ABCDEF
1
MÚSICA 4t
2
3
Pla de treball personalitzat: TEMA 7
4
5
Nom alumne/a: Curs: Grup:
6
7
0 = no ho sé 1= una mica
2= Ho sé força bé 3 = ho sé molt béValoració Inicial Valoració final
8
9
OBJECTIUS
10
1Relacionar els estilos musicals amb el context social i cultural.
11
2Reconèixer les diverses influències que conflueixen en la música popular urbana.
12
3Situar històricament els intèrprets més significatius de cada tendència.
13
4Tenir un criteri fonamentat davant la gran oferta actual de diferents estils de música.
14
5Reconèixer que un gon coneixement de música fa gaudir més.
15
6Saber resumir els conceptes més importants.
16
7Utilització de les Tic: blog de fraumusic4
17
8Fer música tot cantant a més d'una veu.
18
19
20
ACTIVITATSFet
21
1Ll. Act: Activitat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
22
2Som-hi: llibre activitats
23
3Joc musical.
24
4Resum o esquema dels conceptes més importants de l'unitat.
25
5COMPROVA!
26
6QUI? ON? QUÈ? COM? Cooperatiu
27
7GUIA D'ESTUDI feta a mà!
28
29
QUALIFICACIÓ
30
31
32
33
34
35
36
37
38