ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
3
ชั้น/ห้องจำนวนนักเรียน43.532.521.510
4
ม.1 ห้อง 13535
5
ม.1 ห้อง 2363321
6
ม.1 ห้อง 3352942
7
ม.1 ห้อง 43626442
8
ม.1 ห้อง 536265122
9
ม.1 ห้อง 6401461181
10
ม.1 ห้อง 739121183311
11
ม.1 ห้อง 8397891041
12
ม.1 ห้อง 9401178374
13
ม.1 ห้อง 10397513104
14
ม.1 ห้อง 1140971272
15
ม.1 ห้อง 124087109321
16
รวม
17
455
18
ร้อยละ217
19
20
21
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน (อ21201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
22
ชั้น/ห้องจำนวนนักเรียน43.532.521.510
23
ม.1 ห้อง 1352833
24
ม.1 ห้อง 2361612431
25
ม.1 ห้อง 33520591
26
ม.1 ห้อง 436121281
27
ม.1 ห้อง 5361313631
28
ม.1 ห้อง 6407413115
29
ม.1 ห้อง 73913127322
30
ม.1 ห้อง 840866101351
31
ม.1 ห้อง 94016484323
32
ม.1 ห้อง 10401071045121
33
ม.1 ห้อง 11409594112
34
ม.1 ห้อง 124092611426
35
รวม4571618589543412162
36
จำนวนเกรด 3 ขึ้นไป335
37
ร้อยละ73.3
38
39
40
41
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา Chinese 1 (จ21201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
42
ชั้น/ห้องจำนวนนักเรียน43.532.521.510
43
ม.1 ห้อง 6402662321
44
ม.1 ห้อง 739203844
45
ม.1 ห้อง 8402751241
46
ม.1 ห้อง 940294313
47
ม.1 ห้อง 104016103731
48
ม.1 ห้อง 1140259213
49
ม.1 ห้อง 1240256252
50
รวม279000
51
จำนวนเกรด 3 ขึ้นไป0
52
ร้อยละ#DIV/0!
53
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
54
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
55
ชั้น/ห้องจำนวนนักเรียน43.532.521.510
56
ม.2 ห้อง 1403712
57
ม.2 ห้อง 239278211
58
ม.2 ห้อง 34026113
59
ม.2 ห้อง 4401910821
60
ม.2 ห้อง 54017101111
61
ม.2 ห้อง 6408138821
62
ม.2 ห้อง 74013121041
63
ม.2 ห้อง 84018108211
64
ม.2 ห้อง 940124710511
65
ม.2 ห้อง 1039101211321
66
ม.2 ห้อง 11402111521
67
ม.2 ห้อง 12401381018
68
รวม4782131058835286401
69
จำนวนเกรด 3 ขึ้นไป406
70
ร้อยละ84.93
71
72
73
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน (อ22201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
74
ชั้น/ห้องจำนวนนักเรียน43.532.521.510
75
ม.2 ห้อง 1403611-----2
76
ม.2 ห้อง 23929541-----
77
ม.2 ห้อง 34022117------
78
ม.2 ห้อง 4402487------
79
ม.2 ห้อง 54012622------
80
ม.2 ห้อง 6408101363----
81
ม.2 ห้อง 7401210135-----
82
ม.2 ห้อง 840166105-12--
83
ม.2 ห้อง 9401251256----
84
ม.2 ห้อง 103912965232--
85
ม.2 ห้อง 11401911631----
86
ม.2 ห้อง 1240141071422--
87
รวม47821692108
88
จำนวนเกรด 3 ขึ้นไป416
89
ร้อยละ87.02
90
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
91
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
92
ชั้น/ห้องจำนวนนักเรียน43.532.521.510
93
ม.3 ห้อง 14141
94
ม.3 ห้อง 240364
95
ม.3 ห้อง 3403712
96
ม.3 ห้อง 4403082
97
ม.3 ห้อง 5402312
98
ม.3 ห้อง 6391895510100
99
ม.3 ห้อง 7402662230010
100
ม.3 ห้อง 8402086420000
Loading...