Bang Gia Viet Duc Complex.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
BẢNG GIÁ VIỆT ĐỨC COMPLEX
2
STT Tòa Mã căn Tầng Số căn DT Tim Tường (m2) DT Thông Thủy (m2) Hướng View Số PN Góc Giá bán (VAT, Tim tường, Nội thất cơ bản) Tổng giá trị (VAT, Nội thất cơ bản) Tình Trạng Ngày cọc Đơn Vị Nhân Viên Ghi Chú
3
1 C C0401 4 1 134,75126,26 TB - ĐB Vườn Treo 3 PN Góc 27.222.954 3.668.292.988
4
2 C C0402 4 2 145,97137,45 Tây Nam Vườn Treo 3 PN 26.359.461 3.847.690.544
5
3 C C0403 4 3 108,61101,20 Tây Bắc - Tây Nam Vườn Treo 3 PN Góc 27.345.425 2.969.986.588
6
4 C C0404 4 4 99,4392,13 Tây Nam - Đông Nam City View 3 PN Góc 28.443.282 2.828.115.481
7
5 C C0405 4 5 95,2788,32 Đông Nam City View 3 PN 27.971.571 2.664.851.548
8
6 C C0406 4 6 79,5573,09 Đông Nam City View 2 PN 27.996.938 2.227.156.421
9
7 C C0407 4 7 116,43109,30
Đông Bắc - Đông Nam
City View 3 PN Góc 28.815.046 3.354.935.841
10
8 C C0408 4 8 145,47136,43 Tây Bắc - Đông Nam Hồ Điều Hòa 3 PN 2 mặt thoáng 27.049.309 3.934.862.911
11
9 C C0701 7 1 134,75126,26 TB - ĐB Vườn Treo 3 PN Góc 27.222.954 3.668.292.988
12
10 C C0702 7 2 145,97137,45 Tây Nam Vườn Treo 3 PN 26.359.461 3.847.690.544
13
11 C C0703 7 3 108,61101,20 Tây Bắc - Tây Nam Vườn Treo 3 PN Góc 27.345.425 2.969.986.588
14
12 C C0704 7 4 99,4392,13 Tây Nam - Đông Nam City View 3 PN Góc 28.443.282 2.828.115.481
15
13 C C0705 7 5 95,2788,32 Đông Nam City View 3 PN 27.971.571 2.664.851.548 2 04/12TK3
Thức + Dũng + Bình + Luận
16
14 C C0706 7 6 79,5573,09 Đông Nam City View 2 PN 27.996.938 2.227.156.421 2 07/12TKNhinh Qúy
17
15 C C0707 7 7 116,43109,30
Đông Bắc - Đông Nam
City View 3 PN Góc 28.815.046 3.354.935.841
18
16 C C0708 7 8 145,47136,43 Tây Bắc - Đông Nam Hồ Điều Hòa 3 PN 2 mặt thoáng 27.049.309 3.934.862.911
19
17 C C0801 8 1 134,75126,26 TB - ĐB Vườn Treo 3 PN Góc 28.472.987 3.836.735.013
20
18 C C0802 8 2 145,97137,45 Tây Nam Vườn Treo 3 PN 27.569.845 4.024.370.212
21
19 C C0803 8 3 108,61101,20 Tây Bắc - Tây Nam Vườn Treo 3 PN Góc 28.601.082 3.106.363.523
22
20 C C0804 8 4 99,4392,13 Tây Nam - Đông Nam City View 3 PN Góc 29.749.351 2.957.977.926 1 08/01ĐT.TKCường
23
21 C C0805 8 5 95,2788,32 Đông Nam City View 3 PN 29.255.980 2.787.217.180 2 17/12
Viethomes
Huynh
24
22 C C0806 8 6 79,5573,09 Đông Nam City View 2 PN 29.282.512 2.329.423.807 2 21/2/2017PH.TK
25
23 C C0807 8 7 116,43109,30
Đông Bắc - Đông Nam
City View 3 PN Góc 30.138.186 3.508.989.017
26
24 C C0808 8 8 145,47136,43 Tây Bắc - Đông Nam Hồ Điều Hòa 3 PN 2 mặt thoáng 28.291.369 4.115.545.392 2 26/12CĐT
27
25 C C1401 14 1 134,75126,26 TB - ĐB Vườn Treo 3 PN Góc 28.056.309 3.780.587.671
