ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
LỘ TRÌNH HỌC CHI TIẾT CỦA CÁC KHÓA HỌC TẠI ANI
2
STTKhóaSyllabusGhi chú
3
BASIC
4
1Basic - Focushttp://tiny.cc/ANI-LP-BA
5
2Pronunciation - Focushttp://bit.do/ani-LP-pronunciaton
6
TIẾNG ANH GIAO TIẾP
7
1Communication - Focushttp://bit.do/ani-LP-Com-focus
8
2Communication - Level Uphttp://bit.do/ani-LP-COM-LEVEL-UP
9
IELTS
10
1IELTS Iron (II)bit.ly/ani-IELTS-IRON
11
2IELTS Bronze (IB)http://bit.do/ani-LP-IELTS-Bronze
12
3IELTS Silver (IS)http://bit.do/ani-LP-IELTS-SILVER
13
4IELTS Golden (IG)http://bit.do/ani-LP-IELTS-GOLDEN
14
5IELTS Diamond (ID) or Ielts cấp tốchttp://bit.do/IELTS-Diamond
15
TOEIC
16
1Toeic Bronze (TB)http://tiny.cc/ANI-LP-TB
17
2Toeic Silver (TS)http://tiny.cc/ANI-LP-TS
18
3Toeic Golden (TG)
19
4Toeic Diamond (TD) or Toeic cấp tốc
20
TIẾNG ANH TRẺ EM
21
1Chương trình Our Discovery Islandhttp://bit.do/ani-LP-Discovery-island
22
Tiếng anh theo khung tham chiếu Châu Âu
23
1A2http://tiny.cc/ANI-LP-B1
24
2B1
25
3B1 Intermediatehttps://bit.ly/2rDtRpn
26
BUSINESS
27
1English for Tourism and Hospitalityhttps://bit.ly/2J1GYGO
28
2English for Business - Career pathhttps://bit.ly/2MtJk3C
29
3English for Restaurant and Cateringhttps://bit.ly/33K6jNm
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100