แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป - รหัสประเภทคลินิก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
ตารางบันทึกข้อมูลทั่วไปคลินิก
2
รหัสสนย.เลขที่ใบอนุญาตชื่อคลินิกเลขที่ซอยหมู่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดรหัสตำบลรหัสอำเภอรหัสจังหวัดเบอร์โทรศัพท์ละติจูดลองจิจูดชื่อผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลชื่อผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ประเภทคลินิกสหคลินิคเวชกรรมเฉพาะทางทันตกรรมเฉพาะทาง
3
ประเภท 1ประเภท 2ประเภท 3ประเภท 4ประเภท 5ประเภท 1ประเภท 2ประเภท 3ประเภท 4ประเภท 5ประเภท 1ประเภท 2ประเภท 3ประเภท 4ประเภท 5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ตารางบันทึกข้อมูลทั่วไป
รหัสประเภทคลินิก
ตัวอย่าง
 
 
Main menu