รายชื่อทรัพยากรหนังสือคณะแพทยศาสตร์.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อทรัพยากรประเภทหนังสือ ด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
2
3
ลำดับที่ชื่อเรื่องผู้แต่งปีที่พิมพ์จำนวนหมายเหตุ
4
1An Introduction to medical statistics / Bland, Martin 2009 2
5
2Applied biostatistics for the health sciences / Rossi, Richard J 2010 1
6
3Basic medical language / LaFleur-Brooks, Myrna 2010 1
7
4Biointegration of medical implant materials : science and design / Hamberg, Roelof 2010 1
8
5Communication skills การสื่อสารทางการแพทย์แบบมืออาชีพ / ชิษณุ พันธุ์เจริญ 2560 1
9
6Communication skills สื่อสารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ / ชิษณุ พันธุ์เจริญ 2549 3
10
7Degradation of implant materials / Eliaz, Noam 2012 1
11
8Designing clinical research / Hulley, Stephen B 2007 1
12
9Developing healthcare skills through simulation / Aldridge, Matthew 2012 1
13
10Essentials of health information systems and technology / Balgrosky, Jean A 2015 1
14
11Family guide to complementary and conventional medicine : how to use them together for the safest and most effective treatment / Peters, David 2008 1
15
12Family medicine : ambulatory care and prevention / Smith, Mindy A 2014 1
16
13Family medicine certification review / Lipsky, Martin S 2007 1
17
14Interpreting the medical literature / Gehlbach, Stephen H 2006 3
18
15Introduction to computers for healthcare professionals / Joos, Irene 2014 1
19
16Introduction to medical terminology / Ehrlich, Ann 2009 1
20
17Introduction to research in the health sciences / Polgar, Stephen 20081
21
18Mastering healthcare terminology / Shiland, Betsy J 2010 1
22
19Medical devices : managing the mismatch : an outcome of the priority medical devices project / World Health Organization 2010 1
23
20Medical devices and systems / Bronzino, Joseph D 2006 1
24
21Medical language : immerse youself / Turley, Susan M 2014 1
25
22Medical terminology : a programmed systems approach / Dennerll, Jean Tannis 2009 1
26
23Medical terminology : a short course / Chabner, Davi-Ellen 2012 4
27
24Medical terminology made easy / Dennerll, Jean Tannis 2007 1
28
25Medical terminology quick and concise : a programmed learning approach / Willis, Marjorie Canfield 20102
29
26Medicine / Li, Jonathan Z 2007 1
30
27Neuroengineering the future: virtual minds and the creation of immortality / Katz, Bruce F 2008 1
31
28Practice-based learning in nursing, health and social care : mentorship, facilitation and supervision / Scott, Ian 2013 1
32
29Quick and easy medical terminology / Leonard, Peggy C 2011 1
33
30Rational management in medical practice / ธานินทร์ อินทรกำธรชัย 2549 7
34
31Research methods in health : foundations to evidence-based practice / Pranee Liamputtong 2013 1
35
32Ruby programming for medicine and biology / Berman, Jules J 2008 1
36
33Sensors, Nanoscience, Biomedical engineering and Instruments / Dorf, Richard C 2006 1
37
34Surgery today / รัฐพลี ภาคอรรถ 2549 4
38
35The complete guide to medical writing / Stuart, Mark C 610.7 1
39
36The physician manager's handbook : essential business skills for succeeding in health care / Solomon, Robert J. 2008 1
40
37การวิจัยชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2554 / กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2555 2
41
38การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์: แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ / รัตน์ศิริ ทาโต 2551 2
42
39การศึกษาคำศัพท์ทางการแพทย์ / วันเพ็ญ ดำดี 2559 1
43
40คำศัพท์- คำย่อ ทางการแพทย์ / ปราณี ทู้ไพเราะ 2556 3
44
41คู่มือแพทย์เวร / 2555 3
45
42ตำราวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข / สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 2556 3
46
43โปรตีนกาวไหมกับการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ / พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 2556 7
47
44พื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ / ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 2555 2
48
45ฟิสิกส์ประยุกต์ทางชีวการแพทย์ / รุจพร ชนะชัย 2554 3
49
46รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ / นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 2556 3
50
47ลัทธินักพรตและการเยียวยาในอินเดียโบราณ : ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม / ซิสค์, เค็นเน็ธ จี 2552 1
51
48วิจัยทางการแพทย์ / ธีระพร วุฒยวนิช 2553 3
52
49วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐาน / ปัณรสี ฤทธิ์ประวัติ 2553 3
53
50วิศวกรรมแอนติบอดี :การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวการแพทย์ / ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 2555 3
54
51สมรรถนะหลักและบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ / สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2556 1
55
94
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu