ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Име и ПрезимеТермин пријема родитељаДодатни коментар наставникаОдељење или одељења
2
Момир ПредојевићПетак,смена А,2.Петак,смена Б,6.ИТ22,ИТ4,Т34,П21,Е11,Т45јбг
3
Александра Карићуторак,А смена, 8 час или среда Б смена пречасСвака измена термина је могућа уз договорАО30,Т17,Е17,Е22, М21, Е11
4
Александра Медануторак А смена 17:50 -18:35 Б смена 8:20 -9:05Е37, Т43, Т45, Р42
5
Александра Медануторак и четвртак А смена 17:50 -18:35 Б смена 8:20 - 9:05АЕ2
6
Аранка Фараго-Хорватуторак, А смена, 1, час kkkТМ1
7
Батрић Ћаловићсреда, А смена 6 часЕ 31
8
Батрић Ћаловићсреда, А смена 6 часЕ 31
9
Биљана Малиновићуторак, А смена,10. час или уторак, Б смена, 5. часЕ15,Е35,Е45
10
Биљана Перићсреда, А смена, 7час П41, Е31,Е32
11
Богдан ПавловићЧетвртак, А смена, 1. и 2. часПријем у својству предметног наставникаЕ32
12
Божидарка Лучићпонедељак, смена А, 4. часТ24, Т34, Т35
13
Борислава Цвејановићуторак, А смена, 3. час и Б смена, 5. часУ истом термину примам и родитеље свих ученика којима предајем Р31
14
Бошко Галоњапонедељак, А смена, 13 час; понедељак, Б смена, 2 часР32, Р42
15
Бранислав Ушансреда, Б смена, 3. часИТ4
16
Бранка ВасићПетак, А смена, 12час; Б смена,3часУ овом термину могу доћи и родитељи других одељења у којима предајем.E17
17
Бранка ПавловићПонедељак, А смена, 11. часПријем у својству одељенског старешинеР42
18
Бранка ПавловићСреда, А смена, 11. часПријем у својству предметног наставникаР42, Т35, Е37, ИТ21, М21, А11
19
Вања Ивановићчетвртак А смена 6 час, Б смена 9 час по договору са родитељима може и по потреби било који други данТ11
20
Весна Пругић МилеуснићПонедељак, Б смена , 5.часУ својству разредног старешине, али и као предметни професор. По потреби, и сваког другог дана је могућ пријем родитељаАЕ3
21
Владан МикићУторак А смена 6 часУторак Б смена 2 часМ41
22
Владимир Глигорићчетвртак, А смена, 7. часТ33,Т#&,Т43
23
Владимир Глигорићсреда,А смена, 3.часТ33,Т36,Т43
24
Владимир Скалачетвртак, А смена, 6. часТ16, Е21, Т24, Т46
25
Владислав ЋулибркПонедељак А смена 6 часР32
26
ГОРДАНА ТАНУРЏИЋЧЕТВРТАК СМЕНА А 2ЧАС СМЕНА Б 13 ЧАСНИСАМ РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА
27
Давид СавићПетак, А смена, 6. час (Б мена, 5. час)ТМ1, ТМ4
28
Данијела Крмар МарићПонедељак,А смена,8. часУ термину дежурства (деж1) наставника.ИТ12,Т16,Е17,М11,Т17
29
Данијела Кузминацуторак А смена, 4. час , уторак Б смена, 4. часЕ27, ИТ31, Е12, Р22, Т21, П21, А21, Р21, Т16
30
Данијела Радмиловићуторак, А смена, 14. час; уторак, Б смена, 1. часИТ21, ИТ22, ИТ32, ИТ4
31
Дејан Матејевићпонедељак, А смена, 9. час ; Б смена 6. часЕ11,Е12,М11,Т14,Т17,Т25,Т26,АЕ2,АЕ3,Е31,Е35,ТМ4,Е47,АЕ4,М41,Е22-изб.,Е32-изб.
32
Дејан НађПонедељак, А смена, 10. час, Б смена, 11. часТ23, Т13, Т33, Т36
33
Драган ЈовановУторак, А смена, 4. час, Б смена, 11. час, М21, Е11, Е12
34
Драгица ЗељковићСреда, А смена, 4. час, Б смена, 11. часСва одељења у којима предајем
35
Душан Ковачкиуторак, Б смена 9. часИТ11,ИТ12,Р11,Р12,Т17,Т35,ИТ32,Т44,Т45
36
Душанка ПоткоњакСреда, А смена 3.час. Б смена , 5.час.Р12,ИТ12,АЕ1,Т13,Т16,Е15,Т17,Е17
37
АЕ1, Р12, ИТ12, Е15, Е17, Т17, Т13, Т16
38
Душица ИсајловићСреда смена А 8.20-9.05 и Уторак смена А 9.15-10.00По потреби и у договору са одељенским старешином консултације са родитељима могу бити одржане и у другом термину.Т14,Е21,ИТ31,АО30,ТМ4,Т46,Р41
39
Ева Видецуторак, А смена, 10. часЕ11, Е15, Е17, А11, АЕ1, Р11, Р12, П11, Т11
40
Ева Видецсреда, А смена, 11. часРМ2
41
Елизабета Алиђукићсреда, А смена, 5.часЕ22,Т25,Т14,Т17
42
Елизабета Алиђукићсреда, А смена, 5.часЕ22,Т25,Т17,Т14
43
Жељко ПетковићУторак, А смена,13 час
Пошто због студената који предају ОИММС предајем стално уторком другу смену, термин важи за распоред А и Б
М31, М41, М21
44
