Ventspils Rudens Bultas 2018 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
Timestamp
Šāvēja ID (https://baltic.service.ianseo.net)
VārdsUzvārds ValstsKlubsLoka veidsVecuma grupaPiezīmes
Piekrītu manu datu apstrādei un publicēšanai
2
9/18/2018 16:16:16LV00527AleksandraKārēleLatvijaODISEJSKompaktloks CJaunās cerībasJā / Yes
3
9/18/2018 16:17:06LV00461SofijaGrušinaLatvijaODISEJSKompaktloks CPieaugušie 21+Jā / Yes
4
9/18/2018 16:18:13LV00463JanetaGrīnvaldeLatvijaODISEJSKompaktloks CPieaugušie 21+Jā / Yes
5
9/18/2018 16:19:28LV00467LuīzeSakneLatvijaODISEJSOlimpiskais loks RJaunieši 15-17Jā / Yes
6
9/18/2018 16:20:36-AnastasijaKoncedalovaLatvijaODISEJSOlimpiskais loks RJaunieši 15-1730mJā / Yes
7
9/18/2018 16:22:03LV00612LeldeSamovičaLatvijaODISEJSOlimpiskais loks RJaunieši 13-1430mJā / Yes
8
9/18/2018 16:32:31LV0470AnnaŠavšajevaLatvijaODISEJSOlimpiskais loks RJaunieši 15-1760mJā / Yes
9
9/18/2018 16:37:34LV00671PaulaSaulīteLatvijaODISEJSOlimpiskais loks RJaunieši 10-1220mJā / Yes
10
9/18/2018 16:38:28L00607EgitaSpurgjašaLatvija
NOLIKUMS Loka šaušanas sacensības „Sezonas noslēgums 2018” 1. Mērķis un uzdevumi. Popularizēt loka šaušanu, kā uz Olimpiskajiem princi piem balstītu sporta veidu un lielisku brīvā laika pavadīšanas lī dzekli. Radīt iespēju sacensties līdzīga vecuma un sagatavotības pakāpes loka šāvējiem, uzla bot personīgos rezultātus. Apmācīt un nodrošināt praktisku iespēju tiesnešu sagatavošanai /kvalifikācijas celšanai. Pārbaudīt aprīkojuma gatavību sacensību apstākļiem. 2. Vispārējie noteikumi. Sacensības ir atklātas un tajās aicināti piedalītie s visi šaut gribētāji, atbilstoši loku klasēm un vecumu grupām. Sacensības notiek Olimpiskā (R), kompaktloku (C), neaprīkotu (B) un tradicionālo (L) loku klasēs abiem dzimumiem vienā konkurencē sekojošās šaušanas un vecuma grupās: bērni līdz 7 v ingrinājumā 10m Round/122cm pilnais, bērni 7-9 vingrinājumā 10m Round/122cm pilnais, pie augušie-iesācēji (21gads un vecāki) vingrinājumā 30m Round/40cm pilnais, jaunās cerības 70m Round/122cm pilnais, jaunieši 10-12 vingrinājumā 20m Round/40cm pilnais, jaunieši 13-14 vingrinājumā 30m Round/40cm pilnais, jaunieši 15-17 60m Round/122cm pilnais un jaunieši 18-20 vingrinājumā 30m Round/40cm pilnais. 2X30 ieskaites bultas (divas re izes pa 10 sērijām ar 3 bultām katrā sērijā), kompaktloka šāvējiem 10=X (bērniem 10=10), šaušanas laiks 120 sekundes. Jaunākās grupas dalībniekam ir tiesības startēt vecākas grup as konkurencē, attiecīgi reģistrējoties. 3. Vieta un laiks. Sacensības notiek 2018.gada 23.septembrī Ventspilī, Kuldīgas iela 237, loka šaušanas laukumā. 4. Vadība. Latvijas loka šaušanas sporta klubs “ODISEJS” sadarb ībā ar loka šaušanas sporta klubiem. Vārdiska tiesnešu kolēģija tiek apstiprinā ta un paziņota sacensību dienā. 5. Sacensību programma. 10:00-10:45 – Reģistrācija, tehniskā komisija, pieš aude. 10:45-11:00 – Sacensību atklāšana. 