ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
2
3
4
ЗВІТ
5
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М)#ERROR!
6
за 9 місяців 2021 р
7
коди
8
9
УстановаУправління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО № 32за ЄДРПОУ25675242
10
Територіям.Рівне вул.Соборна,30за КОАТУУ561010000
11
Організаційно-правова форма господарюванняОрган місцевого самоврядуванняза КОПФГ420
12
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350Міністерство фінансів
13
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету#ERROR!
14
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів06
15
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)0611010
0611200
Надання дошкільної освіти
16
Періодичність: квартальна, річна
17
Одиниця виміру: грн, коп.
18
19
ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено на звітний рікЗатверджено на звітний період (рік)1Залишок на початок звітного рокуНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)
20
21
22
123456789
23
Видатки та надання кредитів - усьогоХ0108 800 124,00--6 316 885,886 316 885,88-
24
у тому числі:
Поточні видатки
20000208 800 124,00--6 316 885,886 316 885,88-
25
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21000307 304 100,00--5 268 416,725 268 416,72-
26
Оплата праці 21100405 987 000,00--4 333 554,424 333 554,42-
27
Заробітна плата21110505 987 000,00--4 333 554,424 333 554,42-
28
Грошове забезпечення військовослужбовців2112060------
29
Нарахування на оплату праці21200701 317 100,00--934 862,30934 862,30-
30
Використання товарів і послуг22000801 496 024,00--1 048 469,161 048 469,16-
31
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221009078 673,00--72 571,0072 571,00-
32
Медикаменти та перев’язувальні матеріали22201006 800,00---
33
Продукти харчування2230110597 000,00--375 264,64375 264,64-
34
Оплата послуг (крім комунальних)2240120121 000,00--117 961,67117 961,67-
35
Видатки на відрядження2250130------
36
Видатки та заходи спеціального призначення2260140------
37
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270150691 700,00--481 821,84481 821,84-
38
Оплата теплопостачання2271160380 000,00--313 748,11313 748,11-
39
Оплата водопостачання та водовідведення227217067 000,00--43 281,7043 281,70-
40
Оплата електроенергії2273180228 000,00--114 339,64114 339,64-
41
Оплата природного газу2274190----
42
Оплата інших енергоносіїв227520016 700,00--10 452,3910 452,39-
43
Оплата енергосервісу2276210------
44
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280220851,00--850,01850,01-
45
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281230------
46
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282240851,00--850,01850,01-
47
Обслуговування боргових зобов’язань 2400250------
48
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410260------
49
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420270------
50
Поточні трансферти2600280------
51
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610290------
52
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620300------
53
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630310------
54
Соціальне забезпечення2700320------
55
Виплата пенсій і допомоги2710330------
56
Стипендії 2720340------
57
Інші виплати населенню2730350------
58
Інші поточні видатки2800360------
59
Капітальні видатки3000370------
60
Придбання основного капіталу3100380------
61
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110390------
62
Капітальне будівництво (придбання)3120400------
63
Капітальне будівництво (придбання) житла3121410------
64
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122420------
65
Капітальний ремонт3130430------
66
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131440------
67
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132450------
68
Реконструкція та реставрація 3140460------
69
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141470------
70
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142480------
71
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143490------
72
Створення державних запасів і резервів3150500------
73
Придбання землі та нематеріальних активів3160510------
74
Капітальні трансферти3200520------
75
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210530------
76
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220540------
77
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230550------
78
Капітальні трансферти населенню3240560------
79
Внутрішнє кредитування4100570------
80
Надання внутрішніх кредитів4110580------
81
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111590------
82
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112600------
83
Надання інших внутрішніх кредитів4113610------
84
Зовнішнє кредитування4200620------
85
Надання зовнішніх кредитів4210630------
86
Інші видатки5000640X-XXXX
87
Нерозподілені видатки9000650------
100
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
101
Начальник управління освіти Б.М.Турович
102
(підпис)(ініціали, прізвище)
103
Головний бухгалтерГ.Т.Ярмольчук
104
___ жовтня 2021р.(підпис)(ініціали, прізвище)
105
106
107
108
109
110
111
112