ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBK
1
Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.06.2023 року
2
Таблиця
3
(тис.грн)
4

з/п
Найменування банкуЗагальна сума регулятивного капіталу (РК) (Н1)Загальна сума основного капіталу (ОК)Загальна сума додаткового капіталу до розрахунку (ДК) (додатковий капітал не може бути більше ніж основний капітал (ОК), тому дорівню ОК, якщо ДК>ОК)Загальна сума додаткового капіталуЗагальна сума відвернення (В)Загальна сума зменшення основного капіталуосновной капіталдодатковий капіталРегулятивний капітал (РК)Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та достатності основного капіталу (Н3)
5
фактично сплачений зареєстрований статутний капіталвнески за незареєстрованим статутним капіталомемісійні різниціоперації з акціонерами (фінансова допомога акціонерів банку, на яку отримано дозвіл Національного банку України щодо включення до основного капіталу)загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно з законами Україникапітальний інструмент з умовами списання/ конверсії щодо якого отримано дозвіл НБУзменшення основного капіталудо відомавідвернення (В)фактичне значення нормативу Н2фактичне значення нормативу Н3сумарні активи, зменшені на суму відповідних резервів/уцінки та суму забезпечення, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ар)активи, зменшені на суму відповідних резервів/уцінки та суму забезпечення, без зважування на коефіцієнт ризикусукупна сума відкритої валютної позийії за всіма іноземними валютами та банківськими металами (Свп)величина непокритого кредитного ризику (НКР)мінімальний розмір операційного ризику (ОР), помножений на коефіцієнт 10, із застосуванням таких коефіцієнтів: до 30 грудня 2021 року (включно) - 0; із 31 грудня 2021 - 0,5, із 30 грудня 2022 року -1
6
нематеріальні активи за мінусом суми зносукапітальні інвестиції у нематеріальні активизбитки минулих роківвласні акції (частки, паї), що викуплені в акціонеріврезультат (прибуток/збиток) від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 рокурозрахунковий збиток поточного року (Рпр/з)активи з права користування, базовими активами за якими є нематеріальні активи за мінусом суми зносусума балансової вартості непрофільних активів, на яку зменшується ОКрезультат переоцінки основних засобівнерозподілені прибутки минулих років для разрахунку ДК (5030 - НКР)>0розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п)субординований борг, що враховується до капіталу (СК)результат (прибуток/збиток) поточного року (5999)результати звітного року, що очікують затвердження (504АП)результат (прибуток/збиток) від операцій з акціонерами, що отриманий до 04 червня 2016 рокурезультат коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнаннянепокритий кредитний ризик (НКР)прибуток минулих років (5030П)перевищення непокритого кредитного ризику над сумою за рахунком 5030 (НКРп)нараховані доходи, що обліковуються за даними аналітичного обліку відповідно до файла С5, не отримані понад 30 днів з дати їх нарахування, строк погашення яких не минув (крім н/д за активами, уключеними до показника В) (Нд/З)нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором минув (крім нарахованих доходів за активами, уключеними до показника В) (Пнд)фактично сформована сума резерву за нарахованими доходами Нд/З та Пнд (Рпс)нараховані доходи, які визнані банком під час придбання ОВДП,
що емітовані в іноземній валюті (Ннд)
балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефиксованим прибутком, що віпущені банками та обліковуються за справедливою вартістюбалансова вартість інвестицій в асоційовані та дочерні компаніїбалансова вартість вкладень у капітал іншіх установ у розмірі 10 і більше відсотків іх статутного капіталубалансова вартість акції (паїв) власної емісії, що прийнятні в забеспечення наданих банком кредитів (інших вкладень)балансова вартість вкладень в інші банки на умовах субординованого боргубалансова вартість позалістингових цінних паперів (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади України, Національним банком України та Державною іпотечною установою та органами місцевого самоврядування), які обліковуються за справедливою вартістюбалансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України), та які обліковуються за справедливою вартістюбалансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестицийних фондіврозмір перевищення сукупної суми всіх вимог банку до пов'язаних з банком осіб та суми всіх фін.зобов'язань, наданих банком щодо пов'язаних з банком осіб, над сумою, що становить 25 % (20 % – для спеціалізованих банків) заг.розміру ОК та ДКІ група (з коефіцієнтом ризику 0%), сумаІІ група (з коефіцієнтом ризику 10%), сумаІІІ група (з коефіцієнтом ризику 20%), сумаIV група (з коефіцієнтом ризику 30%), сумаV група (з коефіцієнтом ризику 35%), сумаVI група (з коефіцієнтом ризику 50%), сумаVII група (з коефіцієнтом ризику 75%), сумаVIII група IX група (з коефіцієнтом ризику 125% із 30 червня 2021 року до 30 грудня 2021 року (включно) та 150% із 31 грудня 2021 року), сума
7
з коефіцієнтом ризику 100%, сумаборгові цінні папери, емітовані в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, сума
8
придбані/набуті у власність до 31 березня 2021 року включно з коефіцієнтом ризику X*, сумапридбані/набуті у власність після 31 березня 2021 року з коефіцієнтом ризику Х1**, сума
9
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
10
1АТ "ОКСІ БАНК" 242 705,01561163 906,0652380 864,4503880 864,450382 065,5000058 497,38260200 000,000000,000000,0000015 100,000007 303,4478317 468,640340,000000,000000,0000055,0000013 660,669760,0000027 313,072500,0000034 695,850380,0000046 168,60000-7 081,073340,00000-29,112000,000000,0000034 695,850380,00000261,175186 843,65502554,345780,000000,000000,000000,000000,000000,000002 065,500000,000000,000000,57,2244838,64543375 941,04960255 856,253200,000000,000000,000000,0000075 932,026240,00000337 975,036480,000000,000000,000003 118,436520,0000045 068,47460
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100