แบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลจังหวัดหล่มสัก (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJK
1
ประทับเวลาชื่อ - นามสกุล การดำเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ID Line ความเกี่ยวข้องกับคดี คดีหมายเลขดำที่ ความประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทวัน เวลาที่ประสงค์จะนัดไกล่เกลี่ยคำถามอื่น ที่ท่านต้องการสอบถาม
2
23/2/2019, 16:21:05สุตานันท์ณภัทร พรหมเมืองตอบกลับผ่านทางไลน์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว181 ม.13 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์0954964341mono_rain01จำเลยผบ 1491/2560ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 นาฬิกาขอไกล่เกลี่ยลดหย่อนได้มากที่สุดเท่าไหร่ เพราะมีภาระเยอะ กลัวชำระไม่ไหว
3
17/3/2019, 5:59:09นางสาวสุมารินทร์ ตะปะโจทย์ตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว87 ม.5 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์0931304679พี่สาวผบ351/2562ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา
4
17/3/2019, 17:52:38พิมพม พาตาตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว12หมู่3 ต บ้านกลาง อ หล่มสัก จ เพชรบูรณ์ 671100614654770จำเลยผบ.342ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
5
21/3/2019, 13:02:41ภัคพงษ์ ปลาเงินตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว20 หมู่ 2 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0918378115n25172517จำเลย354ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line2 เมษายน 2562
6
23/3/2019, 10:59:05พรทิพย์ ทองคำพยายามติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยไม่มีผู้รับสาย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว105หมู่11ต.หล่มเก่าอ.หล่มเก่าจ.เพชรบูรณ์6712009675184920984284156จำเลยผบ169/62ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line23/3/19อยากให้ทนายช่วยไกล่เกลี่ยให้ค่ะ
7
31/3/2019, 18:57:11พรทิพย์ ทองคำตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว105/11ตหล่มเก่าอหล่มเก่าจเพชรบูรณ์09675184920984284156จำเลยผบ169/2562ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่1เมษายน2562เวลา15.00น
8
21/4/2019, 22:56:27ประธานเซ็งแซ่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแล้ว มีนัดพิจารณาคดีในวันนี้ 22 เมษายน 2562 ห้องพิจารณษคดีที่ 1 หมายเลขคดีคืิอ ผบ 234/2562 ได้ประสานงานและตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย ให้ทราบขั้นตอนและสอบถามความต้องการเพิ่มเติม และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว109 ม.3 ต.หล่มเก่าจ.เพชรบูรณ์671200889139868จำเลยผบ.235/2562 (ผบ.234/2562)ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย22 เมษายน2562
9
13/5/2019, 8:50:48ศักดา นาเมืองตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว4/1หมู่5 ต.ฝายนาแซง.อ.หล่มสัก จ.เพรชบูรณ์09459292280945929228จำเลยผบ352/2562ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
10
2/6/2019, 23:42:04วนิดา กิ่งภาพตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว56 หมู่ 11 ต. บุ่งน้ำเต้า อ.หลักสัก จ.เพชรบูรณ์ 671100958202752fernnz12จำเลยผบ286/2562ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย
11
3/6/2019, 8:36:07นายบัวสี จันทขันธ์เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแล้ว มีนัดพิจารณาคดีในวันนี้ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ห้องพิจารณษคดีที่ 1 หมายเลขคดีคืิอ ผบ 208/2562 ได้ประสานงานและตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย ให้ทราบขั้นตอนและสอบถามความต้องการเพิ่มเติม และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว5 หมู่ 3 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์09321537020970872964จำเลยผบ208/2562ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย3 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา
12
14/12/2019, 17:19:21ภรภัทร สุนลีตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว73/64หมู่บ้านเพอร์เฟคถนนผดุงราษฎร์ตำบลหล่มสักอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ 6711009975194370997519437จำเลยผล.2505/2562ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line16 ธันวาคม ธันวาคม2562 เวลา 13.30 นาฬิกายินดีชดใช้อยากใหมีช่องทางที่สะดวกโอนค่ะปัญหาคือฝากคนอื่นไปจ่ายให้ลำบากเลยส่งไม่ต่อเนื่องค่ะต้องขอโทษด้วย
13
14/12/2019, 17:23:21ภรภัทร สุนลีตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว73/64หมู่บ้านเพอร์เฟคถนนผดุงราษฎร์ตำบลหล่มสักอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ 6711008644849980997519437จำเลยผบ.2505/2562ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกายินดีชดใช้อยากใหมีช่องทางที่สะดวกโอนค่ะปัญหาคือฝากคนอื่นไปจ่ายให้ลำบากเลยส่งไม่ต่อเนื่องค่ะต้องขอโทษด้วย
14
