ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
JR OperatorKyushuWestCentralEastWestEast
Hokkaido
2
ShinkansenKyushuSanyoTokaidoTohokuJoetsuHokurikuHokurikuJoetsuTohoku
Yamagata
TohokuAkitaTohoku
Hokkaido
3
StationsHakata
Shin-
Osaka
TokyoTokyoOmiyaTakasakiNagano
Joetsu-
myoko
Toyama
Takasaki
Echigo-
Yuzawa
Omiya
Utsuno-
miya
Koriyama
Fuku-
shima
Fuku-
shima
MoriokaMorioka
Shin-
Aomori
4
Kagoshima
-Chuo
Hakata
Shin-
Osaka
Omiya
Takasaki
Nagano
Joetsu-
myoko
Toyama
Kanazawa
Echigo-
Yuzawa
Niigata
Utsuno-
miya
Koriyama
Fuku-
shima
ShinjoMoriokaAkita
Shin-
Aomori
Shin-
Hakodate
-Hokuto
5
Speed260300285130260245275320130320130260
6
TsurugiE7, W7
7
HakutakaE7, W7
8
KagayakiE7, W7
9
AsamaE7, W7
10
TanigawaE7E2, E4 ----
11
TokiE7E2, E4 ----
12
NasunoE5, H5E2 -------
13
TsubasaE3 -------
14
YamabikoE5, H5E2 ------- -
15
KomachiE6 ------- -
16
HayabusaE5, H5 ------- - -
17
HayateE5, H5
18
Nozomi N700
19
Hikari N700700
20
Kodama N700700500
21
Hikari Rail Star
700-7000
22
Mizuho N700
23
Sakura 800N700
https://bradwarden.com/japan/shinkansen
24
Tsubame 800N700