28
26 C C1402 14 2 145,97137,70 Tây Nam Vườn Treo 3 PN 27.215.795 3.972.689.571
29
27 C C1403 14 3 108,61101,44 Tây Bắc - Tây Nam Vườn Treo 3 PN Góc 28.249.366 3.068.163.607
30
28 C C1404 14 4 99,4392,36 Tây Nam - Đông Nam City View 3 PN Góc 29.387.176 2.921.966.889
31
29 C C1405 14 5 95,2788,83 Đông Nam City View 3 PN 28.994.308 2.762.287.769
32
30 C C1406 14 6 79,5573,41 Đông Nam City View 2 PN 28.980.315 2.305.384.030 2 13/01CĐT
33
31 C C1407 14 7 116,43109,64
Đông Bắc - Đông Nam
City View 3 PN Góc 29.789.519 3.468.393.648
34
32 C C1408 14 8 145,47136,51 Tây Bắc - Đông Nam Hồ Điều Hòa 3 PN 2 mặt thoáng 27.893.695 4.057.695.861 2 17/12ĐT.TK
Thắng + Quân
35
33 C C1601 16 1 134,75126,26 TB - ĐB Vườn Treo 3 PN Góc 28.472.987 3.836.735.013
36
34 C C1602 16 2 145,97137,70 Tây Nam Vườn Treo 3 PN 27.619.990 4.031.689.911
37
35 C C1603 16 3 108,61101,44 Tây Bắc - Tây Nam Vườn Treo 3 PN Góc 28.668.911 3.113.730.393
38
36 C C1604 16 4 99,4392,36 Tây Nam - Đông Nam City View 3 PN Góc 29.823.619 2.965.362.437 2 31/12167.TKTuyên
39
37 C C1605 16 5 95,2788,83 Đông Nam City View 3 PN 29.424.917 2.803.311.844
40
38 C C1606 16 6 79,5573,41 Đông Nam City View 2 PN 29.410.715 2.339.622.406 2 17/12167.TK
Đức + Thảo + Phấn
41
39 C C1607 16 7 116,43109,64
Đông Bắc - Đông Nam
City View 3 PN Góc 30.231.937 3.519.904.445
42
40 C C1608 16 8 145,47136,51 Tây Bắc - Đông Nam Hồ Điều Hòa 3 PN 2 mặt thoáng 28.307.958 4.117.958.670
43
41 C C1701 17 1 134,75126,26 TB - ĐB Vườn Treo 3 PN Góc 28.472.987 3.836.735.013
44
42 C C1702 17 2 145,97137,70 Tây Nam Vườn Treo 3 PN 27.619.990 4.031.689.911
45
43 C C1703 17 3 108,61101,44 Tây Bắc - Tây Nam Vườn Treo 3 PN Góc 28.668.911 3.113.730.393
46
44 C C1704 17 4 99,4392,36 Tây Nam - Đông Nam City View 3 PN Góc 29.823.619 2.965.362.437 2 31/12167.TKTuyên
47
45 C C1705 17 5 95,2788,83 Đông Nam City View 3 PN 29.424.917 2.803.311.844
48
46 C C1706 17 6 79,5573,41 Đông Nam City View 2 PN 29.410.715 2.339.622.406 2 13/01PH.TKTrường
49
47 C C1707 17 7 116,43109,64
Đông Bắc - Đông Nam
City View 3 PN Góc 30.231.937 3.519.904.445
50
48 C C1708 17 8 145,47136,51 Tây Bắc - Đông Nam Hồ Điều Hòa 3 PN 2 mặt thoáng 28.307.958 4.117.958.670
51
49 C C2001 20 1 134,75126,26 TB - ĐB Vườn Treo 3 PN Góc 28.472.987 3.836.735.013
52
50 C C2002 20 2 145,97137,95 Tây Nam City View 3 PN 28.229.128 4.120.605.763
53
51 C C2003 20 3 108,61101,67 Tây Bắc - Tây Nam City View 3 PN Góc 29.314.396 3.183.836.579
54
52 C C2004 20 4 99,4392,60 Tây Nam - Đông Nam City View 3 PN Góc 29.901.116 2.973.068.012
55
53 C C2005 20 5 95,2789,33 Đông Nam City View 3 PN 29.590.542 2.819.090.927
