שיבוצים יא תשעח
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
אילוןשם משפחהכיתהמקום התנסותמקום התנסות נוסף
2
יערהמרוםיא 8בית דוד - מכירת שתילים
3
רוניפוריצקייא3בית דוד - מכירת שתילים
4
גיאבכריא 3בית דוד - משתלה
5
אריאלמזרחייא 3בית דוד - משתלה
6
רותםבצוןיא 2בית דוד - עבודת גינון ומשתלהתיכון הראל - מועצת תלמידים
7
ירדןבר-אוןיא 3בית דוד - עבודת גינון ומשתלה
8
גליגבאייא 7בית דוד - עבודת גינון ומשתלהתיכון הראל - מועצת תלמידים
9
רחלכדורי שנייא 7בית דוד - עבודת גינון ומשתלהתיכון הראל - מועצת תלמידים
10
גליאדלריא 8בית דוד - עבודת גינון ומשתלה
11
שליכהןיא 8בית דוד - עבודת גינון ומשתלה
12
רונינסיםיא 8בית דוד - עבודת גינון ומשתלה
13
רוזסטרומינסקי שירהיא 8בית דוד - עבודת גינון ומשתלה
14
ליאורימיןיא 8יש להגיע לשיחה
15
רותםרחמיםיא 3בני המושבים- הדרכה (נווה אילן)
16
ינוןשנייא 6בני מושבים - נווה אילן - הדרכהתיכון הראל - מועצת תלמידים
17
ליאורחמוייא 1גן לאומי קסטל / עין חמד
18
דודנחמיה נדביא 1גן לאומי קסטל / עין חמד
19
ברגרוסיא 6גן לאומי קסטל / עין חמד
20
אוריאליהויא 7גן לאומי קסטל / עין חמד
21
עדןלוי זקןיא 4הדרור - סייעים
22
עדיקדריא 2הדרור - סייעים בכיתות
23
מאיהאליאןיא 6תיכון הראל - קישוט ועיצוב שכבהצופי מבשרת- פעילים
24
נדבמזרחייא 8הדרור - סייעים בכיתותצופי מבשרת - פעילים + נבחרת בית ספרית
25
סהר-אמירבנימינייא 9הדרור - סייעים בכיתות
26
שלייצחקיא 9הדרור - סייעים בכיתות
27
שירהטרופיא 8הדרור - פינת החי
28
רועיכהןיא 1הדרור - פינת חי
29
טלפרידמןיא 10הדרור - פינת חי
30
מתןרביביא 2הדרור - פינת חי
31
אפיקשרוןיא 1הפועל הרי ירושלים - עוזר מאמן
32
יוליהפיסטריא 3הרי ירושלים - בני ברית
33
נדבבן יקריא 10השלום - משחקים ממוחשבים
34
עינבאיזנשטייןיא 1השלום - סייעים בכיתות
35
ליאלאלבוםיא 1השלום - סייעים בכיתות
36
דניאלאשריא 1השלום - סייעים בכיתות
37
עמיתורדייא 1השלום - סייעים בכיתות
38
חנהטראב שלייא 1השלום - סייעים בכיתות
39
נויהמשיחיא 1השלום - סייעים בכיתות
40
קמילהסייפרהלדיא 1השלום - סייעים בכיתות
41
נויפדידהיא 1השלום - סייעים בכיתות
42
לירזבשארייא 10השלום - סייעים בכיתות
43
טלעדקייא 10השלום - סייעים בכיתות
44
גלעדכהןיא 2השלום - סייעים בכיתות
45
ליהישבויא 2השלום - סייעים בכיתות
46
אליסריבלין תמריא 9השלום - סייעים בכיתותממצ
47
אופקבן משהיא 3השלום - סייעים בכיתות
48
עמיתהוכברגיא 2השלום - סייעת שיעור מחול
49
שחףימיןיא 9השלום - סייעת שיעור מחול
50
דניאלשגביא 4ויצון מעוז
51
עדןאסייגיא 4ויצון מעוז
52
רועייעקביא 3חטיבת היובל - אימון מבחרת כדורעףנבחרת בית ספרית
53
נעמהספינדליא 8תיכון הראל - מועצת תלמידים
54
