Förhistoriskt nordiskt och baltiskt Y- och mt-DNA
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
OBS, omarbetning pågår! Eftersom ancestraljourneys.org inte längre existerar, jobbar jag på att lägga in alla enskilda individer i denna tabell, med referenser till de publikationer där de rapporterats.
2
3
Nedanstående är en sammanställning av fynd av forntida Y- och mt-DNA i Norden och dess omedelbara närhet. Uppgifterna har jag i huvudsak hämtat från http://www.ancestraljourneys.org/ancientdna.shtml som även det är en sammanställning, och som innehåller länkar till källorna. En liknande sammanställning, med lite annan struktur och även den med länkar till källor, hittas på https://docs.google.com/spreadsheets/d/12G2cfjG0wHWarsl5bB99ridFmvUWzqlZfZ6_e_R6oIA/edit#gid=0
4
5
OBS, perioderna nedan är "svenska", även för de icke-skandinaviska fynden, vilket gör att dessa kan vara förskjutna jämfört med indelningar som används i internationell litteratur, där t.ex. kamkeramisk kultur kan betecknas som mellanneolitisk.
6
Många individer finns rapporterade i flera publikationer; i dessa fall har jag som källa angett den senaste publikationen som adderat nytt data.
7
Y-haplogruppnamn ändras kontinuerligt och att hålla dem aktuella är ett pågående arbete. Namn som har uppdaterats har en bifogad notis som t.ex. "Uppdaterad till ISOGG 2019".
8
9
Period (Kultur) / individer
Tidpunkt (cal BCE)
Plats
Y-DNA (parentes + ? = osäkerhet)
mt-DNAÖvrigtKälla
10
11
Mesolitikum (Maglemose)
12
?8500Koelbjerg, FynU5a2cUppvuxen lokalt, åt inlandsdiet
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21662282.2017.1381418
13
14
Mesolitikum (diverse)
15
ble0047930-7590Huseby Klev, BohuslänU5a2dSHG, "östlig tryckspånsteknik"
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/485045v1
16
ble007Huseby Klev, BohuslänU5a2dSHG, "östlig tryckspånsteknik"
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/485045v1
17
ble008Huseby Klev, BohuslänU5a2dSHG, "östlig tryckspånsteknik"
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/485045v1
18
Hum17452-7275
Hummervikholmen, Vest-Agder
U5a1SHG med stor dragning åt EHG
https://www.biorxiv.org/content/early/2017/07/30/164400
19
Hum27452-7275
Hummervikholmen, Vest-Agder
I2(c1?)U5a1dSHG
https://www.biorxiv.org/content/early/2017/07/30/164400
20
SF97300-6988Stora Förvar, GotlandU4a2(pre-f)SHG, "Maglemosisk teknikgrupp"
https://www.biorxiv.org/content/early/2017/07/30/164400
21
SF127033-6757Stora Förvar, GotlandU4a1SHG, "Maglemosisk teknikgrupp"
https://www.biorxiv.org/content/early/2017/07/30/164400
22
SF11/StoraFörvar117023-6760Stora Förvar, Gotland(pre-I1?)U5a1SHG, "Maglemosisk teknikgrupp"
https://www.biorxiv.org/content/early/2017/07/30/164400
23
?6992-6754Stora Förvar, GotlandU4b1
SHG, osäkert om denna individ existerar/är korrekt.
