2557 DLTV รายโรง-สำรวจเพื่อเข้าประชุม.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ให้กรอกแบบสำรวจ จำนวนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (IRD) โครงการ DLTV ที่มีอยู่ในโรงเรียน สพป.นพ.1
2
เหตุผลสำรวจ เนื่องจากระบบเก่า SD จะไม่สามารถรับชมได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 **ภายในวันนี้คะ**
3
ที่รหัส
โรงเรียน
SMIS
ชื่อโรงเรียนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม IRDหมายเหตุ
4
มีระบบ SD
(เครื่อง)
มีระบบ HD
(เครื่อง)
ใส่เลขอารบิค นะคะ ระบบจะไม่ประมวลให้นะคะ
5
148010002บ้านหนองบัวด่านเก่า06
6
248010003บ้านหนองหญ้าไซ06
7
348010005บ้านไทยสามัคคี06
8
448010006บ้านนาป่ง06
9
548010007บ้านกล้วย60
10
648010010บ้านขามเฒ่า60
11
748010013บ้านหนองยาว24
12
848010014บ้านหนองดินแดง06
13
948010016บ้านวังไฮหนองกุง60
14
1048010018บ้านโพนป่าหว้าน05
15
1148010020บ้านกกไฮ06
16
1248010021บ้านดงหมูรร.ยุบเรียนรวม
17
1348010022บ้านนาหลวง
18
1448010024บ้านหนองจันทน์06
19
1548010025บ้านนาทราย60
20
1648010027บ้านดอนยานาง60
21
1748010028บ้านนาคำโนนขาม06
22
1848010030บ้านเนินสะอาด06
23
1948010031บ้านนาราชควายน้อย42
24
2048010032บ้านสร้างหิน06
25
2148010035บ้านน้อยใต้06
26
2248010037บ้านดงยอ42
27
2348010038บ้านกลางน้อย61
28
2448010045บ้านสุขเจริญ20
29
2548010048บ้านดอนม่วง42
30
2648010049บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน60
31
48010050บ้านโพธิ์ตากุ61
รร.เล็กปี 61-เพิ่มขึ้นจากปี 60 *ขยายโอกาส
32
2748010051บ้านสุขเกษม62
33
2848010053บ้านโคกก่อง45
34
48010055บ้านหนองแซง60
รร.เล็กปี 61-เพิ่มขึ้นจากปี 60
35
2948010056บ้านโชคอํานวย62
ปี2561 ไม่ใช่ รร.เล็ก นร 122
36
48010058เมืองนครพนม60เล็กเพิ่มจากปี 57
37
3048010059บ้านหนองญาติ60
38
3148010060บ้านดงโชค06
39
3248010065บ้านไผ่ล้อมรร.ยุบเรียนรวม
40
3348010066บ้านคำเกิ้มรร.ยุบเรียนรวม
41
3448010068บ้านนาหัวบ่อ06
42
3548010070บ้านวังโพธิ์06
43
3648010072บ้านโพนทา04
44
3748010073บ้านนางาม05
45
3848010075บ้านโคกสว่าง42
46
3948010076บ้านวังกะเบา42
47
4048010077บ้านนาสีนวล43
48
4148010080บ้านสว่างสำราญ60
49
4248010084บ้านหนองบัวคำ62
ปี 2561 ไม่ใช่ รร.เล็ก (นร 121 คน)
50
4348010089บ้านนาขาม06
51
4448010090บ้านวังยาง06
52
4548010091บ้านกอก06
53
4648010092บ้านหนองบัว62
ใส่เลขอารบิค นะคะ ระบบจะไม่ประมวลให้นะคะ
54
4748010094บ้านใหม่วังเซือม60
55
4848010095บ้านปลาปากน้อย06
56
4948010096บ้านวังสิม60
57
5048010097บ้านห้วยไหล่06
58
5148010100บ้านทันสมัย42
59
5248010101บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง06
60
5348010102บ้านวังม่วง06
61
5448010103บ้านดอนกลาง06
62
5548010104บ้านหนองหมากแก้วรร.ยุบเรียนรวม
63
5648010106บ้านนาเชือกุ60
64
5748010108บ้านนาสะเดา60
65
5848010109บ้านโพนทัน06
66
5948010110บ้านจรุกเตย06
67
48010111บ้านกุงโกน
ปี 2561รร.เล็ก( ปี 57 ยังไม่เล็ก)
แจ้ง สพฐ. เพื่อเพิ่ม รร.ขนาดเล็ก
68
6048010112บ้านหนองกกคูณ06
69
6148010116ดอนนางหงส์สงเคราะห์06
70
6248010117บ้านหนองสะโน33
71
48010119
บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)
ปี 2561รร.เล็ก( ปี 57 ยังไม่เล็ก)
แจ้ง สพฐ. เพื่อเพิ่ม รร.ขนาดเล็ก
72
6348010121บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)รร.ยุบเรียนรวม
73
6448010122บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)06
74
6548010124บ้านดอนแดง6
75
6648010126นาถ่อนท่าวิทยาคาร33
76
48010127บ้านดงยอ00
ปี 2561รร.เล็ก( ปี 57 ยังไม่เล็ก)
แจ้ง สพฐ. เพื่อเพิ่ม รร.ขนาดเล็ก
77
6748010128บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร06
78
6848010129บ้านดงก้อมรร.ยุบเรียนรวม
79
6948010130บ้านดงป่ายูง60
80
7048010131บ้านหนองหญ้าม้า60
81
7148010132บ้านขอนขว้าง6
82
7248010133บ้านขอนกองโพนทอง42
83
7348010134บ้านนาหนาด60
84
7448010135บ้านคำชะอี26
85
7548010136บ้านดอนข้าวหลาม20
86
48010137
บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
00
รร.เล็กปี 61-เพิ่มขึ้นจากปี 60 **ขยายโอกาส
87
7648010139บ้านนาคำ6
88
7748010140บ้านคับพวง42
89
7848010141บ้านทรายมูลคำผักแพว 6
90
7948010143บ้านแก่งโพธิ์6
91
48010144
บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
ปี 2561รร.เล็ก( ปี 57 ยังไม่เล็ก)
แจ้ง สพฐ. เพื่อเพิ่ม รร.ขนาดเล็ก
92
8048010148มรุกขนคร
ปี 57 รร.เล็ก / ปี 61 ไม่เล็ก นร 124 คน
93
8148010149บ้านนาทามรร.ยุบเรียนรวม
94
8248010150บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง6
95
8348010151บ้านหนองกุดแคน2
96
48010152บ้านโพนแพง
ปี 2561รร.เล็ก( ปี 57 ยังไม่เล็ก)
แจ้ง สพฐ. เพื่อเพิ่ม รร.ขนาดเล็ก
97
8448010153บ้านห้วยทราย6
ปี 57 รร.เล็ก / ปี 61 ไม่เล็ก นร 126 คน
98
8548010156บ้านดงขวางรร.ยุบเรียนรวม
99
8648010158บ้านดอนสวรรค์60
100
8748010160บ้านชาติพัฒนาสันติสุข
Loading...
 
 
 
Sheet1
แผ่น2
 
 
Main menu