ליאוראובליצוביא 10יוזמה אישית - העמותה לפיתוח הספורט והאתלטיקה בירושלים - עוזר מאמן
55
אלעדתלמייא 10יוזמה אישית - לתת (טרם מאושר)
56
גיאדנויא 2יוזמה אישית - עוזר מאמן מרכז טניס (טרם אושר)נבחרת ישראל?
57
יובלירדןיא 6יוזמה אישית - פרוייקט פרגולה נווה אילן (טרם אושר)נבחרת בית ספרית + המחנות העולים - פעיליםתיכון הראל - מועצת תלמידים
58
דבירבסןיא 7יוזמה אישית באישור עינת - גינה קהילתית עין חמדנבחרת
59
שחרליפציןיא 7יוזמה אישית באישור עינת - גינה קהילתית עין חמדנבחרת
60
קאמיבן יוסף אליהיא 2יוזמה אישית באישור עינת - גן נרקיס בצובה (טרם אושר)
61
שיאהרןיא 7יוזמה אישית באישור עינת - סח"י (טרם אושר)תיכון הראל - מועצת תלמידים
62
אריאלהרשקוביא 7יוזמה אישית באישור עינת - סח"י (טרם אושר)
63
אפיכהןיא 7יוזמה אישית באישור עינת - סח"י (טרם אושר)
64
אסףמנשרייא 7יוזמה אישית באישור עינת - סח"י (טרם אושר)
65
ליאורמתןיא 7יוזמה אישית באישור עינת - סח"י (טרם אושר)נבחרת בית ספרית
66
עומראמסלםיא 8יוזמה אישית באישור עינת - פיספלייר (טרם אושר)נבחרת בית ספרית
67
נעמהאיזנברגיא 10יסודי הר אדר - חונכות אישיתנוע"ל - מדריכים ורכזים
68
יובלבכריא 7יסודי הר אדר - חונכות לימודיתנבחרת בית ספרית
69
יותםהראלייא 7יסודי הר אדר - חונכות לימודיתצופי הר אדר - פעילים
70
נועםנאמןיא 10יסודי הר אדר - סייעים בכיתותנוע"ל - מדריכים ורכזי הדרכה
71
להביצחקייא 7יסודי הר אדר - סייעים בכיתות
72
שקדמאירייא1יסודי הר אדר - סייעים בכיתות
73
ליאורביאזייא 10יש להגיע לשיחה
74
נעמהאייגסיא 2יש להגיע לשיחה
75
דודמוגילנר גיאיא 2יש להגיע לשיחה
76
איתימזרחייא 2רווחה מבשרת - מועדונית
77
שחררבידיא 2יש להגיע לשיחה
78
אסףתייריא 2יש להגיע לשיחה
79
מורשמואלייא 3יש להגיע לשיחה
80
אלוןאוזן אוזנהיא 5יש להגיע לשיחה
81
רחל אילוזיא 5יש להגיע לשיחהצופי בית זית - פעילים
82
טליהדהןיא 5יש להגיע לשיחה
83
חייםזיזו תומריא 5יש להגיע לשיחה
84
תומרכץיא 5יש להגיע לשיחה
85
יקירראובןיא 5יש להגיע לשיחה
86
היללפיפסיא 7יש להגיע לשיחה
87
נועהבן לביאיא 7מג"ש - מחשבים
88
יניבוינשטוקיא 9יש להגיע לשיחה
89
עדיחאודסמידיא 10מג"ש - חונכות מחשבים
90
גיאשמעוןיא 2מג"ש - חונכות מחשבים
91
יובלחבשושיא 10מג"ש - חכמים על פלאפונים
92
יאירבכריא 7מד"איוזמה אישית באישור עינת - סח"י (טרם אושר)
93
נועהעמיריא3מד"אתיכון הראל - מועצת תלמידים
94
ליהיזקןיא 1מד"א- מגישי עזרה ראשונה
95
שירקויתייא 1מד"א- מגישי עזרה ראשונה
96
עידוקרנייא 1מד"א- מגישי עזרה ראשונה
97
עילייאידליץיא 10מד"א- מגישי עזרה ראשונה
98
שחרבן שוהםיא 10מד"א- מגישי עזרה ראשונה
99
דורלוייא 11מד"א- מגישי עזרה ראשונה
100
מאיהאלקייםיא 2מד"א- מגישי עזרה ראשונה
Loading...
 
 
 
גיליון1
 
 
Main menu