ประมวลผลภาษาไทย ป.5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
รวมคะแนนและแปลผล
4
ชื่อ-สกุล1234567891011121314151617181920212223242526.126.227.127.228.128.231.131.229.129.229.329.430.130.230.330.4323334351234567891011121314151617181920212223242526.126.227.127.228.128.229.129.229.329.430.130.230.330.431.131.232333435
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
5
(ไม่ต้องใส่คำหน้าชื่อ)
43432412123331413242412142325342411212122555722222222222222222222222222222221.51.51.51.51.51.51.51.5225557262610
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สิริภาส น้อยเมือง
139990030747543432412123331413242442442324321111111111333722222222222222222222202022220201.51.501.501.50000333722.5205.5
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิสิทธ์ เนื่องพนอม
139990030087043432413242241413242312141221311111210112433722222220000002222222022220220201.51.51.51.501.501.500433720175
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชยพล พิมพ์เพ็ง
139900005863143432412123331413242412142325332311212112444522222222222222222222222222222221.51.51.51.51.51.501.520444526218.5
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นฐกร แล่พรม139900006014742432414333311433241213142225332311212112444620222220002202202220020222222221.51.51.51.51.51.501.520444620226.5
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วีรวัฒน์ คามเขต
139990032164843432412123331413242412142325222411212112344522222222222222222222222222222001.51.51.51.51.51.501.522344526208.5
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภูริทัต พรดอนก่อ
139900005560743432412123341413242412142334331211212112355622222222222202222222222222200221.51.51.51.51.51.501.502355622236.5
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิทวัฒน์ สีชาติ
110310097254343432412123331413242412441312321211212111222422222222222222222222222020202201.51.51.51.51.51.50002222424147
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กฤษฎา หาญเชิงชัย
139990030855243432442123331413212412422325342411212112555722222202222222222202222002222221.51.51.51.51.51.501.522555724268.5
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อติเทพ บุปผสอน
139990030493043432412123331413242412141213331311111122433422222222222222222222222220200221.51.501.501.51.51.500433420.5188.5
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พีรเดช เมืองดู่
122990121044143412412123331433242412142324342311112122344622202222222222202222222222220221.51.501.51.51.51.51.520344620.52110
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชินดนัย ไชยพิมพ์
139900005964543432412123331413242412142325342411111122444622222222222222222222222222222221.51.501.501.51.51.522444624.5228.5
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เดชาธร ทองผาสุข
13990000574724243241433332143324112141313321311111122233420222220002202202220022220200201.51.501.501.51.51.500233414.5166.5
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พงศกร พูลศรี
139990031186343432412123331413242412142223222311111122344522222222222222222222222222220001.51.501.501.51.51.520344522.5208.5
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภัทราวุธ สีไว
139900005469443432412123331413242412142323342411212111444622222222222222222222222222220221.51.51.51.51.51.50022444624227
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุกลวัฒน์ บุไธสง
139990029874343432412122331413242412141211322111111112333422222222220222222222222220200201.51.501.501.501.520333420.5157
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิชาติ ป้านภูมิ
139900005268343432412123231141242412142322342411111112333522222222222022000222222222222221.51.501.501.501.522333524.5167
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วายุ ขยันหา139990030177943432412123331413242411342222322411111112222422222222222222222222220022222201.51.501.501.501.522222424.5147
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิษณุ แสนมงคล
139990031838843312311413131133314231141322322311111112222422002020002022002000000220222201.51.501.501.501.520222414.5127
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นพรัตน์ สีขาว
139990033318241132413123331413432412142322342411111112555720022220222222222002222222222221.51.501.501.501.522555718.5267
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชัยชนะ ฤทธิศักดิ์
139990033337943432412123331413242412141322322311111112333422222222222222222222222220222201.51.501.501.501.520333424.5177
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐภูมิ โพธิ์สาจันทร์
174010111302343432442123331413412412142325342411212122335722222202222222222002222222222221.51.51.51.51.51.51.51.5223357242210
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิธนัท ป้านภูมิ
142950002137943432412123331413242312241321222311111111122222222222222222222222022020220001.51.501.501.50020122222.5115.5
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กลวัชร บุญเกื้อ
139990032195812413212432111133321231241311322211010111111200200022000002002000000020200201.51.501.501.50022111210.553.5
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วุฒิชัย ศรีเสนา
139940006134542132413123431413234212141311222211110111111320022220222022222200022220200001.51.501.501.50022111314.585.5
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อนุสรา นามวิเศษ
139990031268143112411123341413241122342323342311111111555722002220222202222220002022220221.51.501.501.50020555716.5263.5
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นภัสสร โสมาบุตร
139990031053143442412233311143221134221311322111111111333422202222002202002200000000200201.51.501.501.50020333416.5173.5
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภาวรรณ อินเจริญ
139900005549643432412123331113142433442323342311212122555622222222222222022022200022220221.51.51.51.51.51.51.51.5205556242510
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วริศรา สิทธิจินดา
139990031985643422421233311143124134122323342311211122555722202200002202002000000202220221.51.51.51.501.51.51.520555716266.5
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศิริลักษณ์ หาญเชิงชัย
139900005511943432412123331414412413422322342311211122555722222222222222220002220002222221.51.51.51.501.51.51.520555726268.5
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชลิตา ศรีภูธร
139900005788043432412123331413242411442312332311211122334622222222222222222222220022202221.51.51.51.501.51.51.520334624208.5
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐปนิตตา บู่แก้ว
139900005395723332412133231443332413422322342311211121335702022222202022202002220002222221.51.51.51.501.51.5020335720207
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ขวัญจิรา สันตะวงษ์
139900005838043431423123331413242433442322342311111121445622220200222222222222200022222221.51.501.501.51.5020445620.5237
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อารียา การด112990204654943422412123331413242433442322342311111121555722202222222222222222200022222221.51.501.501.51.5020555722.5267
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วราทิพย์ ดวงแสงจันทร์
139990031737343432412123331413242412442322342311111121555722222222222222222222222022222221.51.501.501.51.5020555724.5267
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัชดา เสียงเพลิน
139900005447343432412123331413242433442322332311111121555622222222222222222222200022222221.51.501.501.51.5020555624.5257
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภิสรา ช่างประดิษฐ์
111990240307443432412123331413242433442322342311111121555622222222222222222222200022222221.51.501.501.51.5020555624.5257
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จรรยพร จูมพันพร้าว
139900005625521112111121341443241122342322332311111121444700002020220202202220002022222221.51.501.501.51.5020444712.5215
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วรกานต์ พนารินทร์
139900006025243432442123331413412412422322232311111121444622222202222222222002222002222021.51.501.501.51.5020444622.5227
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จรรยพร ตรีชารี
139990030719043432412123331413223333442322332311111121555722222222222222222200000022222221.51.501.501.51.5020555724.5267
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ลิชา น้อยพานิช
190980320960444312343434231143312431411311321111111111232220002000000022002002200000200201.51.501.501.5000023226.595.5
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สายธาร จันปาน
139990031940643432412123331413412412422322332311111121445722222222222222222002222002222221.51.501.501.51.5020445724.5247
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐณิชา สุนทรวัตร
139990032004843432412123111423332413242322332311111121554222222222222002202002220022222221.51.501.501.51.5020554224.5185
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภกร เหลาบับภา
1399000058231134214414323113233121242113242514211212224434022002000002020020020000002200001.500001.51.50244349.5175
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ยุทธชัย แสนฝ้าย
139900005363943433113421141233142414131335342312111112354422220020020002002022220200202221.5001.501.501.520354417165
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อัมรินทร์ ไกรจันทร์
139900005994743432412123431423242412342325343411212112554422222222222022202222222022222221.51.51.51.51.51.501.502554426208.5
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนิสร ธรรมลา
139900005644143431331223231133331321432313342512211112544722220000022022002000000002200221.501.51.501.501.520544714.5227