56
54 C C2006 20 6 79,5573,73 Đông Nam City View 2 PN 29.538.919 2.349.821.006 2 17/12CĐT
57
55 C C2007 20 7 116,43109,97
Đông Bắc - Đông Nam
City View 3 PN Góc 30.322.931 3.530.498.831
58
56 C C2008 20 8 145,47136,72 Tây Bắc - Đông Nam Hồ Điều Hòa 3 PN 2 mặt thoáng 28.351.506 4.124.293.527
59
57 C C2301 23 1 134,75126,26 TB - ĐB Vườn Treo 3 PN Góc 28.195.202 3.799.303.452
60
58 C C2302 23 2 145,97137,95 Tây Nam City View 3 PN 27.953.722 4.080.404.731
61
59 C C2303 23 3 108,61101,67 Tây Bắc - Tây Nam City View 3 PN Góc 29.028.402 3.152.774.759
62
60 C C2304 23 4 99,4392,60 Tây Nam - Đông Nam City View 3 PN Góc 29.609.398 2.944.062.471
63
61 C C2305 23 5 95,2789,33 Đông Nam City View 3 PN 29.301.854 2.791.587.601
64
62 C C2306 23 6 79,5573,73 Đông Nam City View 2 PN 29.250.734 2.326.895.923
65
63 C C2307 23 7 116,43109,97
Đông Bắc - Đông Nam
City View 3 PN Góc 30.027.097 3.496.054.940 2 23/11167.TKNghĩa
66
64 C C2308 23 8 145,47136,72 Tây Bắc - Đông Nam Hồ Điều Hòa 3 PN 2 mặt thoáng 28.074.906 4.084.056.517
67
65 C C2401 24 1 134,75126,26 TB - ĐB Vườn Treo 3 PN Góc 28.195.202 3.799.303.452 2 31/12167.TKTuyên
68
66 C C2402 24 2 145,97137,95 Tây Nam City View 3 PN 27.953.722 4.080.404.731
69
67 C C2403 24 3 108,61101,67 Tây Bắc - Tây Nam City View 3 PN Góc 29.028.402 3.152.774.759
70
68 C C2404 24 4 99,4392,60 Tây Nam - Đông Nam City View 3 PN Góc 29.609.398 2.944.062.471
71
69 C C2405 24 5 95,2789,33 Đông Nam City View 3 PN 29.301.854 2.791.587.601
72
70 C C2406 24 6 79,5573,73 Đông Nam City View 2 PN 29.250.734 2.326.895.923 1 17/12167.TKPhấn
73
71 C C2407 24 7 116,43109,97
Đông Bắc - Đông Nam
City View 3 PN Góc 30.027.097 3.496.054.940
74
72 C C2408 24 8 145,47136,72 Tây Bắc - Đông Nam Hồ Điều Hòa 3 PN 2 mặt thoáng 28.074.906 4.084.056.517
75
73 C C2701 27 1 134,75126,26 TB - ĐB Vườn Treo 3 PN Góc 27.222.954 3.668.292.988
76
74 C C2702 27 2 145,97137,95 Tây Nam City View 3 PN 26.989.800 3.939.701.120
77
75 C C2703 27 3 108,61101,67 Tây Bắc - Tây Nam City View 3 PN Góc 28.027.423 3.044.058.388
78
76 C C2704 27 4 99,4392,60 Tây Nam - Đông Nam City View 3 PN Góc 28.588.385 2.842.543.075
79
77 C C2705 27 5 95,2789,33 Đông Nam City View 3 PN 28.291.445 2.695.325.960
80
78 C C2706 27 6 79,5573,73 Đông Nam City View 2 PN 28.242.088 2.246.658.132 2 23/12167.TK
81
79 C C2707 27 7 116,43109,97
Đông Bắc - Đông Nam
City View 3 PN Góc 28.991.680 3.375.501.321
82
80 C C2708 27 8 145,47136,72 Tây Bắc - Đông Nam Hồ Điều Hòa 3 PN 2 mặt thoáng 27.106.805 3.943.226.982
83
84
Đặt chỗ
85
GHI CHÚVào cọc
86
Ký HĐMB
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu