ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
Tid
2
14.15 - 15.45SESJON 1 (ROM: FJORDSAL 3)SESJON 2 (ROM: NESDAL)SESJON 3 (ROM: FJORDSAL 2)SESJON 4 (ROM: LOENSAL 3)
3
16 juniDigitalisering - ideer og implementeringPraksis under utdanningNyskaping i undervisning IBærekraft og nyskaping i næringslivet
4
MadsArnhildAnne SteneMarte
5
6
7
1Ideer om digitaliseringVideoanalyse av studenter si undervisning i PPUSamskaping og utvikling i praksis
«Nyskapningsbegrepet og norsk immaterialrett»
8
Lelav bameri og Dag Erik Berg, HVO
Bjørnar Sæterås, Elisabeth Innselset, Kari Asluag Hasle, Stine ekornes, Erik Fooladi, HVO
Emmy Elizabeth Langøy, Atle Ødegård, HiMolde og HVLArne Bendik Rekve, HVL
9
2
Om hvorfor sosiale roboter enda ikke er en del av helse- og omsorgstjenesten
Sykepleieres erfaringer med internasjonal utplassering som sykepleierstudenter på en barneavdeling
Praktiske undervisningsformer på ingeniørutdaninga
Hva er sirkulær økonomi og hva er bærekraftig sirkulær økonomi?
10
Mads Solberg, NTNUSundal Hildegunn, Ingeborg Ulvund, HimoldeBjarte Pollen, Marcin Fojcik, Anne Lena Kampen
Hans Jakob Walnum, Fredrik Moltu Johnsen, Vestlandsforskning
11
3Bi-level Optimization of Land Use Allocation in Beheshtabad Watershed, IranSamskaping gjennom arbeidspraksis. Nye former for kunnskapsproduksjon og læring i sosiologiutdanninga.
Nyskaping ved to videregående skoler: en studie av samarbeid mellom offentlige, private og frivillige aktører for å drive utdanningstilbud i friluftsliv
Can Bitcoin’s Energy Use Be the Solution and Not the Problem? Bitcoin as a Demand Response Instrument for Balancing the Energy Grid
12
Listelotte Kahrs, Kjersti Halvorsen, HVL
13
Rafat Zare, Arezoo Soltani, HiMoldeIrina Pavlova, HVLSvein Ølnes, Vestforsk
14
4
Beredskap på tvers. DAB-teknologi for befolkningsvarslig i område som Åkneset
Ein nyskapande praksismodell i ein utkantkommune – der folk bur
«Learning by diving»: Å generere nyskapande formidling av kulturhistorie med bruk av innovasjonspedagogikk som didaktisk metode i medieutdanningar
Digitalisering av havnelogistikk. Nyskaping gjennom samskaping
15
Anna Maria Utbaniak-Brekke, Øyvind Heimset larsen,Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking
Inger Oline Bruland, HVLRebecca Nedregotten Strand, HVOTerje Bach, HiMolde
16
16.15 - 18.00SESJON 5 (ROM: FJORDSAL 3)SESJON 6 (ROM: NESDAL)SESJON 7 (ROM:FJORDSAL 2)SESJON 8 (ROM: LOENSAL 3)
SESJON 9 (ROM: HOVEDSAL)
17
16 juniDigitale beslutningsstøtteverktøy IUndervisning og undervisningsformerNyskaping i undervisning IIInformasjonsformidling 1
Nyskaping i helsesektoren
18
SnorreArnhildMadsLeif Longvanes
19
20
1
Remote operations and digital twins: A conceptual approach to new ways of collaboration between ship and shore
Nye eksamensformer – eit utgangspunkt for nyskaping i relasjonen mellom høgre utdanning og yrkesfagutdanningar?
Studenter som ressursar i bidragsprosjektFjordantologien – 10 år med ny kunnskap
« Mellomledere som tilretteleggere for endring og nyskaping i helse- og omsorgssektoren?»
21
Marie Hauglie Larsen, Bjarne Pareliussen, NTNUDorthea Sekkingstad, Øyvind Glosvik, HVL
Helene Hoemsnes, Steinar Høydal, Roar Stokken, Håvard Strand, HiMolde
Leif Longvanes, Atanu Nath, HVL
Grete Netteland
22
2
Explainable artificial intelligence (XAI) with categorical attributes in cluster analysis
Nyskaping gjennom bruk av robot i undervisningStudentdrevet simulering i helsetjenestenIdrettsforskning – kva, kvifor, korleis?