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:645462
24
SBj6963-6579Stora Bjers, GotlandI2(a1a2a?)U4a1SHG
https://www.biorxiv.org/content/early/2017/07/30/164400
25
UZOO-74/I0061/UzOO74/Karelia6850-6000Yuzhnyy Oleni Ostrov, KarelenR1a1(xR1a1a)C1g (f.d. C1f)EHG
https://www.nature.com/articles/nature19310
26
UZOO-77500 uncal BPYuzhnyy Oleni Ostrov, KarelenC1g (f.d. C1f)(Endast mtDNA studerat)
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1003296
27
UZOO-87500 uncal BPYuzhnyy Oleni Ostrov, KarelenC1g (f.d. C1f)(Endast mtDNA studerat)
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1003296
28
UZOO-167500 uncal BPYuzhnyy Oleni Ostrov, KarelenU4(Endast mtDNA studerat)
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1003296
29
UZOO-437500 uncal BPYuzhnyy Oleni Ostrov, KarelenU2e(Endast mtDNA studerat)
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1003296
30
UZOO-467500 uncal BPYuzhnyy Oleni Ostrov, KarelenU2e(Endast mtDNA studerat)
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1003296
31
UZOO-707500 uncal BPYuzhnyy Oleni Ostrov, KarelenU5a(Endast mtDNA studerat)
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1003296
32
UZOO-40/I0211/UzOO40
5500-5000 uncal BCE
Yuzhnyy Oleni Ostrov, KarelenJU4aEHG
https://www.nature.com/articles/nature16152
33
UZOO-77/UzOO77
5500-5000 uncal BCE
Yuzhnyy Oleni Ostrov, KarelenR1bEHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
34
Popovo2/Po2
7500-5000 uncal BP
Popovo, (strax öster om) Karelen
(J?)U4dEHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
35
Po47000 uncal BP
Popovo, (strax öster om) Karelen
U4EHG
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1003296
36
Motala1/I00115898-5531 Motala, ÖstergötlandU5a1SHG, "handtagskärneteknik"
https://www.researchgate.net/publication/273059488_Massive_migration_from_the_steppe_is_a_source_for_Indo-European_languages_in_Europe
37
Motala2/I00125898-5531 Motala, Östergötland(pre-?)I2c2U2e1SHG, "handtagskärneteknik"
https://www.researchgate.net/publication/273059488_Massive_migration_from_the_steppe_is_a_source_for_Indo-European_languages_in_Europe
38
Motala3/I00135898-5531 Motala, ÖstergötlandI2a1b*U5a1SHG, "handtagskärneteknik"
https://www.researchgate.net/publication/273059488_Massive_migration_from_the_steppe_is_a_source_for_Indo-European_languages_in_Europe
39
Motala4/I00145898-5531 Motala, ÖstergötlandU5a2dSHG, "handtagskärneteknik"
https://www.researchgate.net/publication/273059488_Massive_migration_from_the_steppe_is_a_source_for_Indo-European_languages_in_Europe
40
Motala6/I00155898-5531 Motala, ÖstergötlandI2a1*U5a2dSHG, "handtagskärneteknik"
https://www.researchgate.net/publication/273059488_Massive_migration_from_the_steppe_is_a_source_for_Indo-European_languages_in_Europe
41
Motala9/I00165898-5531 Motala, ÖstergötlandI2a1a1a*U5a2SHG, "handtagskärneteknik"
https://www.researchgate.net/publication/273059488_Massive_migration_from_the_steppe_is_a_source_for_Indo-European_languages_in_Europe
42
Motala12/I00175898-5531 Motala, ÖstergötlandI2a1bU2e1SHG, "handtagskärneteknik"
https://www.researchgate.net/publication/273059488_Massive_migration_from_the_steppe_is_a_source_for_Indo-European_languages_in_Europe
43
MotalaAA5722–5564Motala, ÖstergötlandU5a2dSHG, "handtagskärneteknik"
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
44
Steigen3950-3764Steigen, NordlandI2a1bU5a1dSHG med stor dragning åt EHG
https://www.biorxiv.org/content/early/2017/07/30/164400
45
Syltholm3908-3711Syltholm, LollandK1eWHG
https://www.biorxiv.org/content/early/2018/12/13/493882
46
47
Mesolitikum (Kunda)
48
I4630/ZVEJ307465-7078Zvejnieki, LettlandR1b1a1a(xR1b1a1a2)U5a2cNära SHG, men dragning åt EHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
49
Latvia_HG1/I4632/ZVEJ326467–6249Zvejnieki, LettlandU5a1cNära SHG, men dragning åt WHG
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(16)31542-1
50
Spiginas46440–6230Spiginas, LitauenU4a2I princip WHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
51
Donkalnis56075–5920 Donkalnis, LitauenK1b2(Endast mtDNA studerat)
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
52
Donkalnis46000–5740Donkalnis, LitauenI(?)U5b2c1WHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
53
54
Mesolitikum (Narva, jägare med keramik)
55
Kivisaare6361–6236Kivisaare, EstlandU5a2dWHG med dragning åt SHG/EHG
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)30724-8
56
Latvia_HG2/I4626/ZVEJ255841–5636Zvejnieki, Lettlandpre-R1b1a1a1U2e1Nära SHG, men dragning åt WHG
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(16)31542-1
57
I4432/ZVEJ106000-5100 BCEZvejnieki, LettlandR1b1a1a(xR1b1a1a2)U5a2cNära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
58
I4434/ZVEJ126000-5100 BCEZvejnieki, LettlandR1b1a1a(xR1b1a1a2)U5a2dNära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
59
I4437/ZVEJ156000-5100 BCEZvejnieki, LettlandU5a1d2Nära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
60
I4438/ZVEJ166000-5100 BCEZvejnieki, LettlandI2a1U4b1a2Nära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
61
I4439/ZVEJ206000-5100 BCEZvejnieki, LettlandR1b1a1a(xR1b1a1a2)U5b1d1Nära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
62
I4440/ZVEJ216000-5100 BCEZvejnieki, LettlandI2a1U4a1Nära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
63
I4441/ZVEJ226000-5100 BCEZvejnieki, LettlandI2a2a1bU5a1cNära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
64
I4550/ZVEJ36000-5100 BCEZvejnieki, LettlandQ1a2U5b2a1aNära SHG, men stark dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
65
I4551/ZVEJ46000-5100 BCEZvejnieki, LettlandI2a2a1U5a2c3Nära SHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
66
I4552/ZVEJ56000-5100 BCEZvejnieki, LettlandU5a1dNära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
67
I4553/ZVEJ76000-5100 BCEZvejnieki, LettlandI2a2a1U5a1cNära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
68
I4595/ZVEJ86000-5100 BCEZvejnieki, LettlandU2e1Nära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
69
I4596/ZVEJ96000-5100 BCEZvejnieki, LettlandI2a2a1bU5a2dNära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
70
I4436/ZVEJ146000-5100 BCEZvejnieki, LettlandR1b1a1a(xR1b1a1a2)U4a1I princip EHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
71
Donkalnis75460–4940Donkalnis, LitauenR1U5a2d1Nära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
72
Konnu15320–5210Kõnnu, EstlandU4a1(Endast mtDNA studerat)
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
73
Konnu2a5310–5060Kõnnu, EstlandU2e2a(Endast mtDNA studerat)
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
74
Konnu2ab5310–5060Kõnnu, EstlandU5b1a(Endast mtDNA studerat)
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
75
Latvia_HG3/I4628/ZVEJ275302–4852Zvejnieki, LettlandR1b1a1a(xR1b1a1a2)U5a2dNära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
76
Veibri44900–4720Veibri, EstlandU5b1Nära SHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
77
Kivisaare34730–4540Kivisaare, EstlandU4a1WHG med dragning åt SHG/EHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
78
Donkalnis64720–4530Donkalnis, LitauenU5a2eI princip WHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
79
Veibri14490–4340Veibri, EstlandU5b1(Endast mtDNA studerat)
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
80
Kretuonas54450–4340Kretuonas, Litauen(pre-?)IU5b2bWHG med dragning åt SHG/EHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
81
Spiginas14440–4240Spiginas, LitauenI2a1a2a1aH11aI princip WHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
82
Kivisaare44360–4230Kivisaare, EstlandU5a2d(Endast mtDNA studerat)
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
83
Kretuonas14460–3820Kretuonas, LitauenU5b1WHG med dragning åt SHG/EHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
84
Donkalnis1
5500/5300–3100/2900
Donkalnis, LitauenU5b1I princip WHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
85
Kretuonas2
5500/5300–3100/2900
Kretuonas, LitauenI2a1b(1?)U5b2bWHG med dragning åt SHG/EHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
86
Kretuonas4
5500/5300–3100/2900
Kretuonas, LitauenU5b1b1aWHG med dragning åt SHG/EHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
87
88
Mesolitikum/Tidigneolitikum (oklar association)
89
I4435/ZVEJ134522-4263 BCEZvejnieki, LettlandU4a1I princip EHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
90
Latvia_MN1/I4627/ZVEJ264251-3976Zvejnieki, LettlandR1b1a1a(xR1b1a1a2)U4a1Nära SHG, men dragning åt WHG
https://www.nature.com/articles/nature25778
91
92
Tidigneolitikum (Kamkeramisk)
93
Tamula84340–4050Tamula, EstlandU5a1d1(Endast mtDNA studerat)
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
94
Koljala14230–3810Kõljala, EstlandU4a2(Endast mtDNA studerat)
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
95
Latvia_MN24229-3800Zvejnieki, LettlandU4I princip EHG
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(16)31542-1
96
Tamula33800–3640Tamula, EstlandR1U4d2Nära EHG, men dragning år SHG/WHG
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
97
Koljala33770–3640Kõljala, EstlandU4a1(Endast mtDNA studerat)
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
98
Kudruküla13831-3426Kudruküla, EstlandU5b1d1(Endast mtDNA studerat)
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)30724-8
99
Kudruküla23831-3426Kudruküla, EstlandU4aNära EHG, men dragning år SHG/WHG
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)30724-8
100
Tamula223700–3520Tamula, EstlandU5a1d2b(Endast mtDNA studerat)
https://www.nature.com/articles/s41467-018-02825-9
Loading...