11:00-15:00 – Šaušana uz rezultātu 15:00-15:30 – Rezultātu apkopošana 15:30-16:00 – Apbalvošana 6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no organizatoru lī dzekļiem un dalībnieku dalības maksām: bērni 2.00EUR; jaunieši, pieaugušie , „Jaunās cerības” 5.00EUR. 7. Pieteikumi. Dalībnieki reģistrējas Federācijas mājas lapā rinda s kārtībā līdz 22.septembrim plkst.24:00 vai e-pastā: drogerijamarija@inbox.lv. Dalībnieki ar reģistrāciju apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, ka zina un ievēros sacensību noteikumus, drošas šaušanas drošības tehnikas nosacījumus un materiālo atbildīb u par inventāra tīšu bojāšanu (personu līdz 14 g.v.vietā atbild viņa vecāki), ka piekrīt, ja p ubliskajā telpā (piem. sociālie tīkli un mājas lapas) būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnie ka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi kurā startējis, foto/video. Dalībniekiem ir jāzina sava kluba atbildīgā persona sacensībās. 8. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc augstākā rezultāta summā. Vi enāda rezultāta gadījumā skaita 10-niekus, 9-niekus utt. 9. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus katrā grupā apbalvo ar diplom iem un medaļām. Organizatoram ir tiesības pasniegt papildbalvas. 10. Dreskods. Dalībnieku apģērbam un apaviem būtu jāatbilst WA no teikumu prasībām (atļauta sporta, kluba, izlases vai balta forma, sl ēgta tipa sporta apavi). 11. Ierobežojums. Sacensībās atļauts piedalīties bez ierobežojumiem. Atbildīgā persona Marija Antonova 28451425, Viktors Avsjuks 2638
Olimpiskais loks RJaunieši 10-1220mJā / Yes
11
9/18/2018 16:39:12LV00471AngelinaGiņkoLatvija
NOLIKUMS Loka šaušanas sacensības „Sezonas noslēgums 2018” 1. Mērķis un uzdevumi. Popularizēt loka šaušanu, kā uz Olimpiskajiem princi piem balstītu sporta veidu un lielisku brīvā laika pavadīšanas lī dzekli. Radīt iespēju sacensties līdzīga vecuma un sagatavotības pakāpes loka šāvējiem, uzla bot personīgos rezultātus. Apmācīt un nodrošināt praktisku iespēju tiesnešu sagatavošanai /kvalifikācijas celšanai. Pārbaudīt aprīkojuma gatavību sacensību apstākļiem. 2. Vispārējie noteikumi. Sacensības ir atklātas un tajās aicināti piedalītie s visi šaut gribētāji, atbilstoši loku klasēm un vecumu grupām. Sacensības notiek Olimpiskā (R), kompaktloku (C), neaprīkotu (B) un tradicionālo (L) loku klasēs abiem dzimumiem vienā konkurencē sekojošās šaušanas un vecuma grupās: bērni līdz 7 v ingrinājumā 10m Round/122cm pilnais, bērni 7-9 vingrinājumā 10m Round/122cm pilnais, pie augušie-iesācēji (21gads un vecāki) vingrinājumā 30m Round/40cm pilnais, jaunās cerības 70m Round/122cm pilnais, jaunieši 10-12 vingrinājumā 20m Round/40cm pilnais, jaunieši 13-14 vingrinājumā 30m Round/40cm pilnais, jaunieši 15-17 60m Round/122cm pilnais un jaunieši 18-20 vingrinājumā 30m Round/40cm pilnais. 2X30 ieskaites bultas (divas re izes pa 10 sērijām ar 3 bultām katrā sērijā), kompaktloka šāvējiem 10=X (bērniem 10=10), šaušanas laiks 120 sekundes. Jaunākās grupas dalībniekam ir tiesības startēt vecākas grup as konkurencē, attiecīgi reģistrējoties. 3. Vieta un laiks. Sacensības notiek 2018.gada 23.septembrī Ventspilī, Kuldīgas iela 237, loka šaušanas laukumā. 4. Vadība. Latvijas loka šaušanas sporta klubs “ODISEJS” sadarb ībā ar loka šaušanas sporta klubiem. Vārdiska tiesnešu kolēģija tiek apstiprinā ta un paziņota sacensību dienā. 5. Sacensību programma. 10:00-10:45 – Reģistrācija, tehniskā komisija, pieš aude. 10:45-11:00 – Sacensību atklāšana. 