16 เล่ม
64
26/6/2017, 16:25:48ศึกษานิเทศก์สพป.กาฬสินธุ์ เขต3choojunsaeng308@gmail.com42 เล่ม
65
26/6/2017, 17:01:00ศึกษานิเทศก์มัธยมศึกษา เขต 33darnwilai@gmail.com16
66
5/7/2017, 15:02:26ศึกษานิเทศก์สพป.ศรีสะเกษ เขต 2online.nited@gmail.com312
67
5/7/2017, 15:18:47ศึกษานิเทศก์สพป.ศรีสะเกษ เขต 2online.nited@gmail.com---
68
5/7/2017, 16:23:33ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
sirijun_do@yahoo.com32
69
12/7/2017, 16:26:26ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสพป.ขอนแก่น เขต 2kitpisit@hotmail.com34
70
9/8/2017, 12:26:47SuppervisorSPM18masterkhajorn2010@gmail.com25
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu