บัญชีคุมการส่งรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ของ รร ในสังกัด สพป.ขก4 ปี 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่ชื่อเขต
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียนอำเภอ
สถานะการส่ง
วัน เดือน ปี ที่ส่ง
หมายเหตุ
2
1
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040001บ้านกุดกว้างน้ำพอง
ส่งแล้ว
4 พฤศจิกายน 2562paper
3
2
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040002บ้านกุดน้ำใสน้ำพอง
ส่งแล้ว
22 ตุลาคม 2562paper
4
3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040003บ้านฟากพองน้ำพอง
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
5
4
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040004
บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
น้ำพอง
ส่งแล้ว
30 ตุลาคม 2562paper
6
5
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040006
อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
น้ำพอง
ส่งแล้ว
15 ตุลาคม 2562paper
7
6
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040007บ้านโคกสง่านางามน้ำพอง
ส่งแล้ว
11 ตุลาคม 2562paper
8
7
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040008บ้านจำปาหัวบึงน้ำพอง
ส่งแล้ว
16 ตุลาคม 2562paper
9
8
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040009บ้านทรายมูลน้ำพอง
ส่งแล้ว
7 ตุลาคม 2562paper
10
9
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040011บ้านหนองหว้าสุขใจน้ำพอง
ส่งแล้ว
8 ตุลาคม 2562paper
11
10
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040012บ้านหนองแสงน้ำพอง
ส่งแล้ว
30 ตุลาคม 2562paper
12
11
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040013
บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
น้ำพอง
ส่งแล้ว
10 ตุลาคม 2562paper
13
12
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040014บ้านท่ามะเดื่อน้ำพอง
ส่งแล้ว
21 ตุลาคม 2562paper
14
13
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040015บ้านกุดพังเครือน้ำพอง
15
14
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040016บ้านท่ากระเสริมน้ำพอง
ส่งแล้ว
4 พฤศจิกายน 2562paper
16
15
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040017น้ำพองประชานุกูลน้ำพอง
ส่งแล้ว
21 ตุลาคม 2562paper
17
16
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040019บ้านด้วงหนองหญ้ารังกาน้ำพอง
ส่งแล้ว
4 พฤศจิกายน 2562paper
18
17
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040020บ้านห้วยไผ่หนองโนน้ำพอง
ส่งแล้ว
11 ตุลาคม 2562paper
19
18
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040021โคกสูงกุดน้ำใสน้ำพอง
ส่งแล้ว
28 ตุลาคม 2562paper
20
19
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040022บ้านคำมืดน้ำพอง
ส่งแล้ว
21 ตุลาคม 2562paper
21
20
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040023บ้านหนองหารจางน้ำพอง
ส่งแล้ว
28 ตุลาคม 2562paper
22
21
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040024บ้านห้วยเสือเต้นน้ำพอง
ส่งแล้ว
5 พฤศจิกายน 2562paper
23
22
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040025บ้านนาฝายเหนือน้ำพอง
ส่งแล้ว
10 ตุลาคม 2562paper
24
23
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040026บ้านโนนแดงโคกเล้าน้ำพอง
ส่่งแล้ว
28 ตุลาคม 2562paper
25
24
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040027บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์น้ำพอง
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
26
25
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040028บ้านหนองกุงขี้ควงน้ำพอง
ส่งแล้ว
10 ตุลาคม 2562paper
27
26
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040029บ้านหนองแวงน้ำพอง
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
28
27
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040030บ้านโคกใหญ่น้ำพอง
ส่งแล้ว
10 ตุลาคม 2562paper
29
28
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040031
บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
น้ำพอง
ส่งแล้ว
15 ตุลาคม 2562paper
30
29
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040032คำบอนวิทยาน้ำพอง
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
31
30
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040033บ้านดงเย็นน้ำพอง
ส่งแล้ว
18 ตุลาคม 2562paper
32
31
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040034กู่สว่างสามัคคีน้ำพอง
ส่งแล้ว
25 ตุลาคม 2562paper
33
32
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040035ชุมชนบ้านบัวใหญ่น้ำพอง
ส่งแล้ว
9 ตุลาคม 2562paper
34
33
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040036บ้านคอกคีแสนตอน้ำพอง
ส่งแล้ว
10 2562paper
35
34
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040037บ้านคำม่วมดงเย็นน้ำพอง
ส่่งแล้ว
10 ตุลาคม 2562paper
36
35
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040038บ้านโนนหัวช้างน้ำพอง
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
37
36
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040039พระธาตุขามแก่นน้ำพอง
ส่งแล้ว
24 ตุลาคม 2562paper
38
37
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040040บ้านโนนเชือกน้ำพอง
ส่งแล้ว
17 ตุลาคม 2562paper
39
38
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040041
บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
น้ำพอง
ส่งแล้ว
22 ตุลาคม 2562paper
40
39
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040042บ้านสำโรงน้ำพอง
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
41
40
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040043
บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
น้ำพอง
ส่งแล้ว
24 ตุลาคม 2562paper
42
41
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040044บ้านหัวดงน้ำพอง
ส่งแล้ว
25 ตุลาคม 2562paper
43
42
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040045บ้านหินลาดน้ำพอง
44
43
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040046บ้านหัวบึงน้ำพอง
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
45
44
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040047
บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา)
น้ำพอง
ส่งแล้ว
30 ตุลาคม 2562paper
46
45
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040049บ้านนาขามน้ำพอง
ส่่งแล้ว
25 ตุลาคม 2562paper
47
46
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040051บ้านสระกุดน้ำพอง
ส่งแล้ว
8 ตุลาคม 2562paper
48
47
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040052บ้านห้วยหินลาดน้ำพอง
ส่งแล้ว
28 ตุลาคม 2562paper
49
48
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040054บ้านคำแก่นคูณน้ำพอง
ส่งแล้ว
18 ตุลาคม 2562paper
50
49
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040055บ้านโนนพยอมน้ำพอง
ส่งแล้ว
10 ตุลาคม 2562paper
51
50
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040056บ้านโนนศรีสวัสดิ์น้ำพอง
ส่งแล้ว
10 ตุลาคม 2562paper
52
51
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040057บ้านม่วงหวานน้ำพอง
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
53
52
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040059บ้านวังชัยน้ำพอง
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
54
53
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040060บ้านสร้างแซ่งวังถั่วน้ำพอง
ส่งแล้ว
25 ตุลาคม 2562paper
55
54
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040061บ้านเสียวโคกกลางน้ำพอง
ส่งแล้ว
2 ตุลาคม 2562paper
56
55
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040062บ้านหนองอ้อโคกสว่างน้ำพอง
ส่งแล้ว
30 ตุลาคม 2562paper
57
56
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040063บ้านคำบงน้ำพอง
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
58
57
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040064บ้านดงมันน้ำพอง
ส่งแล้ว
21 ตุลาคม 2562paper
59
58
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040065บ้านนาศรีดงเค็งน้ำพอง
ส่งแล้ว
9 ตุลาคม 2562paper
60
59
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040066บ้านสะอาดหนองเรือน้ำพอง
ส่งแล้ว
15ตุลาคมpaper
61
60
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040067บ้านบึงกลางน้ำพอง
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
62
61
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040069ชุมชนหนองกุงวิทยาน้ำพอง
63
62
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040070น้ำพองน้ำพอง
ส่งแล้ว
1 พฤศจิกายน 2562paper
64
63
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040071บ้านโสกแสงน้ำพอง
65
64
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040072บ้านนาคูน้ำพอง
ส่งแล้ว
10 ตุลาคม 2562paper
66
65
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040073บ้านนาเรียงน้ำพอง
ส่งแล้ว
11 ตุลาคม 2562paper
67
66
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040074อนุบาลอุบลรัตน์อุบลรัตน์
ส่งแล้ว
16 ตุลาคม 2562paper
68
67
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040075บ้านโนนจิกอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
18 ตุลาคม 2562paper
69
68
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040076บ้านโนนสวรรค์เก่าข่าอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
29 ตุลาคม 2562paper
70
69
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040077บ้านพระบาทท่าเรืออุบลรัตน์
ส่งแล้ว
5 พฤศจิกายนย 2562
paper
71
70
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040078บ้านภูคำเบ้าอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
1 พฤศจิกายน 2562paper
72
71
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040079
บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
อุบลรัตน์
ส่งแร้ว
16 ตุลาคม 2562paper
73
72
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040080โคกสูงใหญ่วิทยาอุบลรัตน์
ส่งแร้ว
25 ตุลาคม 2562paper
74
73
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040081
บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
อุบลรัตน์
ส่งแล้ว
29 ตุลาคม 2562paper
75
74
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040082บ้านโคกสว่างอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
22 ตุลาคม 2562paper
76
75
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040083บ้านทุ่งโป่งอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
29 ตุลาคม 2562paper
77
76
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040084บ้านหนองผืออุบลรัตน์
ส่งแล้ว
25 ตุลาคม 2562paper
78
77
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040085ห้วยยางวิทยาสรรพ์อุบลรัตน์
ส่งแล้ว
21 ตุลาคม 2562paper
79
78
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040086บ้านกุดกระหนวนอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
21 ตุลาคม 2562paper
80
79
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040087นาคำพิทยาสรรพ์อุบลรัตน์
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
81
80
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040088หนองขามพิทยาคมอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
23 ตุลาคม 2562paper
82
81
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040089
บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น
อุบลรัตน์
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
83
82
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040090บ้านกุดเชียงมีอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
30 ตุลาคม 2562paper
84
83
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040091บ้านขุนด่านอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
10 ตุลาคม 2562paper
85
84
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040092บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)อุบลรัตน์
ส่งแล้ว
5 พฤศจิกายน 2562paper
86
85
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040093บ้านบ่ออุบลรัตน์
87
86
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040094บ้านหนองแต้อุบลรัตน์
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
88
87
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040095บ้านห้วยทรายศึกษาอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
89
88
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040096
บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
อุบลรัตน์
ส่งแล้ว
10 ตุลาคม 2562paper
90
89
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040097บ้านโนนศิลาราศรีอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
17 ตุลาคม 2562paper
91
90
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040098บ้านศาลาดินห้วยเตยอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
6 พฤศจิกายน 2562paper
92
91
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040099บ้านศรีสุขสำราญอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
28 ตุลาคม 2562paper
93
92
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040100บ้านหนองแสงน้อยอุบลรัตน์
ส่งแล้ว
17 ตุลาคม 2562paper
94
93
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040101ชุมชนดูนสาดกระนวน
ส่งแล้ว
11 ตุลาคม 2562paper
95
94
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040102นามูลวิทยาคมกระนวน
ส่่งแล้ว
31 ตุลาคม 2562paper
96
95
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040103บ้านหนองซากระนวน
ส่งแล้ว
25 ตุลาคม 2562paper
97
96
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040104ชุมชนน้ำอ้อมกระนวน
ส่งแล้ว
25 ตุลาคม 2562paper
98
97
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040105บ้านหนองแวงเป่งกระนวน
ส่งแล้ว
10 ตุลาคม 2562paper
99
98
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040106บ้านฝางวิทยากระนวน
ส่งแล้ว
1 พฤศจิกายน 2562paper
100
99
สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040107บ้านหนองแวงคูป่าชาติกระนวน
ส่งแล้ว
30 ตุลาคม 2562
มีเฉพาะหนังสือนำส่ง
Loading...