11:00-15:00 – Šaušana uz rezultātu 15:00-15:30 – Rezultātu apkopošana 15:30-16:00 – Apbalvošana 6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no organizatoru lī dzekļiem un dalībnieku dalības maksām: bērni 2.00EUR; jaunieši, pieaugušie , „Jaunās cerības” 5.00EUR. 7. Pieteikumi. Dalībnieki reģistrējas Federācijas mājas lapā rinda s kārtībā līdz 22.septembrim plkst.24:00 vai e-pastā: drogerijamarija@inbox.lv. Dalībnieki ar reģistrāciju apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, ka zina un ievēros sacensību noteikumus, drošas šaušanas drošības tehnikas nosacījumus un materiālo atbildīb u par inventāra tīšu bojāšanu (personu līdz 14 g.v.vietā atbild viņa vecāki), ka piekrīt, ja p ubliskajā telpā (piem. sociālie tīkli un mājas lapas) būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnie ka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi kurā startējis, foto/video. Dalībniekiem ir jāzina sava kluba atbildīgā persona sacensībās. 8. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc augstākā rezultāta summā. Vi enāda rezultāta gadījumā skaita 10-niekus, 9-niekus utt. 9. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus katrā grupā apbalvo ar diplom iem un medaļām. Organizatoram ir tiesības pasniegt papildbalvas. 10. Dreskods. Dalībnieku apģērbam un apaviem būtu jāatbilst WA no teikumu prasībām (atļauta sporta, kluba, izlases vai balta forma, sl ēgta tipa sporta apavi). 11. Ierobežojums. Sacensībās atļauts piedalīties bez ierobežojumiem. Atbildīgā persona Marija Antonova 28451425, Viktors Avsjuks 2638
Olimpiskais loks RJaunieši 10-1220mJā / Yes
12
9/18/2018 16:40:22LV00658AnnaTrošinaLatvija
NOLIKUMS Loka šaušanas sacensības „Sezonas noslēgums 2018” 1. Mērķis un uzdevumi. Popularizēt loka šaušanu, kā uz Olimpiskajiem princi piem balstītu sporta veidu un lielisku brīvā laika pavadīšanas lī dzekli. Radīt iespēju sacensties līdzīga vecuma un sagatavotības pakāpes loka šāvējiem, uzla bot personīgos rezultātus. Apmācīt un nodrošināt praktisku iespēju tiesnešu sagatavošanai /kvalifikācijas celšanai. Pārbaudīt aprīkojuma gatavību sacensību apstākļiem. 2. Vispārējie noteikumi. Sacensības ir atklātas un tajās aicināti piedalītie s visi šaut gribētāji, atbilstoši loku klasēm un vecumu grupām. Sacensības notiek Olimpiskā (R), kompaktloku (C), neaprīkotu (B) un tradicionālo (L) loku klasēs abiem dzimumiem vienā konkurencē sekojošās šaušanas un vecuma grupās: bērni līdz 7 v ingrinājumā 10m Round/122cm pilnais, bērni 7-9 vingrinājumā 10m Round/122cm pilnais, pie augušie-iesācēji (21gads un vecāki) vingrinājumā 30m Round/40cm pilnais, jaunās cerības 70m Round/122cm pilnais, jaunieši 10-12 vingrinājumā 20m Round/40cm pilnais, jaunieši 13-14 vingrinājumā 30m Round/40cm pilnais, jaunieši 15-17 60m Round/122cm pilnais un jaunieši 18-20 vingrinājumā 30m Round/40cm pilnais. 2X30 ieskaites bultas (divas re izes pa 10 sērijām ar 3 bultām katrā sērijā), kompaktloka šāvējiem 10=X (bērniem 10=10), šaušanas laiks 120 sekundes. Jaunākās grupas dalībniekam ir tiesības startēt vecākas grup as konkurencē, attiecīgi reģistrējoties. 3. Vieta un laiks. Sacensības notiek 2018.gada 23.septembrī Ventspilī, Kuldīgas iela 237, loka šaušanas laukumā. 4. Vadība. Latvijas loka šaušanas sporta klubs “ODISEJS” sadarb ībā ar loka šaušanas sporta klubiem. Vārdiska tiesnešu kolēģija tiek apstiprinā ta un paziņota sacensību dienā. 5. Sacensību programma. 10:00-10:45 – Reģistrācija, tehniskā komisija, pieš aude. 10:45-11:00 – Sacensību atklāšana. 