Kryptomeny-24 hod (www.99a.tv/krypto)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
AB
1
Prehľady o obchodovaní s kryptomenami za posledných 24 hodín, pripravila firma Uver s.r.o. z údajov www.CoinMarketCap.com
2
/pre využitie všetkých funkcií tabuliek použite na svojom zariadení aplikáciu "Google Tabuľky", alebo "Google Disk"/
3
Viac ako 1500 kryptomien sa obchoduje na burzách. Ich porovnanie na základe rôznych údajov, vám poskytne viac informácií k rozhodnutiu o investícii.
4
INVESTOVANIE DO KRYPTOMIEN JE VYSOKO RIZIKOVÉ. AŽ PO MOŽNOSŤ ÚPLNEJ STRATY VAŠEJ INVESTÍCIE.
5
Vývoj cien kryptomien je úzko spätý s aktuálnou cenou Bitcoinu. Pre posúdenie, či zmena ceny vašej záujmovej meny je daná jej vnútornou hodnotou, alebo iba kopíruje cenu Bitcoinu, sme vytvorili "indexUver". Čím viac sa hodnota indexu blíži k nule, tým viac vývoj ceny meny koreluje so zmenou ceny Bitcoin. Zvyšujúca sa hodnota indexu reprezentuje výraznejšiu zmenu ceny meny oproti Bitcoin - mena rastie/klesá rýchlejšie, alebo ide opačným smerom oproti BTC /BTC klesá, mena stúpa a naopak/.
6
7
Novinka : od 26.1.2018 preberáme údaje o ratingu kryptomien od spoločnosti "Weiss Ratings". Rating má hodnotu od A+ /najlepší/, po D- najhorší, t.j. celkove má stupnica ratingu 12 hodnôt. Rating /ak existuje/ sa nachádza na konci názvu meny za údajom zátvorkách, vo všetkých tabuľkách. Pred samotnou abecednou hodnotou ratingu je uvedené jeho poradie v 12 bodovej stupnici. Ak došlo k zmene ratingu oproti poslednému hodnoteniu, nasleduje údaj "R+" zvýšenie ratingu, alebo "R-" zníženie ratingu.
8
Ak chcete riziko straty vašej investície aspoň čiastočne znížiť, vyberte si kryptomeny s najvyšším WCR ratingom.
9
Novinka : Od 7.2.2018 si môžete oceňovať svoje portfolio údajmi z našich tabuliek
10
11
Stránka obsahuje hárky /v dolnom alebo hornom menu/ s obsahom :
12
SumárKumulované hodnoty za 24 hod, v členení podľa našich tabuliek
13
14
1. CenaUSD/EurCeny mien v USD a Eur a ich pomer k Bitcoinu. Zoradené podľa trhovej kapitalizácie zostupne
15
2- USD objemObjem obchodov v USD, zoradené od max po min
16
3- indexUverAktuálne hodnoty Indexu
17
4€ Eur InvestíciaKoľko jednotiek/kusov danej meny sa dá kúpiť za investovanú čiastku v Eur podľa aktuálneho kurzu USD/Eur. Nezohľadňuje poplatky za nákup!!!
18
5. PočetKSZobchodovaný počet kusov meny za 24 hodín
19
6- %PočetKSGRAF Podiel počtu zobchodovaných kusov meny v % z celkového počtu kusov meny v obehu
20
7. %PočetKs desc
Podiel počtu zobchodovaných kusov meny v % z celkového počtu kusov meny v obehu od max po min
21
8- KS v obehuGRAF Počet jednotiek/kusov meny v obehu.
22
9m MiningovéMENY KTORÉ SA ŤAŽIA, ZORADENÉ PODĽA TRHOVEJ KAPITALIZÁCIE
23
9* NeťažiteľnéMENY KTORÉ SA NEŤAŽIA, PODĽA TRHOVEJ KAPITALIZÁCIE
24
9r RatingovéMeny s ratingom "Weiss Ratings"
25
9. BinanceMeny na burze Binance
26
10. NajlacnejšieZoradené od najlacnejšej meny v USD po najdrahšiu
27
11. Najdrahšie Zoradené od najdrahšej meny v USD po najlacnejšiu
28
12. KlesajúceZoradené podľa poklesu USD ceny v %
29
13. Stúpajúce Zoradené podľa vzostupu USD ceny v %
30
14. Futures XBTTERMÍNOVÉ OBCHODY BITCOIN NA USA BURZÁCH CME + CBO
31
24hodZákladné načítané a vypočítané údaje za posledných 24 hodín
32
33
Všetky hárky obsahujú dva rovnaké údaje/bunky - klikateľné odkazy:
34
Úplne vľavo je skratka a názov meny s odkazom na prehľad obchodovania meny na burzách. V zátvorkách je počet jednotiek, kusov meny v obehu v miliónoch/zaokrúhlene. Ak mena má rating od "Weiss Ratings" nasleduje poradové číslo na 12 bodovej stupnici + jeho hodnota. Zmenu ratingu zobrazujú znaky R+/R-. Mena ktorá sa ťaží /mining/ je vždy modrým písmom:
35
BTC Bitcoin (17) 7C+ .
36
Mena ktorá sa neťaží má vždy zelené písmo a znak * na konci
37
XRP Ripple (39010) 7C+ R+.*
38
39
V pravej časti hárkov je združený údaj/reťazec, s linkom na graf vývoja ceny ALTC s hlavičkou:
40
Por.Názov $CenaUSD €CenaEur #%PočetKS#Zmena% iUver WR *
41
5.ADA Cardano $0,270022 €0,2178 € #%9,02#-26.24% -3,46 5B R+.*
42
Popis reťazca nájdete vždy v poznámke hlavičky príslušného stĺpca :
43
Por. - Poradie podľa trhovej kapitalizácie v USD
44
Skratka/Názov meny
45
$Cena - Cena v USD
46
€Cena - Cena v Eur
47
#%PočetKS# - Podiel zobchodovaných kusov meny v % z celkového počtu kusov meny v obehu
48
Zmena% - Zmena ceny, zafarbená bunka znamená pokles ceny
49
iUver - Index Uver
50
WR - ak sa nachádza, mena má rating od "Weiss Ratings"
51
R+- - ak sa nachádza, znamená zmenu ratingu oproti poslednému hodnoteniu
52
Znak . - ak sa nachádza, mena sa obchoduje na burze Binance
53
Znak * - ak sa nachádza na konci reťazca - Mena ktorá sa neťaží, do obehu ju uvádzajú jej tvorcovia
54
55
18.Feb 2018 21:43Dátum a čas poslednej aktualizácie sa nachádza vo všetkých hárkoch. Aktualizácia tabuliek prebieha cca každých 30 minút.
56
57
Popis všetkých údajov nájdete v hárku "24hod" v poznámkach hlavičiek stĺpcov
58
V každom hárku je možné vyhľadávanie, filtrovanie, zoradenie riadkov podľa zvoleného stĺpca.
59
Tabuľky majú nastavené voľné kopírovanie, môžete ich stiahnuť do Excel, PDF atď.
60
61
62
Rating kryptomien k dátumu 2.2.2018
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Obsah
Sumár
24hod
1.CenaUSD/Eur
2-USD objem
3. indexUver
4€ Eur Investícia
5.PočetKS
6-%PočetKS
7.%PočetKS Desc
8-KS v obehu
9T Top 10
9m Miningové
9* Neťažiteľné
9r Ratingové
9r+ Ratingové+
9r- Ratingové-
9.Binance
10.Najlacnejšie
11.Najdrahšie
12.Klesajúce
13.Stúpajúce
14.FuturesXBT