18/12/2019, 12:42:21นางภรภัทร สุนลีตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว73/64หมูบ้านเพอร์เฟค ถ.ผดุงราษฎร์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 6711009975194370997519437จำเลยผบ.2505/2562ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line20 ธันวาคม 2562 เวลา15.00 นาฬิกายินดีชดใช้อยากใหมีช่องทางที่สะดวกโอนค่ะปัญหาคือฝากคนอื่นไปจ่ายให้ลำบากเลยส่งไม่ต่อเนื่องค่ะต้องขอโทษด้วย
15
27/12/2019, 20:10:20สุพิชฌาย์ สีมาตอบกลับผ่านทาง line id ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว71 ม. 8 ต. ปากช่อง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 671100956418652nung_oaโจทก์ผบ2546/2562ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย, ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line19 มกราคม 2563 เวลา 8.30
16
28/12/2019, 21:45:56นางสาว ละเอียด อ่อนเหง้าหล้าตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว43ม.8ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 6711008526894050852689405ขอความกรุณาระงับหมายศาลให้ด้วยคะผบ.../2562 ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineขอความกรุณาระงับหมายศาลให้ด้วยคะเนื่องยอดเงินคงค้าง3132บาทของวันที่25/11/2562และวันที่27/12/2562ได้ชำระยอดทั้งหมด3165.70บาทเพื่อปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วคะจึงขอความกรุณาระงับหมายศาลให้ด้วยนะคะ
17
29/12/2019, 10:35:09นางสาวณฤดี อุ่นศรีเพ็งตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว40 หมู่ 3 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม0801864861Juijui226จำเลยผบ.2532/2562ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ยวันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
18
13/1/2020, 15:55:24นุชนารถ​ แก้วเทียนตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้ว จำเลยไม่รับสาย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว/ในวันที่ 15 มกราคม 2563 พยายามติดต่อผู้ขอรับริการอีกครั้งผ่านทาง แอปพลิเคชั่นไลน์ โดยได้ฝากคำตอบ ดังนี้ ขออนุญาตตอบคำถามที่ได้สอบถามเข้ามาผ่านระบบ การแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ย ดังนี้ค่ะ
1. คำถาม คดีนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไลน์ได้หรือไม่ คำตอบ คดีนี้ไม่สามารถใช้ระบบการไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ได้ เนื่องจากเงินกองทุน กยศ เป็นเงินทุนของรัฐบาล ทนายความของกองทุน ไม่อาจลดทอนหรือตัดลดต้นเงินหรือดอกเบี้ยได้โดยกรณีอื่น ยกเว้นการชำระหนี้ตามจำนวนที่ได้กู้ยืมไป การเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหลังจากมีการฟ้องคดีเข้ามาเเล้วเพียงเป็นกรณีที่ให้ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันสามารถเข้าสู่ระบบการผ่อนชำระเป็นรายงวดเท่านั้น การจะดำเนินการดังกล่าวได้ จำเลยและผู้ค้ำต้องเดินทางมาทำสัญญาประนีประนอมที่ศาลตามที่นัดไว้ ซึ่งทนายของกองทุน จะมาเพียงในวันที่ 19 มกราคม 2563 เท่านั้น
• 2. คำถาม กรณีผู้ค้ำไม่สามารถ เดินทางไปศาลได้ ต้องมอบอำนาจให้ บุคคลอื่นทำแทน บุคลที่รับมอบอำนาจ สามารถทำแทนผู้คำ้ทั้ง2คนได้หรือไม่ คำตอบ ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันไม่สามารถเดินทางมาศาลได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่ไว้วางใจได้มาดำเนินการแทน โดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งต้องหาบุคคลลงลายมือชื่อเป็นพยานให้เรียบร้อย หนังสือมอบอำนาจแนบอยู่ด้านหลังฟ้องที่ศาลส่งให้จำเลยทุกคนค่ะ หนังสือมอบอำนาจให้ทำแยกน่ะค่ะ ผู้ค้ำ 2 คน ก็ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจของแต่ละจำเลยไป ไม่สามารถเขียนรวมเป็นใบเดียวได้ค่ะ ยกตัวอย่าง จำเลยที่ 2 และ 3 เดินทางมาศาลไม่ได้ ต้องการมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 มาศาลแทน จำเลยที่ 2 ต้องทำหนังสือมอบอำนาจของจำเลยที่ 2 และแนบเอกสาร มอบให้แก่จำเลยที่ 1 สำหรับจำเลยที่ 3 ก็ต้องดำเนินการเช่นกันค่ะ จำเลยที่ 1 มาศาลเพื่อไกล่เกลี่ยในวันนัดพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจของจำเลยที่ 2 และ ที่ 3 ถึงทำการไกล่เกลี่ยได้ค่ะ
3.คำถาม จะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง คำตอบ ในวันไกล่เกลี่ย ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้ศาลค่ะ
97​หมู่9​ต.หยองไขว่​ อ.หล่มสัก​จ.เพชรบูรณ์08184121830818412183จำเลย2561/25/62ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line17/3/631.กรณีผู้ค้ำไม่สามารถ​ เดินทางไปศาลได้​ ต้องมอบอำนาจให้​ บุคคลอื่นทำแทน​ บุคลที่รับมอบอำนาจ​ สามารถทำแทน​ผู้คำ้ทั้ง​2​คนได้หรือไม่
2.จะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง​
19