11:00-15:00 – Šaušana uz rezultātu 15:00-15:30 – Rezultātu apkopošana 15:30-16:00 – Apbalvošana 6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no organizatoru lī dzekļiem un dalībnieku dalības maksām: bērni 2.00EUR; jaunieši, pieaugušie , „Jaunās cerības” 5.00EUR. 7. Pieteikumi. Dalībnieki reģistrējas Federācijas mājas lapā rinda s kārtībā līdz 22.septembrim plkst.24:00 vai e-pastā: drogerijamarija@inbox.lv. Dalībnieki ar reģistrāciju apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, ka zina un ievēros sacensību noteikumus, drošas šaušanas drošības tehnikas nosacījumus un materiālo atbildīb u par inventāra tīšu bojāšanu (personu līdz 14 g.v.vietā atbild viņa vecāki), ka piekrīt, ja p ubliskajā telpā (piem. sociālie tīkli un mājas lapas) būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnie ka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi kurā startējis, foto/video. Dalībniekiem ir jāzina sava kluba atbildīgā persona sacensībās. 8. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc augstākā rezultāta summā. Vi enāda rezultāta gadījumā skaita 10-niekus, 9-niekus utt. 9. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus katrā grupā apbalvo ar diplom iem un medaļām. Organizatoram ir tiesības pasniegt papildbalvas. 10. Dreskods. Dalībnieku apģērbam un apaviem būtu jāatbilst WA no teikumu prasībām (atļauta sporta, kluba, izlases vai balta forma, sl ēgta tipa sporta apavi). 11. Ierobežojums. Sacensībās atļauts piedalīties bez ierobežojumiem. Atbildīgā persona Marija Antonova 28451425, Viktors Avsjuks 2638
Olimpiskais loks RBērni 7-910mJā / Yes
13
9/18/2018 16:41:22--MarijaVanagaLatvija
NOLIKUMS Loka šaušanas sacensības „Sezonas noslēgums 2018” 1. Mērķis un uzdevumi. Popularizēt loka šaušanu, kā uz Olimpiskajiem princi piem balstītu sporta veidu un lielisku brīvā laika pavadīšanas lī dzekli. Radīt iespēju sacensties līdzīga vecuma un sagatavotības pakāpes loka šāvējiem, uzla bot personīgos rezultātus. Apmācīt un nodrošināt praktisku iespēju tiesnešu sagatavošanai /kvalifikācijas celšanai. Pārbaudīt aprīkojuma gatavību sacensību apstākļiem. 2. Vispārējie noteikumi. Sacensības ir atklātas un tajās aicināti piedalītie s visi šaut gribētāji, atbilstoši loku klasēm un vecumu grupām. Sacensības notiek Olimpiskā (R), kompaktloku (C), neaprīkotu (B) un tradicionālo (L) loku klasēs abiem dzimumiem vienā konkurencē sekojošās šaušanas un vecuma grupās: bērni līdz 7 v ingrinājumā 10m Round/122cm pilnais, bērni 7-9 vingrinājumā 10m Round/122cm pilnais, pie augušie-iesācēji (21gads un vecāki) vingrinājumā 30m Round/40cm pilnais, jaunās cerības 70m Round/122cm pilnais, jaunieši 10-12 vingrinājumā 20m Round/40cm pilnais, jaunieši 13-14 vingrinājumā 30m Round/40cm pilnais, jaunieši 15-17 60m Round/122cm pilnais un jaunieši 18-20 vingrinājumā 30m Round/40cm pilnais. 2X30 ieskaites bultas (divas re izes pa 10 sērijām ar 3 bultām katrā sērijā), kompaktloka šāvējiem 10=X (bērniem 10=10), šaušanas laiks 120 sekundes. Jaunākās grupas dalībniekam ir tiesības startēt vecākas grup as konkurencē, attiecīgi reģistrējoties. 3. Vieta un laiks. Sacensības notiek 2018.gada 23.septembrī Ventspilī, Kuldīgas iela 237, loka šaušanas laukumā. 