GI_B_PSIHOLOGIA_R_18-19_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
ПСИХОЛОГИЯ
2
ОКС БАКАЛАВЪР | форма на обучение: РЕДОВНА | учебна година: 2018-2019 | семестър: ЗИМЕН
3
за контакт: Левена Езекиева (l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg); Захаринка Маринова (zahiaron@abv.bg)
4
5
ГРАФИК на изпитите
6
(публикуван на 07/11/2018 | актуализиран на 29/11/2018 | моля, проверете преди началото на сесия за възможни промени)
7
8
І курс
9
ДисциплинаСграда/ Зала №ПреподавателДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
10
Увод в психологиятаМУДЪЛдоц. Людмила Андреева27.01.1910:3011:30писмен
11
Експериментална психология - І ч.65 ауд.проф. Емилия Алексиева04.02.199:0010:00писмен
12
Психолингвистика65 ауд.гл.ас. Николай Рачев28.01.1910:0012:00писмен
13
История на психологията – І ч.61 сем.гл.ас. Людмил Денев24 и 25.01.199:0016:00устен
14
Логика МУДЪЛдоц. Анна Бешкова13.02.1910:0011:00писмен
15
50 каб. проф. Витан Стефанов15.02.1910:0012:00устен
16
Семиотика за психолози 52 каб.проф. Русен Русинов07.02.199:0011:00устен
17
Естетика - I ч.51 каб.гл.ас. Петър Пламенов12.02.199:3010:30писмен + устен
18
Систематична философия - I ч.21 ауд.доц. Стоян Асенов21.01.1910:0016:00устен
19
История на философията - I ч.21 ауд.проф. Александър Кънев31.01.199:0010:00тест
20
Eтика 200ауд./бл.4проф. Силвия Минева14.02.1911:0015:00устен
21
Антропология21 ауд.доц. Иван Колев09.02.199:0013:00устен
22
Спорт
23
24
ІІ курс
25
ДисциплинаСграда/ Зала №ПреподавателДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
26
Когнитивна психология – ІІ ч.65 ауд.гл.ас. Николай Рачев28.01.1912:0014:00писмен
27
Статистически методи в психологията – І ч.21 ауд.проф. Соня Карабельова24.01.1911:0014:00писмен
28
Основи на социалното познание и поведение МУДЪЛдоц. Людмила Андреева27.01.1913:0015:00писмен
29
Психология на личността – І ч.65 ауд.гл.ас. Жорж Балев05.02.1913:0016:00писмен
30
Психология на развитието в ДЮ – І ч. 65 ауд.проф. Пламен Калчев29.01.1913:0017:00писмен
31
11.02.199:0013:00
32
Педагогическа психология - I ч.65 ауд.проф. Йоана Янкулова21.01.1910:0012:00писмен+тест
33
34
ІІІ курс
35
ДисциплинаСграда/ Зала №ПреподавателДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
36
Социална психология - II ч.200 ауд../бл.4гл.ас Найден Николов29.01.1910:0012:00писмен
37
Организационна психология65 ауд.проф. Снежана Илиева12.02.1913:0015:00писмен
38
Трудова психология - I ч.65 ауд.проф. Снежана Илиева28.01.1914:0016:00писмен
39
Психологическо измерване - I ч.65 ауд.проф. Емилия Алексиева04.02.1910:3012:00писмен
40
Психология на развитието на възрастните - II ч.65 ауд.гл.ас. Диана Христова21.01.1913:0015:00писмен
41
42
ІV курс
43
ДисциплинаСграда/ Зала №ПреподавателДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
44
Психопатология II ч.МЦ Интермедикс, ул. Нишава 62 /до ВМА/доц. Тони Дончев01.02.199:0012:00устен
45
Диференциална психология 65 ауд.проф. Ирина Зиновиева22.01.1913:0018:00писмен
46
Етнопсихология 55 каб.проф. Людмил Георгиев21.01.1911:0012:00устен
47
Методика на обучението61 каб.доц. Людмила Андреева21.01.1910:0011:00курсови
48
Психология на аномалното развитие - II ч.21 ауд.проф. Ваня Матанова04.02.1910:0014:00устен
49
Клинична психология - I ч.21 ауд.проф. Ваня Матанова29.01.1910:0012:00курсови
50
Методология на социално психологическото изследване21 ауд.доц. Николай Димитров05.02.1910:0013:00курсови
51
Спорт IV част
52
53
54
ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ: 21 аудитория – 28 януари 2019 г. от 9.00 ч. до 13.00 ч.
Loading...
Main menu