Nyskapende arbeidsplassjuridiksjon - en løsning på sykepleiermangel`?
23
Magne AarsetMartyna K. Fojcik, Marcin Fojcik, Jon Hoem, Gisem Atnes, HVOHelberget, Lindis Katrine, Skorpen, Torill Aarskog, Berg, Helen, NTNUMatthew Shaw, Tom Erik Jorung Solstad
Siv Eriksen Taasen og Kjersti Halvorsen, HVL
24
3
When do meeting ships of a Maritime Autonomous Surface Ship deviate from COLREG?
«Eg har fått eit større handlingsrom for vurdering og veiledning»- video som verktøy for utvikling av ny vurderingspraksis i vidaregåande skule
Læring av hverandre - bruk av simulering som undervisningsmetode i tre ulike profesjoner
Tippekampen - meir en fotball
Ole - menn i sykepleie
25
Andreas MadsenDorthea Sekkingstad, Ann Karin SandalMads Solberg og Marte Giskeødegård, NTNU
Gunhild Tunheim og Lars Andre Olsen, NTNU
26
4Genteknologi for registrering av lusebeiting hos rognkjeks og berggyltNyskapende undervisning: digital veiledning av studenter post pandemiProgrammering: problemløysing eller nyskaping?
Joar Fossøy, Frode Fretland, Vegards Fusche Moe, HVL
NYSKAPING AV FORELDRE-BARN RELASJONEN
27
Anne Stene, Yanran Cao, Grete Hansen AasTonje Vedde FiskerstrandTorbjørn Frantsen, HVO
Har nyskapingsfeltet ei kulturell blindsone?"
Hilde Langlo, HVO
28
Anders Ulstein
29
30
31
12.00- 13.30SESJON 10 (ROM: FJORDSAL 3)SESJON 11 (ROM: LOENSAL 3)SESJON 12 (ROM: FJORDSAL 2)SESJON 13 (ROM: NESDAL)
32
17 junidigital beslutningsstøtteverktøy IIInformasjonsformidling 2Nyskaping i undervising - formelle rammeverkSamskaping, nettverk og innovasjonssystem
33
ArnhildLars Julius HalvorsenSnorreØyvind Heimset larsen
34
1
Korleis kan digital tvilling endre kommunikasjon mellom folkevalde og administrasjonen i ein strategisk planprosess?
Interkommunal og nettbasert folkehelseoversikt. Erfaringar frå utviklingsarbeid på Søre Sunnmøre
Ein analyse av stad, identitet og lokalsamfunn i læreverk for samfunnsfag
Betydninga av nyskaping i rurale bedriftsnettverk: Lærdommar frå 18 typedøme i seks land
35
Bjarte Folkestad, HVOGro Anita Bårdseth,Ellen Strøm Synnevåg, Jens Standal Groven, HVOKjersti Straume, Kari Asluag Hasle
Øyvind Heimset larsen, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse, HVL
36
2
Gamification and design thinking, a novel approach to memorable experience design
Nyskaping i fagpressenDemokrati og medborgardskap i matematikkundervisninga
Innovation policy: a path toward competitiveness and economic growth
37
Kristian Listou RiksheimTone Kristin Aaker, HVOJoakim Erik Gustav Olsson, Oda Heidi BoldstadViktoriia Koilo
38
3Livsløpsberekraftsanalyse - eit verkty for å synleggjera berekraftNyskaping i små avisredaksjonerHøgskulefusjon: nyskaping – eller berre skapt til noko nytt?
“Exploring eco-innovation in maritime clusters through the lens of the ODAA-loop”
39
Fredrik Moltu JohnsenLars Julis Halvorsen og Dag S Roland, HVOLeif Longvanes, Torbjørn Årethun, Jon Gunnar NesseAntoni Vike Danielsen
40
4
Digital tvilling som avgjerdsstøtte og styringsverktøy i kommunal planlegging
Lek og spillifiseringen av fotografier i den sosiale og mobile eraKritisk tenking – en nøkkel til nyskaping
I skyggen av nyskaping? Verftarbeidernes refleksjon på endring
41
Gro Anita Bårdseth, Kjersti Straume, HVOErling Sivertsen, HVOEllen Aarseth, Roar Stokken
Marte Giskeødegård, Kristina Kjersem, NTNU og Møreforskning Molde
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100