ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Dịch vụ SEO tổng thể Tinyguu
2
Địa chỉ: 6/36 Út Tịch, Tân Bình, TP HCM
3
Facebook: https://www.facebook.com/phamdangdinh.sifu/
4
Hotline: 0878 18 78 78 (gặp Định) - 0944 946 545 (gặp Hưng)
5
Email: lienhe.tinyguu@gmail.com
6
Link giới thiệu: https://tinyguu.com/dich-vu-seo-website-gia-re
7
8
Một số lỗi Technical cần sửa của website
9
1. Không quan tâm đến server và giao thức httpCheck list
10
1Các lỗi về 3xx, các lỗi 301, 302
11
2Các lỗi về 4xx, lỗi 404
12
3Các lỗi về 5xx
13
4Các trang không thu nhập được dữ liệu
14
5Không có SSL
15
6Xung đột giữa https và http
16
2. Các lỗi về thẻ meta
17
1Trùng lặp thẻ meta title
18
2Tiêu đề quá ngắn hoặc quá dài
19
3Trùng lặp thẻ meta des
20
4Không có thẻ H1
21
5Thẻ H1 không nằm đúng vị trí
22
6Không có meta des
23
7Hình ảnh không có thuộc tính ALT
24
8Hình ảnh không có tiêu đề
25
9Trùng lặp H1 với tiêu đề
26
10Có quá nhiều thẻ H1
27
3. Tạo ra các nội dung trùng lặp
28
Trùng lặp tiêu đề bài viết
29
Trùng lặp nội dung mô tả bài viết
30
Trùng lặp content bài viết
31
Trùng lặp content ở H1 với tiêu đề
32
Trùng lặp content trong từng post với nhau
33
Trùng lặp content trong từng cate với nhau
34
Trùng lặp nội dung trong từng sp chi tiết với nhau
35
4. Bỏ ra việc liên kết nội bộ và liên kết ngoại
36
Xuất hiện các liên kết http từ site https
37
URL chứa dấu gạch dưới
38
Các liên kết nội bộ bị gãy
39
Các liên kết ngoài bị gãy
40
Các liên kết hình ảnh nội bộ bị gãy
41
Các liên kết video ra ngoài bị gãy
42
Thuộc tính nof khi outlink ra ngoài không có
43
Các trang chỉ có một liên kết nội bộ
44
Độ sâu thu nhập dữ liệu qua 3 lần nhấp chuột
45
5. Các lỗi làm cho BOT không crawl được data
46
Không dùng thuộc tính Nof đi internal link ra ngoài
47
Các url/page lỗi được tìm thấy trong file sitemap.xml
48
Không cài đặt sitemap
49
File sitemap không xuất hiện trong tệp lệnh robot.txt
50
Các url/page BOT không thu nhập được data
51
Internal link hình ảnh bị hỏng
52
Các tài nguyên bên ngoài bị chặn bởi file robot.txt
53
BOT bị chặn
54
Xử lý các trang mồ côi, trang đơn độc
55
Không có file robot.txt
56
File sitemap không có điều hướng bởi priority
57
Trọng số điều hướng priority không hợp lý
58
6. Các lỗi không lập được chỉ mục Index
59
Tiêu đề quá ngắn hoặc dài
60
Xung đột Hreflang trong từng page
61
Các vấn đề liên kết hreflang không chính xác
62
Số lượng từ quá ít trong bài viết
63
Thiếu thuộc tính hreflang và lang
64
Các lỗi về AMP html
65
Vấn đề không phù hợp với language hreflang
66
Trùng lặp ở các thẻ Heading
67
Trùng lặp ở nội dung
68
Trùng lặp ở tiêu đề
69
Trùng lặp ở mô tả
70
7. Quên đi tốc độ load page
71
Không tối ưu pagespeed
72
Không chú tâm AMP
73
Không Mobile Friendly
74
Không tối ưu hình ảnh
75
Không tối ưu dung lượng video
76
Không tối ưu css và java
77
8. Các vấn đề về performance
78
Tốc độ tải trang quá chậm
79
Uncached Java, css
80
JavaScript and CSS files chưa được xử lý
81
9. Các lỗi về quá nhiều danh mục sản phẩm/ dịch vụ
82
Trùng lặp thẻ tiêu đề
83
Trùng lặp thẻ mô tả
84
Lỗi 4xx
85
Lỗi 3xx
86
Lỗi 5xx
87
Trùng lặp nội dung
88
Link internal bị hỏng
89
BOT không crwal được data page
90
Vấn đề về html AMP
91
Link hình ảnh internal bị gãy
92
Thiếu mô tả
93
Tiêu đề quá dài
94
Thiếu thuộc tính ALT
95
Link ngoại out ra bị gãy
96
Trùng lặp content h1 và tiêu đề
97
Link URL chứa gạch dưới
98
Page chỉ có 1 internal
99
Quá nhiều h1
100
Thuộc tính nof khi out link ra ngoài