4. Vadība. Latvijas loka šaušanas sporta klubs “ODISEJS” sadarb ībā ar loka šaušanas sporta klubiem. Vārdiska tiesnešu kolēģija tiek apstiprinā ta un paziņota sacensību dienā. 5. Sacensību programma. 10:00-10:45 – Reģistrācija, tehniskā komisija, pieš aude. 10:45-11:00 – Sacensību atklāšana. 11:00-15:00 – Šaušana uz rezultātu 15:00-15:30 – Rezultātu apkopošana 15:30-16:00 – Apbalvošana 6. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no organizatoru lī dzekļiem un dalībnieku dalības maksām: bērni 2.00EUR; jaunieši, pieaugušie , „Jaunās cerības” 5.00EUR. 7. Pieteikumi. Dalībnieki reģistrējas Federācijas mājas lapā rinda s kārtībā līdz 22.septembrim plkst.24:00 vai e-pastā: drogerijamarija@inbox.lv. Dalībnieki ar reģistrāciju apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli, ka zina un ievēros sacensību noteikumus, drošas šaušanas drošības tehnikas nosacījumus un materiālo atbildīb u par inventāra tīšu bojāšanu (personu līdz 14 g.v.vietā atbild viņa vecāki), ka piekrīt, ja p ubliskajā telpā (piem. sociālie tīkli un mājas lapas) būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnie ka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi kurā startējis, foto/video. Dalībniekiem ir jāzina sava kluba atbildīgā persona sacensībās. 8. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc augstākā rezultāta summā. Vi enāda rezultāta gadījumā skaita 10-niekus, 9-niekus utt. 9. Apbalvošana. Sacensību uzvarētājus katrā grupā apbalvo ar diplom iem un medaļām. Organizatoram ir tiesības pasniegt papildbalvas. 10. Dreskods. Dalībnieku apģērbam un apaviem būtu jāatbilst WA no teikumu prasībām (atļauta sporta, kluba, izlases vai balta forma, sl ēgta tipa sporta apavi). 11. Ierobežojums. Sacensībās atļauts piedalīties bez ierobežojumiem. Atbildīgā persona Marija Antonova 28451425, Viktors Avsjuks 2638
Olimpiskais loks RJaunieši 10-1220mJā / Yes
14
9/18/2018 16:47:40LV00485ArtūrsPūķisLatvijaODISEJSKompaktloks CJaunieši 10-1230mJā / Yes
15
9/18/2018 16:48:31LV00688PavelVarkalauLatvijaODISEJSOlimpiskais loks RJaunieši 10-1220mJā / Yes
16
9/18/2018 16:49:44LV00481TimursŠavšajevsLatvijaODISEJSKompaktloks CJaunieši 13-1430mJā / Yes
17
9/18/2018 16:50:42LV00287NikitaBabašsLatvijaODISEJSOlimpiskais loks RJaunieši 13-1430mJā / Yes
18
9/18/2018 16:51:35LV00286DāvisBlāzeLatvijaODISEJSOlimpiskais loks RJaunās cerības70mJā / Yes
19
9/18/2018 16:52:43LV00669Vjačeslavs AleksandrsIgošinsLatvijaODISEJSOlimpiskais loks RJaunās cerības70mJā / Yes
20
9/18/2018 16:53:44LV00142SergejsMeļeškevičsLatvijaODISEJSKompaktloks CJaunās cerības50mJā / Yes
21
9/18/2018 16:54:45LV00450AleksandrsTitovsLatvijaODISEJSKompaktloks CJaunās cerības50mJā / Yes
22
9/18/2018 16:55:30LV00326KasparsGailisLatvijaODISEJSKompaktloks CJaunās cerības50mJā / Yes
23
9/18/2018 16:56:17LV00148AleksejsOpolčenovsLatvijaODISEJSOlimpiskais loks RJaunās cerības70mJā / Yes
24
9/18/2018 16:57:01LV00330AigarsKalniņšLatvijaODISEJSOlimpiskais loks RJaunās cerības70mJā / Yes
25
9/19/2018 8:11:28LV00650Madara Spāģe LatvijaLindales uguns Olimpiskais loks RJaunieši 15-1760mJā / Yes
26
9/20/2018 14:53:57LV00640Ģirts Kauliņš LatvijaLindales uguns Kompaktloks CPieaugušie 21+50mJā / Yes
27
9/20/2018 22:41:22LV00384Rainers VitkusLatvijaArchery LiepājaOlimpiskais loks RJaunieši 10-12Jā / Yes
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu