ABCDEF
1
LEKTIONSPLAN (js)Uppdaterad:2021-10-08
2
Kurs pågår:2021-11-012022-01-16v. 44-2Länk hit:https://dbwebb.se/kurser/js/lektionsplan
3
Examinator:
Kenneth Lewenhagen (lew, klw) klw@bth.se
Schemahttps://cloud.timeedit.net/bth/web/sched1/ri1w7X7Q47ZZ9YQm5Q0086Y7yQY.html
4
Kursansvarig:klw
5
Lärare:klw, grm
6
Lärarteam:
klw, (aar, efo, mos, grm)
7
Rättare:
8
9
Kursvecka 1 (kmom01)2021-11-01 (v.45)
10
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
11
Måndag13-15klwGenomgångStream, Zoom
12
Onsdag10-12klwFöreläsningStream, Zoom
13
Torsdag9-12klwProgrammeringsstugaCampus, Discord
14
13-16
15
16
Kursvecka 2 (kmom02)2021-11-08 (v.46)
17
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
18
Måndag13-15klwGenomgångStream, Zoom
19
Onsdag10-12klwFöreläsningStream, Zoom
20
Torsdag9-12klwProgrammeringsstugaCampus, Discord
21
13-16
22
23
24
Kursvecka 3 (kmom03)2021-11-15 (v.47)
25
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
26
Måndag13-15klwGenomgångStream, Zoom
27
Onsdag10-12klwFöreläsningStream, Zoom
28
Torsdag9-12klwProgrammeringsstugaCampus, Discord
29
13-16
30
31
32
Kursvecka 4 (kmom04)2021-11-22 (v.48)
33
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
34
Måndag13-15klwGenomgångStream, Zoom
35
Onsdag10-12klwFöreläsningStream, Zoom
36
Torsdag9-12klwProgrammeringsstugaCampus, Discord
37
13-16
38
39
40
Kursvecka 5 (kmom05)2021-11-29 (v.49)
41
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
42
Måndag13-15klwGenomgångStream, Zoom
43
Onsdag10-12klwFöreläsningStream, Zoom
44
Torsdag9-12klwProgrammeringsstugaCampus, Discord
45
13-16
46
47
48
Kursvecka 6 (kmom06)2021-12-06 (v.50)
49
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
50
Måndag13-15klwGenomgångStream, Zoom
51
Onsdag10-12klwFöreläsningStream, Zoom
52
Torsdag9-12klwProgrammeringsstugaCampus, Discord
53
13-16
54
55
56
Kursvecka 7 (kmom07/10)2021-12-13 (v.51)
57
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
58
Eget arbete
59
Kursvecka 8 (kmom07/10...)2021-12-20 (v.52)
60
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
61
Eget arbete
62
Kursvecka 9 (kmom07/10...)2021-12-27 (v.53)
63
DagTidAnsvarigVadKommentar
64
Eget arbete
65
66
Kursvecka 10 (kmom07/10...)2021-01-04 (v.1)
67
DagTidAnsvarigVadKommentar
68
Söndag23:59Deadline inlämning projektet
69
70
Kursvecka 11 (kmom07/10...)2021-01-11 (v.2)
71
DagTidAnsvarigVadKommentar
72
73
Tisdag8-12klwPresentation av projektetPresentationsvideo med identifikation
74
75
76