20/2/2020, 17:23:59นาย อานนท์ เสมอตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว(เนื่องจากคดีนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาตามยอมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบคดีและติดต่อกลับไปยังผู้ขอรับบริการ ทำให้ทราบว่า ผู้ขอรับบริการเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่า QR CoDe ของศาลจังหวัดหล่มสักนี้เป็น ระบบของธนาคารกรุงไทยในการแจ้งว่ามีการชำระรายงวดให้กับธนาคารแล้ว เจ้าหน้าที่จึงแนะนำช่องทางที่ถูกต้องและอธิบายจนผู้ขอรับบริการเข้าใจแล้ว 50/1ม.2ต.หินฮาวอ.หล่มเก่าจ.เพชรบูณ์08613131670861313167จำเลยผบ.2481/2562ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
20
20/2/2020, 17:18:04นาย อานนท์ เสมอตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว(เนื่องจากคดีนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาตามยอมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบคดีและติดต่อกลับไปยังผู้ขอรับบริการ ทำให้ทราบว่า ผู้ขอรับบริการเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่า QR CoDe ของศาลจังหวัดหล่มสักนี้เป็น ระบบของธนาคารกรุงไทยในการแจ้งว่ามีการชำระรายงวดให้กับธนาคารแล้ว เจ้าหน้าที่จึงแนะนำช่องทางที่ถูกต้องและอธิบายจนผู้ขอรับบริการเข้าใจแล้ว 50/1ม.2ต.หินฮาวอ.หล่มเก่าจ.เพชรบูรณ์08613131670861313167จำเลยผบ.2481/2562ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
21
10/4/2020, 10:19:13นางประเทือง ผันนภานุกุลตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์แล้ว และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว269 หมู่ 10 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 6700008566633090856663309จำเลย ที่3พ19/63 ผบ 183/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line13 กค. 63
22
16/4/2020, 16:50:59นางสาวชุติพัฒน์ จันทร์พิลาตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว12/1 หมู่ 3 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 671100839954669Chutiphat99โจทก์ผบ271/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line29 มิถุนายน 2563ถ้าแจ้งในนี้แล้วไม่ต้องไปศาลใช่มั้ยคะ
23
29/4/2020, 13:27:24พิษณุนาถ หล้ามูลชาตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว191/1 ม.1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์09474307720947430772จำเลยผบ211/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30
24
29/4/2020, 19:39:00สมศักดิ์ ขวัญพร้อมตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว16หมู่8 ต. วังกวาง อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์06363108980636310898จำเลย412 25/63ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line27กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น
25
1/5/2020, 10:57:11นางสาวณัฐนันท์ รอดน้อยตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว55 หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์0813944912จำเลยผบ 400/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.
26
4/5/2020, 9:21:50นวลพรรณ นารีตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว88/2 ม.6 บ้านท่ามะมัน ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพรชบูรณ์06135465910613546591จำเลยผล 254 /25 63ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ยวันที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ 2563ข้าพเจ้าการขายทีีีีีีนาอยู่แต่คนทีข้าพเจ้าขายให้อยู่ต่างประเทพยังมาซื้องได้
27
15/5/2020, 9:01:58เดชาภพ ทิพรดาจิรเมธ ตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว67 ม.4 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 09393645650910563033จำเลย ผบ 510/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line15/05/2564 เวลา 13:30 น.ยอดหนี้ ที่สามารถ ไกล่เกลี่ยได้
28
21/5/2020, 6:15:32น.ส.หนูกานต์​ ​สิงหลอดตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว12ม.15ต.จรเข้ามากอ.ประโคนชัยจ.บุรีรัมย์311400954203920ootoparnจำเลยพบ417/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่13กรกฎาคม2563เวลา09.00นาฬิกา
29
6/6/2020, 14:56:54นางระมัย โสมกาตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว110/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านหวายอ.หล่มสักจ.เพชรบูรณ์08352696110835269611จำเลยผบE197/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line24สิงหาคม2563ต้องทำอย่างไรค่ะ อยากไกล่เกลี่ย
30
8/6/2020, 11:58:27นายธงชัย ทองคำตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้วทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์08488649190848864919จำเลยผบ507/63ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
31
8/6/2020, 11:52:47นางสาววิลัยลักษณ์ มีตาบุญ ตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว133 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ 06616129690661612969จำเลยผบ504/62ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
32
9/6/2020, 13:26:15สภัทรพร​ มีตาบุญตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย นัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว28​ ม.9​ ต.หนองไข่ว​ อ.หล่มสัก​ จ.เพชรบูรณ์​09182480340972265411จำเลยผบ722/2555ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line15​มิถุนายน2563 เวลา14.00
33
15/6/2020, 12:07:03ธนทรัพย์ ไชยชนะตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย นัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว183หมู่16 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 671100611183473ฤทธิ์จำเลยผบ2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
34
21/6/2020, 8:39:53ณิชชารีย์ หลิมวิลัยตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว61 ม.7 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ
เพชรบูรณ์
0856822159nicharee4320จำเลยผบ56/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line29 มิ.ย.2563 เวลา 10.00 น.ต้องไก่ลเกลี่ยจำเลยพร้อมกันทั้งสองคนหรือไม่
35
21/6/2020, 11:52:59รัตน์ สะดาตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว256 ม.11 ต.ปากช่อง อ.หบ่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 671100929099241five2289จำเลยผบ./2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line4 สิงหาคม 2563 เวลา 16:30
36
21/6/2020, 21:19:37เบญจวรรณ วิสูงเรตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว105 ม.4 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 672700847637818Joopbenจำเลยผบ.E233/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย, ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineไกล่เกลี่ยผ่านออนไลน์ได้หรือไม่
37
22/6/2020, 7:09:05กนกวรรณ กองมงคลตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว164/6 ถ.คชเสนีย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์0940487321DearlydearsจำเลยผบE218/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line27 มิถุนายน เวลา 11.00
38
23/6/2020, 8:57:55คำเพียร ฤทธิชัยตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว72 ม.12 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์0641579557Jum182508โจทก์ผบ.733/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา
39
27/6/2020, 10:32:46นาย ไกรฤกษ์ ช่วยปุ่นตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย ยังไม่ได้กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์รอประสานงานทนายโจทก์ เพื่อกำหนดวันนัด114 หมู่4 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์08343834510834383451จำเลยผบE351/2533ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา
40
30/6/2020, 11:19:02ศักรินทร์ มีแสงส่ยตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว18 ม.1 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์0622941668artie_27จำเลยผบ 719/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย1 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา
41
30/6/2020, 11:55:03บุษยมาส ศรีอินทร์ตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว280/10 ต หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์0643135167Ua0211จำเลยผบE270/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line1
42
3/7/2020, 1:05:49พิชิตชัย วินทะไชยตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว102ม.4ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์08081304390808130439จำเลยผบE362/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line18กรกฎาคม2563จะเริ่มกลับมาผ่อนได้ปกติ หลังจากที่ตกงาน
43
5/7/2020, 10:36:03นางสาว ภารดี สีเขียวตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย ยังไม่ได้กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์รอประสานงานทนายโจทก์ เพื่อกำหนดวันนัด77 ม.5 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 6727006271764090627176409จำเลยผบ.750/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
44
8/7/2020, 5:58:10
เมฆินทร์ เมืองซอง
ตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว
41 หมู่ 5 บ้านหัวนาเลา ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0612476807
0612476808
จำเลย
ผบ276/2563
ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
25 กรกฏาคม 2563
45
8/7/2020, 8:00:06
คชานนท์ ศักดิ์วรารัตน์
ตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว
104ม.4ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์67110
0987933916
boyps27จำเลย
ผบE350/2563
ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย, ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
18สิงหาคม2563
46
8/7/2020, 9:24:20มาริสาตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย ยังไม่ได้กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์รอประสานงานทนายโจทก์ เพื่อกำหนดวันนัดสังขบุตร
0655324989
Masisajaa99
จำเลย
ผบE249/2563
ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
วันที่29กรกฎาคม2563เวลา13.30น.
จะให้ผ่อนจ่ายขั้นต่ำสุดเท่าไร
47
8/7/2020, 9:44:21ทรงวุฒิ พงษ์พันธ์ตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว9/1 ม.3 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์0649747348songnak2529จำเลยผบ754/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย8 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30ไปตามเวลานี้เลยมัย
48
8/7/2020, 10:39:23ทิพย์อาภา สวิทเซอร์ตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว273 หมู่5 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 671100881424645anniss_annissจำเลยผบ.769/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line14-17/07/2563 ในวันเวลาราชการ สะดวดทุกวันค่ะหากไกลเกลี่ยแล้วยังต้องแสดงตัวตนไปที่ศาลหรือไม่คะ
49
8/7/2020, 12:54:20อัศดาวุธ มาทาตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว104 ม. 10 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์0820421401จำเลยผล747/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line30 กรกฎาคม 2563เลื่อนนัดศาล เพื่อไกล่เกลี่ยคดี ได้ป่าวครับ
50
9/7/2020, 7:37:02พรลัดดา คงเพชรตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้้ว ศูนย์ไกล่เกลี่ยไม่สามารถที่จะจัดการไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่คู่ความได้ เนื่องจากเงื่อนไขบางประการของธนาคารโจทก์ แต่เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยได้ให้เบอร์โทรศัพท์ทนายโจทก์แก่จำเลย เพื่อให้จำเลยสอบถามในเงื่อนไขการชำระหนี้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว74 หมู่ 10 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120064914407527fern011993จำเลยผบ /2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 นาฬิกา
51
9/7/2020, 22:39:50พรลัดดา คงเพชรติดต่อกลับผ่านหมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้ว น่าจะเกิดจากการส่งซ้ำของระบบ74 หมู่ 10 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120064914407527fern011993จำเลยผบ /2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 นาฬิกา
52
10/7/2020, 14:50:37วุฒิธร ภักดีจิตรตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว49/2 หมู่ที่ 6 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 6711006142130490614213049จำเลยผบE225/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line27/7/2563
53
10/7/2020, 16:49:48นายสุริยา มาณีตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย แล้ว เนื่องจากศาลนัดพิจารณาคดีในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จำเลยเพียงแจ้งว่าเดินทางมาศาลด้วยตนเอง77/5 หมู่5 ตำบล บ้านเสี้ยว อำเภอ ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์0999021445 suriyamanee2502จำเลยผบ250/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย13 กรกฎาคม 2563
54
12/7/2020, 7:20:23ภคพร ขวัญนอนตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย แล้ว และได้ดำเนินการประสานกับทนายโจทก์(ทนายทองใหม่ ขวัญหมื่น) ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ทนายโจทก์แจ้งว่า เนื่องจากโจทก์ประสงค์ที่จะเดินทางมาศาล และต้องการพูดคุยกับจำเลยด้วยตนเอง จึงไม่สะดวกที่จะพูดคุยกับจำเลยผ่านระบบแอบพลิเคชั่นไลน์ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้จำเลยทราบ และให้คำแนะนำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลและการเดินทางมาศาล จำเลยทราบแล้ว63ม6 ต นาเกาะ อ หล่มเก่า จ เพชรบูรณ์0926146956Moonoi3022จำเลยผบ785/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย, ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line21กรกฎาคม2563เวบ่16.30
55
12/7/2020, 17:07:48มนูน พงค์ไพรตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว20หมู่3ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์09558140320955814032จำเลยผบ777/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับขอคำแนะนำหน่อย
56
12/7/2020, 17:08:04มนูน พงค์ไพรติดต่อกลับผ่านหมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้ว น่าจะเกิดจากการส่งซ้ำของระบบ20หมู่3ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์09558140320955814032จำเลยผบ777/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับขอคำแนะนำหน่อย
57
13/7/2020, 11:08:37ชลธิชา อดทนตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้้ว ศูนย์ไกล่เกลี่ยไม่สามารถที่จะจัดการไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่คู่ความได้ เนื่องจากเงื่อนไขบางประการของธนาคารโจทก์ แต่เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยได้ให้เบอร์โทรศัพท์ทนายโจทก์แก่จำเลย เพื่อให้จำเลยสอบถามในเงื่อนไขการชำระหนี้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว60 หมู่10 หนองดินดำ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 671100989241752Chon2389จำเลยผบ760/63ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
58
13/7/2020, 17:06:54นางทองเพชร สุริยะตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้้ว ศูนย์ไกล่เกลี่ยไม่สามารถที่จะจัดการไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่คู่ความได้ เนื่องจากเงื่อนไขบางประการของธนาคารโจทก์ แต่เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยได้ให้เบอร์โทรศัพท์ทนายโจทก์แก่จำเลย เพื่อให้จำเลยสอบถามในเงื่อนไขการชำระหนี้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว16 หมู่13 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์06397647190639764719จำเลยผบ786/2563ไม่ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย24 สิงหาคม พ.ศ 2563 เวลา 10.30
59
13/7/2020, 18:34:16นายปรีดา หงษ์เจริญศรีตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้ว จำเลยสอบถามเพียงว่า ต้องเดินทางมาศาลในเวลาดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากเป็นเวลา 16.30 จึงแจ้งจำเลยว่า ศาลเปิดทำการนอกเวลาราชการและให้มาศาลตามวันเวลาดังกล่าว และได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของทนายเพื่อสอบถามรายละเอียดการชำระหนี้ 12/1 ซอยกำแหง ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์0979741456maeza_aจำเลย, บุตรสาวผบE345/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย, ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30น.ไม่ทราบขั้นตอน ขอคำแนะนำด้วยคะ
60
14/7/2020, 8:01:44นายสุรศักดิ์​ ศรีแก้วตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้วบ117/ม4/ต​ำบลนาซำอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์0961633163จำเลยอ14/7/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ยวันที่4สิงหาคม2563เวลา16​ ฺ30
61
14/7/2020, 8:45:02นายอำนวย ทองนาคตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้้ว ศูนย์ไกล่เกลี่ยไม่สามารถที่จะจัดการไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่คู่ความได้ เนื่องจากเงื่อนไขบางประการของธนาคารโจทก์ แต่เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยได้ให้เบอร์โทรศัพท์ทนายโจทก์แก่จำเลย เพื่อให้จำเลยสอบถามในเงื่อนไขการชำระหนี้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว26/2หมู่7 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์67110
855315278จำเลยผบ.791/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย, ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line15กรกฎาคม2563เวลา9.30นาฬิกา
62
16/7/2020, 13:42:18
นางสาวกนกวรรณ ศุภกิจ
ตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว
419 หมู่ 3 ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์
0926909546
kanokwan546
จำเลย
ผบE242/2563
ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา
63
18/7/2020, 19:25:28
นางสาวดารารัตน์ จงธรรม์
ตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว
125 หมู่3ต.ปากช่องอ.หล่มสักจ.เพชรบูรณ์
0871089370
0871089370
จำเลย
ผบe383/2563
ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
24สิงหาคม2563เวลา09.00ยาฬิกา
64
19/7/2020, 12:12:56
นางสราวลี จันทะมัง
ตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย รอกำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว
112 ม.2ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
898587611Su2063จำเลย
ผบE324/2563
ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
1กันยายน2563 เวลา13.00
65
19/7/2020, 15:27:26นางภาวินี เศษทิพย์ตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว254 หมู่14 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพขรบูรณ์ 6711009462145150946214515จำเลยผบE412/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line23กรกฎ่าคม2563 เวลา15.30น.
66
20/7/2020, 20:04:06กิตติพงษ์ ระตะขันธ์ตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว111/145 ศุภาลัยเบลล่า ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต0654859059topzidedจำเลยผบE377/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line2 กันยายน 2563 เวลา 15.30ขอยอดผ่อนขั้นต่ำในแต่ละเดือน เพราะขาดรายได้
67
20/7/2020, 22:56:16คนึงนิตย์​ วันพุธตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว67​ม.5​ต.น้ำก้อ​ อ.หล่มสัก​จ.เพชรบูรณ์0953066354fon​bu123จำเลยผบE426/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line12​ ตุลาคม​2563
68
21/7/2020, 8:52:16ทศพร ศรพรหมตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้้ว ศูนย์ไกล่เกลี่ยไม่สามารถที่จะจัดการไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่คู่ความได้ เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ศาลนัดคดี ได้แจ้งให้คู่ความทราบแล้ว17 ตอกประปา ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์0932690967จำเลยผบE266/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย, ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line21 กรกฎาคม2563 เวลา 16.30
69
21/7/2020, 9:19:11เวธกา บุญสายยังตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้้ว ศูนย์ไกล่เกลี่ยไม่สามารถที่จะจัดการไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่คู่ความได้ เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ศาลนัดคดี ได้แจ้งให้คู่ความทราบแล้ว18 ม. 11 ต. ศิลา อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์0957495043teang0801จำเลยผบ/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line21กรกฏาคม 2563
70
22/7/2020, 7:26:21สุพัตรา ประมาณเมืองตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว123 ม.10 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์0899571590จำเลยผบ/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย
71
22/7/2020, 7:28:17นายภูวนาท มูลเขียนพยายามติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วติิดต่อไม่ได้ จึงได้แจ้งข้อมูลเบี้อนผ่านทางไลน์ของผู้ขอใช้บริการ และรายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบแล้ว458 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์871981990phuwanat จำเลยผบ 763/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineอยากทราบว่าต้องเตรียมการอะไรบ้าง
72
22/7/2020, 19:10:40น.ส.พีรญา งามเอี่ยมพยายามติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วติิดต่อไม่ได้98 ม.7 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 6728008267359580965821135airจำเลยผบ 228/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
73
23/7/2020, 8:47:30นายสาธิต โมฆรัตน์ตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว58/1ม.9 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์0925602569จำเลยผบ 509/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
74
25/7/2020, 14:53:09นายปรีดา หงษ์เจริญศรีพยายามติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วติิดต่อไม่ได้12/1 ซอยกำแหง ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์0979741456maeza_aจำเลย, บุตรสาวผบE345/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย, ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30น.ไม่ทราบขั้นตอน ขอคำแนะนำด้วยคะ
75
25/7/2020, 16:35:23วันเพ็ญ ขวัญพกได้ตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้วและได้ส่งไฟล์หนังสือมอบอำนาจให้แก่จำเลยแล้ว เนื่องจากจำเลยไม่สามารถเดินทางมาศาลเองได้ในวันนัดพิจารณา18 หมู่ 3. บ้านไร่ใิต้ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 6726008394780210839478021จำเลยผบ.768/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย, ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่14สิงหาคม2563เวลา16:00นาฬิกา
76
27/7/2020, 11:33:23นายทักษ์ มูลนาคตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว128/23เอื้ออาทรนาเกลือ จ.ชลบุรี080195643930801956493จำเลยผบE448/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
77
28/7/2020, 13:53:01นางธนิดา ถิ่นสุขพยายามติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วติิดต่อไม่ได้32ม.10 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 670000843258632Mangkataew32จำเลยผบ820/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line5ตุลาคม2563เวลา14.00น.
