ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
3
Link tra cứu điểm ưu tiên
http://tuyensinh.dthu.edu.vn/New.aspx?id=490
4
NGÀNH CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON
5
TỔ HỢP/ CÔNG THỨC ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN
ĐIỂMĐIỂM ƯU TIÊN KẾT QUẢ TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂNKẾT QUẢ
XÉT TUYỂN
6
MÔN 1MÔN 2MÔN NKKHU VỰCĐỐI TƯỢNG
7
M00
TO+VA+UT*2/3 >= 11,33
170KHÔNG TRÚNG TUYỂN
8
M05
VA+SU+UT*2/3 >= 11,33
170KHÔNG TRÚNG TUYỂN
9
M07
VA+DI+UT*2/3 >= 11,33
170KHÔNG TRÚNG TUYỂN
10
M11
VA+N1+UT*2/3 >= 11,33
170KHÔNG TRÚNG TUYỂN
11
12
NGÀNH ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON
13
TỔ HỢP/ CÔNG THỨC ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN
ĐIỂMĐIỂM ƯU TIÊN KẾT QUẢ TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂNKẾT QUẢ
XÉT TUYỂN
14
MÔN 1MÔN 2MÔN NKKHU VỰCĐỐI TƯỢNG
15
M00
TO+VA+UT*2/3 >= 12,67
190KHÔNG TRÚNG TUYỂN
16
M05
VA+SU+UT*2/3 >= 12,67
190KHÔNG TRÚNG TUYỂN
17
M07
VA+DI+UT*2/3 >= 12,67
190KHÔNG TRÚNG TUYỂN
18
M11
VA+N1+UT*2/3 >= 12,67
190KHÔNG TRÚNG TUYỂN
19
20
NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
21
TỔ HỢP/ CÔNG THỨC ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN
ĐIỂMĐIỂM ƯU TIÊN KẾT QUẢ TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂNKẾT QUẢ
XÉT TUYỂN
22
MÔN 1MÔN 2MÔN NKKHU VỰCĐỐI TƯỢNG
23
T00
TO+SI+UT*2/3 >= 12
230KHÔNG TRÚNG TUYỂN
24
T05
VA+GD+UT*2/3 >= 12
230KHÔNG TRÚNG TUYỂN
25
T06
TO+DI+UT*2/3 >= 12
230KHÔNG TRÚNG TUYỂN
26
T07
VA+DI+UT*2/3 >= 12
230KHÔNG TRÚNG TUYỂN
27
28
NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC
29
TỔ HỢP/ CÔNG THỨC ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN
ĐIỂMĐIỂM ƯU TIÊN KẾT QUẢ TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂNKẾT QUẢ
XÉT TUYỂN
30
MÔN 1MÔN NK1MÔN NK2KHU VỰCĐỐI TƯỢNG
31
N00
VA+UT/3 >= 6
190KHÔNG TRÚNG TUYỂN
32
N01
TO+UT/3 >= 6
190KHÔNG TRÚNG TUYỂN
33
34
NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT
35
TỔ HỢP/ CÔNG THỨC ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN
ĐIỂMĐIỂM ƯU TIÊN KẾT QUẢ TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂNKẾT QUẢ
XÉT TUYỂN
36
MÔN 1MÔN NK1MÔN NK2KHU VỰCĐỐI TƯỢNG
37
H00
VA+UT/3 >= 6
190KHÔNG TRÚNG TUYỂN
38
H07
TO+UT/3 >= 6
190KHÔNG TRÚNG TUYỂN
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100