ผลการเรียน ค31201 ปี 2554
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ค31201 ปีการศึกษา 2554
2
เลขที่รหัสนักเรียนรหัสประจำประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลคะแนนผลการเรียน
3
114891320900235395นายวีระนรีรัมย์0
4
215481320900236561นายธีระชิตซูซันธ์0
5
315521310600250348นายชุมพลเกิดรัมย์571.5
6
415591320900241280นายพรชัยสำราญใจ884
7
515601749900458542นายพัฒนพงษ์บุตรลักษณ์602
8
615711430900221407นางสาวจันทราทิพย์ศรีประเสริฐ713
9
715721320900233899นางสาวชมพูพริ้งเพลิด703
10
815751320900247709นางสาวนงคราญพวงนาม723
11
915761320900240976นางสาวนฤมลดาศรี884
12
1015771320900241221นางสาวบุหลันพวงเพชร814
13
1115781320900246044นางสาวประภัสสรพร้อมเพรียง0
14
1215971329900600849นายยอดชายใยมุง662.5
15
1315991320900235859นายรุทธ์สามงามพุ่ม571.5
16
1416031320900242618นายสุติพรชะฎาทอง703
17
1516091320900249159นางสาวกาญจนาแกมแก้ว703
18
1616131320900247989นางสาวเครือวัลย์แจ่มใส763.5
19
1716161100702157748นางสาวจารุวรรณคณารส733
20
1816211320900232418นางสาวพิกุลทรงพิมพ์662.5
21
1916731320900243576นายศุภวัตรศรีนาเมือง652.5
22
2016781320900244823นายรัฐพลจันทร652.5
23
2118201320900197591นายบุญเกิดเกษรชื่น0
24
2218281620100205120นางสาวเสาวณีย์ก้อนทอง0
25
2318292130200030111นางสาวอญิญามานิตย์0
26
2419561320900252281นางสาวภารดีชาภูธร541
27
2519721321000344482นายสุขประดิษฐ์แหวนแก้ว773.5
28
2619731321000345900นายเนติพงศ์ บุญพา0
29
2719741321000328258นายเอกรินทร์เชี่ยวดี602
30
2819751321500003218นายวัชระสุขล้น602
31
2919761329900592919นายเศรษฐพงค์แม่นงาม652.5
32
3019771321000346115นายฉัตรนทีบุญธรรม0
33
3119781119900552030นายพีรพลพิศวงขวัญ602
34
3219791200100571243นางสาวพิศประภาบุญตัว703
35
3319801321000345306นางสาวกัลยาณีเป็งทอง713
36
3419831320900244751นางสาวปรียานุชภาสดา703
37
3519841321500002564นางสาวรจนาบุญเชิด0
38
3619871321500002335นางสาวกนกวรรณแรมสูงเนิน703
39
3719911321000033990นายพุทธินันท์ยี่สุ่นแก้ว672.5
40
3820811321500004265นายศักดามะโนศรี703
41
42
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ค31201 ปีการศึกษา 2554
43
เลขที่รหัสนักเรียนรหัสประจำประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลคะแนนผลการเรียน
44
114491320900232205นายชนะชัยเกษรบัวขาว652.5
45
214501320900226264นายชำนาญทะเกิงลาภ703
46
314911320900225934นายอเนกสีใส0
47
415571320900236324นายปิยะเสริมแสง602
48
515631320900247725นายวีรพลแสงตะวัน894
49
615661329900641758นายอดิศักดิ์ปะโปตินัง602
50
715701320900233520นายจันทร์ฉายวุฒิยา713
51
815791139900202918นางสาวพรวิมลกระสังข์0
52
915901320900247318นายเกรียงไกรกรงทอง0
53
1016021320900238971นายสิริชัยชัยดี682.5
54
1116061320900236375นายสุริโยพรมวงค์662.5
55
1216101320900238581นางสาวกิตติมาสังหะสิทธิ์652.5
56
1316111320900246761นางสาวขวัญฤดีแรมสูงเนิน844
57
1416121320900240828นางสาวคัทลียาสวัสดี753.5
58
1516141320400104062นางสาวจตุพรบุญมา723
59
1616171320900238645นางสาวจินตนาบุญโกย672.5
60
1716181320900241140นางสาวเบญจมาศเทพศรี652.5
61
1816741320900239790นายวายุพ่อวงค์753.5
62
1917681321000283114นายวุฒิไกรเกษแก้ว0
63
2018001320900244114นางสาวนภาพรเซี่ยงฉี682.5
64
2118161320900232892นายธนิตพันทอง753.5
65
2218221320900215301นายไพฑูรย์คุชิตา0
66
2318371321000299975นายสุรพิชญ์แก้วฉวี0
67
2419541329900530247นายธีรภัทรพวงราช0
68
2519571320900252613นายธีรศักดิ์อนุพันธ์0
69
2619901321500000944นายวรวุฒิมาลัย622
70
2719921329900592901นายสุรเชษฐ์แม่นงาม0
71
2819931200100615917นายนพพลพรมมาก602
72
2919943321000983147นายทนงศักดิ์ขอแนบกลาง0
73
3019951320900233481นางสาวนงคราญนามโคตร753.5
74
3119981321000338083นางสาวบุญมีใจชื่น834
75
3220001320900249574นางสาวชลลดาวงศ์ละคร672.5
76
3320021321500003480นางสาวกนกวรรณเติมทอง501
77
3420031329900649996นางสาวดาราภรณ์สุขเสริม682.5
78
3520041321000339586นางสาวภัสราภรณ์จันทยุง733
79
3620071321500003986นางสาวประกายทองบุญตั้ง682.5
80
3720751321000322993นางสาวนันทนาแหวนเงิน0
81
82
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ค31201 ปีการศึกษา 2554
83
เลขที่รหัสนักเรียนรหัสประจำประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลคะแนนผลการเรียน
84
115061320900228879นางสาวอภิญญาจันทร์งาม692.5
85
215821320900233392นางสาวสนธยาบุญหมาย652.5
86
315831320900238599นางสาวสิริลัคน์แสงตะวัน854
87
415841320900240020นางสาวสุดารัตน์สำราญใจ733
88
515851320900246591นางสาวสุนารีพานทอง662.5
89
615861320900249400นางสาวสุพัตราแกมแก้ว682.5
90
715881320900244360นางสาวอรสาแกมแก้ว713
91
816231320900244777นางสาวสิริพรแกมแก้ว652.5
92
916291320900240330นางสาวสุภาพรจินพละ622
93
1016301160200104109เด็กหญิงสุรีพรไหลหลั่ง602
94
1118281620100205120นางสาวเสาวณีย์ก้อนทอง0
95
1219591320900244343นางสาวลักขณาบุญเกื้อ703
96
1319681329900634247นางสาวนิภาพรเพ็งเภา662.5
97
1419811321500004257นางสาวสุภาพรมะโนศรี824
98
1519821320900238432นางสาววิชชุดาพานแก้ว854
99
1619851321500004460เด็กหญิงวิภารัตน์สุขแน่น703
100
1719861321500002742นางสาวรจนาภรณ์สระแก้ว763.5
Loading...