78
29/7/2020, 0:00:00พัชรา หอมตาตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว36/1 ต.หนองไขว่ อำเภอ หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 671100852601780patchara.kataeจำเลยผบ./2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย19 ตุลาคม 2563
79
29/7/2020, 20:41:15นางสาวโศภนิศ ชั้นเจริญตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้้ว จำเลยไม่สะดวกในการไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แต่ขอเบอร์โทรศัพท์ของทนายโจทก์ไปเพื่อจะโทรไปสอบถามด้วยตนเอง 70หมู่1ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 6712008995749910899574991จำเลยผบ./2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
80
30/7/2020, 7:00:54วุฒิชัย คงสมบูรณ์พยายามติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วติิดต่อไม่ได้64/1 หมู่ 10 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 671100998859244Wutdii8814จำเลยผบE286/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line4 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 นาฬิกาจะขอทำยอมประนอมหนี้เดือนละ 1,000 บาทจะได้หรือไม่ครับ
81
30/7/2020, 19:35:02สงกรานต์ ทองหมู่พยายามติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วติิดต่อไม่ได้261ม1ต.บ้านหวาย อ.หล่มสักจ.เพชรบูรณ์671100971084583garn150433ญาติจำเลยผบe476/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line3สิงหาคม2563เวลา11.. 00น.
82
31/7/2020, 13:14:15อมรรัตน์ ตันสมรสพยายามติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วติิดต่อไม่ได้158 หมู่ 1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์0824960355At2608จำเลยผบE470/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 นาฬิกา
83
31/7/2020, 21:00:48ภัคนันท์ ศรีชัยวัฒน์กุลพยายามติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์แล้ว ผู้ติดต่อปฏิเสธการรับสาย54 ม.14 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์0620238321hlubkoj1404จำเลยผบE253/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line3 สิงหาคม 2563
84
1/8/2020, 6:33:20ธนวรรณ ประดิษฐ์ตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้้ว จำเลยจะสอบถามเรื่องของการมาศาลและขอหนังสือมอบอำนาจเพื่อจะใช้ในวันที่มาศาล 425 ม.เศรษฐกิจซ.22/11ข.บางแค กทม.0618655042จำเลยผบ2/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line4สค63
85
1/8/2020, 18:05:31นันทวัฒน์ ไขคำพยายามติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์แล้ว ผู้ติดต่อปฏิเสธการรับสาย4หมู่6 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์0642984531จำเลยผบ731/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย31สิงหาคม2563
86
2/8/2020, 15:23:06บุญญฤทธิ์ อ่อนโสมตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว30 หมู่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 671100633191177moss2708จำเลยผบ/2563ประสงค์จะให้ศาลทำการไกล่เกลี่ย1 กันยายน 2563 เวลา 13:30
87
2/8/2020, 19:02:57อนุชาติ แก้วบานตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้้ว ศูนย์ไกล่เกลี่ยไม่สามารถที่จะจัดการไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่คู่ความได้ เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ศาลนัดคดี ได้แจ้งให้คู่ความทราบแล้ว
5/2 หมู่9 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
0967204054
0967204054
จำเลย
ผบE272/2563
ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
4สิหาคม2563
จ่ายรายเดือนไม่ได้ขอจ่ายเป็นปีได้ไหม
88
2/8/2020, 19:03:04อนุชาติ แก้วบานตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้้ว ศูนย์ไกล่เกลี่ยไม่สามารถที่จะจัดการไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่คู่ความได้ เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ศาลนัดคดี ได้แจ้งให้คู่ความทราบแล้ว
5/2 หมู่9 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
0967204054
0967204054
จำเลย
ผบE272/2563
ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line
4สิหาคม2563
จ่ายรายเดือนไม่ได้ขอจ่ายเป็นปีได้ไหม
89
4/8/2020, 8:19:59ภัคนันท์ ศรีชัยวัฒน์กุลตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย โดยได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของทนายโจทก์ให้แก่ผู้ติดต่อทราบแล้ว54 ม.14 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์0620238331hlubkoj1404จำเลยผบE253/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line4 กรกฎาคม 2563เลื่อนวันไกล่เกลี่ยได้ไหมครับ
90
4/8/2020, 15:39:23ศศิธร ทับทิมพยายามติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วติิดต่อไม่ได้27 หมู่ที่ 10 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 09900219340990021934จำเลยผบ2/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line5 สิงหาคม 2563ต้องผ่อนจ่ายเดือนเท่าไหร่คะ เพราะคนที่จ่ายที่ต้องรับผิดชอบไม่บอกอะไรหนูเลยคะ