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุพัฒน์พล ชัดไธสง
1399000054449
43323413114231423224141124313341212111112545422000220200022202200000200200221.5001.501.501.502545411187
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จักรพันธ์ ทาเหล็ก
1417300047682
434343144131313434443322323133545211212214544222200200020220020200020022002001.500001.5020454411.5195.5
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พงศธร มิ่งทุม
1399900310654
34213411232321423342324312313341512111212224200000220000202202022000002200221.5001.50001.50022427123.5
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฉัตรชัย พลเดช
1103100951678
43322132133321423224144134313342312111122344522002002202202202200000200200221.5001.501.51.51.52034459206.5
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภกฤต คงรัมย์
1399900303666
41444412123141143134121242312342412122121455520200222222002002000000022202221.50001.51.51.5022455515.5216.5
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
คมกริช ดวงคำ
1399000059548
21432113431431413133314243334323412112122344400222020000022222000020022200201.5001.51.51.51.51.502344491510
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นุติพงษ์ มาลา
1399900317802
424132441324214323142413233353324211221123434202000002000022000000000022022201.5001.51.501.52234347.5146.5
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรชัย ภูหัวเพ็ก
1399900315125
1243331322314123314211312232535352221122243360022002002200200202202020222220001.51.5001.51.500433615185
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รพีภัทร วิชาแหลม
1100801607091
4142244442343144114231332131335122221122254352020220002202220002202000020020001.51.5001.51.502543511197
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สมโชค นารอง
1399900321702
1344241313332143113231332131334342221122255470220222020220220000202000020022001.51.5001.51.502554711255
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นวภัทร ทองยืน
1399000052993
43422142123141423442414231334351412221122554522202002222002202022220000200201.501.5001.51.51.502554513216.5
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อัศวิน ตั้งตระกูลไพสิฐ
1399900317284
41432412423231441142332241334351311212112444520222222022022200022002020200201.51.51.51.51.51.501.500444520198.5
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อนนท์ เสนาลา
1399900325741
1234444342323123213321223133434142222111144230000020002202200000002200020022001.5001.5000244235.5155.5
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เสถียรพงษ์ พลเยี่ยม
1399000062719
43432313132411144313424331324341412122212344622222020200002000000200000220221.50001.5001.502344613.5175
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปัญญา อุตรศรี
1209000335627
31424314123141324131431312313352312122212242400200020222002000000200002200201.50001.5001.52024247.5145
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กรเมศ นิลนามะ
1399900305723
324243314123211242312114113352413211112213432002000000002020002000200002020201.501.5001.500034327143.5
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปาริชาติ ลิชผล
1399000060163
413124124234313211223421313133545212211224545200022220220220000020022002002001.51.5001.51.51.520454513208.5
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วราภรณ์ มูลราช
1399000058088
42422433131441413242111422313331511221221554520202200200002222222020002200221.51.51.50001.5000554510.5193.5
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เขมิกา จันดาเวียง
1399900316369
321341334242413234222121223142515212121124556000200000200020020020222022000001.51.51.51.51.501.50045568.5206.5
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จิรนันท์ ดีทอง
1399900318426
413213242312213232441223113142435212211215535200000000000020022200020002000201.51.5001.51.500055355185
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรพรรณ ทองคำภา
1749901191400
41422424131431323422424211312341312212111554720202200200022002002200000202221.501.51.51.51.50000554712.5217
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กันญารัตน์ ใจซื่อ
1399900316989
314324121233314432444124423143445212121124555002222222222222022202220222002201.51.51.51.51.501.520455516.5238.5
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธารารัตน์ บุตรคำโชติ
1399000064908
23442211133131341232212412334351411211122555702202020202022000202022002200201.51.51.51.501.51.51.502555712248.5
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จันจิรา เมฆวัน
1399000054228
23332442121231314222121143334241411222121555702022202220022020202000222200021.51.51.501.51.51.5002555714.5228.5
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐริกา อินใจ
1399000058771
