แบบรายงานHI CI จานลาน 60.xls.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
แบบสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2560
2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานลาน ต.จานลาน อ. พนา จ.อำนาจเจริญ
3
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
4
5
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
6
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
7
สำรวจพบHIสำรวจพบHIสำรวจพบHI
สำรวจ
พบHIสำรวจพบHI
8
1จานลาน939088.898078.757579.337878.97323.0029.008.98
9
2โนนหวาง787568.0070710.007068.577579.33290.0026.008.97
10
3สร้อย11710088.0011076.3611054.5511065.45430.0026.006.05
11
4ผึ้ง148108109.2612097.50120119.17120119.17468.0041.008.76
12
9จานลาน12511298.0410099.00110109.0910099.00422.0037.008.77
13
10สร้อย148120119.1710088.00120119.17130129.23470.0042.008.94
14
12จานลาน180150149.33150128.00150138.67145138.97595.0052.008.74
15
14โนนกุง696968.706968.7069710.146968.70276.0025.009.06
16
16
น้อยหม้อทอง
15510099.001501510.00120119.1712397.32493.0044.008.92
17
17
หนองศาลา
198137128.76140139.29150149.33145128.28572.0051.008.92
18
18สร้อย13812497.26130118.4612086.67130107.69504.0038.007.54
19
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด11111111
20
จำนวนหมู่บ้านที่มีค่า HI < 101191111
21
ร้อยละ100.0081.82100.00100.00#DIV/0!
22
23
ชื่อหน่วยงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
24
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
25
สำรวจพบCIสำรวจพบCIสำรวจพบCI
สำรวจ
พบCIสำรวจพบCI
26
โรงเรียนบ้านสร้อย2000.002000.002000.002000.0080.000.000.00
27
โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง1500.001500.001500.001500.0060.000.000.00
28
โรงเรียนบ้านผึ้ง1300.001300.001300.001300.0052.000.000.00
29
โรงเรียนบ้านจานลาน2400.002400.002400.002400.0096.000.000.00
30
ศูนย์เด็กเล็กบ้านสร้อย900.00900.00900.00900.0036.000.000.00
31
ศูนย์เด็กเล็กบ้านจานลาน800.00800.00800.00800.0032.000.000.00
32
วัดสุตตาราม ม.2700.00700.00700.00700.0028.000.000.00
33
วัดป่าจานลาน ม.2500.00500.00500.00500.0020.000.000.00
34
วัดอรัญญไพศาลม.31700.001700.001700.001700.0068.000.000.00
35
วัดเกษร ม.41300.001300.001300.001300.000.00#DIV/0!
36
วัดโพธิ์ศรี ม.91200.001200.001200.001200.0048.000.000.00
37
วัดทุ่งสว่าง ม.121800.001800.001800.001800.0072.000.000.00
38
วัดป่าจานลาน ม.12700.00700.00700.00700.0028.000.000.00
39
วัดโนนกุง ม.14700.00700.00700.00700.0028.000.000.00
40
สำนักสงฆ์วัดป่าจานลาน ม.162200.002200.002200.002200.0088.000.000.00
41
วัดสี่แยกคูณสวรรค์ ม.181300.001300.001300.001300.0052.000.000.00
42
รพ.สต.จานลาน1200.001200.001200.001200.0048.000.000.00
43
44
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด17171717
45
จำนวนหน่วยงานที่มีค่า CI = 017171717
46
ร้อยละ100.00100.00100.00100.00#DIV/0!
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ต.ค.59
พ.ย59
ธ.ค.59
ม.ค.60
ก.พ.60
มี.ค.60
เม.ย.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60
ก.ย.60
 
 
Main menu