91
4/8/2020, 16:20:48น.ส.รันติยา สีแสงตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย จำเลยติดทำงานทั้งวัน เลยขอเบอร์โทรศัพท์ทนายโจทก์เพื่อจะติดต่อขอทราบเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้เอง118/1หมู่11ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก .เพชรบูณร์ 6711009931822850993182285จำเลยผบ2/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line5/8/2563
92
4/8/2020, 21:20:45วสันต์​ แก้วประสงค์ตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย จำเลยไม่สะดวกในการไกล่เกลี่ยออนไลน์ จึงขอเบอร์ทนายโจทก์เพื่อไปติดต่อขอเงื่อนไขการชำระหนี้เอง เจษฎาแมนชั่น​ 71/1 ซ.ลาดพร้าว​ 138​ ถ.ลาดพร้าว​ แขวงคลองจั่น​ เขตบางกะปิ​ กรุงเทพมหานคร​ 10240
0955676869san-1155ruจำเลยผบE256/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line14​ กันยายน​ 2563​ เวลา​ 13.30​ นาฬิกาถ้าต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และผ่อนชำระรายเดือนได้มั้ยครับ
93
7/8/2020, 7:31:58นาย พีระพงศ์ โกสินตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยเรียบร้อยแล้ว205/10803606604Pom254125โจทก์คดีดำที่ ม 7/25 63ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่ 1 ธันวาคม 2564
94
7/8/2020, 7:32:07นาย พีระพงศ์ โกสินตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยเรียบร้อยแล้ว205/10803606604Pom254125โจทก์คดีดำที่ ม 7/25 63ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่ 1 ธันวาคม 2564
95
7/8/2020, 21:54:06นัฐกานต์ ก่ำเกชตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย จำเลยแจ้งว่าไม่มีวันว่างจึงไม่สะดวกไกล่เกลี่ยผ่านไลน์ จึงได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของทนายโจทก์ให้แก่ผู้ติดต่อทราบแล้ว29 หมู่1 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 671100965544572Miw15329จำเลยผบE445/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line19 ตุลาคม 2563-
96
8/8/2020, 18:13:57สุกัญญา บุญโชติตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานกับทนายโจทก์แล้ว ทนายโจทก์แจ้งว่า โจทก์ไม่ได้แจ้งเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้มา จึงให้จำเลยโทรไปสอบถามกับธนาคารโจทก์โดยตรง81หมู่14 ต.หนองใขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์08798584480879858448จำเลยผบ E486/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่15 กันยายน2563
97
9/8/2020, 0:09:59อนุชาติ แก้วบานตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว5/2 หมู่9 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 6711009672040540967204054จำเลยผบE363/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line25 สิงหาคม 2563ผ่อนจ่ายรายปีได้ไหมครับ
98
9/8/2020, 10:58:11นายสำฤทธิ์. ปัดมาตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยเรียบร้อยแล้วและจำเลยแจ้งว่า รอว่างจากการทำงานก่อนจะแจ้งผ่านไลน์อีกครั้งหนึ่ง88หมู่ที่1บ้านหลักด่านต.หลักด่าน
อ.น้ำหนาวจ.เพชรบูรณ์
0640121660samrit131017จำเลยพ1/62ผบ2/2562อ2/2562ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line20ตุลาคม2563ต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ครับ
99
9/8/2020, 11:47:27จ.ส.อ.นิรุต จันทคุณตอบกลับผ่านทางแอบพลิเคชันไลน์ ของศูนย์ไกล่เกลี่ย กำหนดนัดไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แล้ว156 ม.12 ต.บุ้งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 671100971695742จำเลยผบ846/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา
100
11/8/2020, 16:11:58สิริยากรณ์ แก้วตาตอบกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ไกล่เกลี่ยเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานกับทนายโจทก์แล้ว ทนายโจทก์แจ้งว่า โจทก์ไม่ได้แจ้งเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้มา จึงให้จำเลยโทรไปสอบถามกับธนาคารโจทก์โดยตรง75ม.5ต.บ้านโสกอ.หล่มสักจ.เพชรบูนณ์09183765940918376594จำเลยผบ.764/2563ประสงค์จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineวันที่13สิงหาคม2563เวลา13.30น.ตอนนี้ข้าพเจ้าร่างกายยังไม่แข็งแรงเนื่องจากประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนร่างกายยังไม่แข็งยังไม่สามารถทำงานเพื่อจะหาเงินชำระหนี้ได้ขอความกรุณาจากศาลท่านให้ช่วยไกล่เกลี่ยทางโจทย์ให้เลื่อนการฟ้องออกไปก่อนขอบพระคุณมากค่ะและหนี้สินที่เกิดข้าพเจ้ามิได้นำมาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแต่ได้นำมาประกอบธุรกิจและเหตุจากเศรษฐกิจทำให้ธุรกิจของข้าพเจ้าขาดทุนจนติดลบดำเนินการต่อไม่ได้จนเกิดสภาพหนี้สินจึงขอความกรุณาจากศาลท่านให้ช่วยเหลือขอกราบขอบพระคุณมาณ.ที่นี้ค่ะ