43332312233311444232312411345332312212122354522022022002202200202022000202221.501.51.51.51.51.51.520354516.5218
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นริศราพร ทองสันต์
1399900322849
331324113213113112424122323133235212222125545020222200202020202222220022002001.51.501.5001.500554513215
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พัชริญา กองกุล
1209702356241
43424342331441321422414231345351312112112544422200002000002000002220000202201.5001.51.51.501.500544413176.5
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เยาวเรศ ทองภูธร
139990029836122311443232241242132432112313331412121122444300000200000002000002202202200221.500001.51.51.50244433.5156.5
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อรนาฏ ทวีขวัญ
116920009478143232314123131441222313242315332312121122555722022020222022200202020022202221.500001.51.51.520555713.5248.5
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐิติชญา นาเฮ้า
139990031608343432412123341433124412143325351511211122554722222222222202202000222222222201.51.51.51.501.51.51.500554726256.5
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัลยรัตน์ ชาญนอก
139900005630113413443424331442242443343345351411122122555602200200020222200222200022202201.51.5001.51.51.51.5025556132310
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุพรรษา เจริญวัย
139900005369824114341134241242134432312314334512222121552700000000200002000000202002200221.501.501.51.51.502055273196.5
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นฤมน แสงสว่าง
112970144312524222431324231341231324411325241312211121555600002200020022000200000000222021.501.51.501.51.5000555612.5217
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นาถสิริ รัตนดี
139900006288343332323221311441212332443313342411221112354722022000020202200202002022200221.51.51.5001.501.522354712.5215
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐณิชา พันธาโฮม
1839901973008314234143233414421431324443133413211221224557002002200222022000200020202002201.5001.51.51.51.50045579.5258
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิรักษ์ ศิริโอษฐ
1399000058002334324321334414212424121223153512212121212726022222022020022002222222022022001.51.51.51.51.51.5002272616.5196.5
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
มงคล เพลินภูเขียว
139990030455713432342124431321443412431324251511211221262502222002220022000020222000220001.51.51.51.5001.5000262518155.5
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กฤษณชัย สีลาสอน
139990030182542132431123211441143343121323352411212112183820022200222002200020000200220201.51.51.51.51.51.501.522183816226.5
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ก้องกิดากร บุญโสม
139900005793643332212423331443243432142315352511222112263622022022022222202220202222202201.51.51.501.51.501.520263618.5218.5
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ไกรวิชญ์ จันชะฎา
139900005826642114343412431121243412122311315212121212010020000000000022000220222202200201.50000001.50201003.515.5
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นวสัตยา สงนำมา
139990032571623133413131341441234343141324341412212222242202020220200202200200000220220221.501.51.51.501.51.502242214.5126.5
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อานัท พรมภักดี
139900005820733432232434311233423124232342315212212211033602222002000202002000000002202201.501.51.51.500002033614.5143.5
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กิตติศักดิ์ โพธารินทร์
12096015607144342233423431443142412443312343411212112283822202000022022202022222022202221.51.51.51.51.51.501.502283816238.5
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทรัพย์ทองคูณ แจ้งจิ๋ว
1399900311243433234131234311212424121223143225212121210847220002202220220002222222022002001.51.51.51.51.51.5020084714.5218.5
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ยุทธภูมิ โสภากุ
1399900301167414344131312114421141343143513351111211122641020220220200002200000000000220221.51.50001.501.5002641015225
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อดิศักดิ์ ศรีเคน
139990031251731142321131211312341343121323352411212112284340002000200002020020000200220201.51.51.51.51.51.501.522284312176.5
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธันยากร พูลผ่าน
139990030616913423442423314143444141313321312222121222334223330202022200002020000002220200000001.51.522334219163
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วงศกร วงงอ139900005274843132232123341421134431241313352511211122294722022002222202200000200020200201.51.51.51.501.51.51.520294716266.5
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สิรภัทร แซงราชา
139990030515443432412123231133222133413325352511212122272422222222222022002202000002222201.51.51.51.51.51.51.51.5202724261710
Loading...