Живана Срдановпонедељак, смена А, 5. час и понедељак ,смена Б, 3. час
Пошто због студената који предају ОИММС предајем стално уторком другу смену, термин важи за распоред А и Б
Т46
45
Живана Срдановпонедељак, смена А, 5. час и понедељак ,смена Б, 3. часТ46
46
Живана Срдановпонедељак, смена А, 5. час и понедељак ,смена Б, 3. часТ46
47
Живана Срдановпетак, смена А, 5. час, и петак смена Б, 3. часТ41
48
Живана Срдановпетак, смена А, 5. час, и петак смена Б, 3. часпријем у својству одељењског старешинеТ41
49
Жолт КоњаПетак, Б смена, 5. час поподне, или Петак, Б смена, 3. час преподнеТМ1
50
Жолт КоњаСреда, А смена, 4. час преподне, или Среда, Б смена, 4. час - поподнеТМ3
51
Жолт КоњаСреда, А смена, 4. час преподне, или Среда, Б смена, 4. час - поподнеТМ4
52
Жолт КоњаСреда, А смена, 4. час преподне, или Среда, Б смена, 4. час - поподнеТМ4
53
Золтан Бенцепетак, А смена 9. часАЕ2, АЕ3, АЕ4
54
Зоран ГартнерУторак, А смена 6. часР22, Т21, ИТ21, АЕ3, АО30
55
Зорица Бабићпетак, А смена, 14.часТ45, Т44, Т24,Т25,Т34
56
Зорица Живчићсреда, А-смена, 10. час,Б-смена,5. часЕ-11,Т-11,Р-31,Т-41,ИТ-4
57
Игор ИвановСреда, Б смена, 12.часТ33
58
Илија Чаленићпонедељак,Б смена, 1 часЕ31
59
Илија Чаленићуторак, А смена, 7 часА 21
60
Илија Чаленићуторак, Б смена,1 часЕ11
61
Илија Чаленићсреда,Б смена, 1 часЕ 15
62
Илија Чаленићсреда, Б смена, 7 часЕ 17
63
Илија Чаленићпетак,А смена,7 часЕ 25
64
Ирена Миодраговићпонедељак, А смена, 8. часТМ1, Т13, ТМ3, Т11, М11, Т21, РМ2,
65
Јасна Скомраксреда, A смена, 5. час; четвртак, Б смена, 3. часУколико неком од родитеља не одговара термин за пријем, могу ме потражити за време било ког одмора између мојих часова!T14, M11, ИТ11, Р12, T11, T17
66
Јелена Јакшићпонедељак А смена 6.часИТ11;Р12;АЕ2;Т23;Т25;Т44
67
Јелена Милорадовсреда, А и Б смена 6. часЕ25, Е27, Р22, ИТ22, Т26
68
Јелена Хорстманпетак, смена А 12.часпетак, смена Б, 3.часП21,ИТ21,Е35,Т34
69
петак, А смена, 6 часЕ47, Е37, Е35, П31, Е25, Е21
70
Јово ПавловићСреда, А смена, 7 часАО30,АЕ4
71
Коста Бугарскисреда,А смена,4.час среда,Б смена,4.час средаМ31,М11,П11,Е15,Е17,Е37,Т17
72
Коста Бугарскисреда,Б смена,4.час.М31,М11,П11,Е15,Е17,Е37,Т17
73
Љиљана Перишић-Бурсаћпонедељак,А смена, 5часСтварно се случајно поклопило са твојим примером :-)М31, Т33, ИТ11, Т11,Т17, М11, Р21, Е12, Т41, Е25, Т25, Р22,ИТ22,Т13,АЕ2,Р32,ИТ31,Т24,ИТ12, ИТ21,Т23, А21, Е21,ИТ32,АЕ4,ИТ4;
74
Љиљана ЧегарПонедељак, А смена, 6. часПријем родитеља по потреби и договоруТ43, Е47, П41
75
Љубица Поповићпонедељак, Б смена, 3.чассва одељења
76
Марија Пекезчетвртак, А смена 5. Б смена 3.часЕ45
77
Маријана Ђедовић ФункМаријана Ђедовић ФункМаријана Ђедовић ФункМаријана Ђедовић Функ
78
Маријана Ђедовић ФункМаријана Ђедовић ФункМаријана Ђедовић ФункМаријана Ђедовић Функ
79
Милена Савић-Драгићпетак, Б смена, 11. часМожемо се договорити и за неки други термин. Број телефона потражите од ученика из ИТ4ИТ4
80
Миливојка Галоњапетак, смена А:9.час, смена Б:6.час ИТ32, Р31
81
Миливојка Галоњапетак,А смена: 10.час, Б смена: 5.часИТ12
82
Милица Милосавић Карабасреда,смена А,12:40-13:25П41
83
Мирјана Ивановуторак, А смена, 11. час, уторак, Б смена, 4. часТ43
84
Мирјана Ивановуторак, А смена, 11. час Т43
85
Мирјана Ивановуторак, Б смена, 4. часТ43
86
Мирјана МитровићА смена, среда, 11. час, Б смена, уторак 11. часИТ22, Т34, М31, А41
87
Мирјана Момчиловићчетвртак, А смена, 14.час; четвртак Б смена 6. часТ25, П21, М21, ИТ31, ИТ32, Т44,Т45
88
Мирослав ШарикЧетвртак, А смена 9. часИТ12, ИТ22, Р21, Т23, Т24
89
Митар СрећковСреда A 12;40-13;25 Б 13;30-14;157 ЧАС И 1 ЧАС ДРУГЕт-16;Т-13;Р-11;АЕ-1:П-11;П-21
90
Младен Буквићсреда, А смена, 6 часАЕ2,АО3,АЕ4
91
Момир Предојевићуторак, А смена, 12. час, Б смена 3. часЕ15, ИТ21, Т35
92
Момир Предојевићпетак, А смена 6. час, Б смена 9. часТ17, Р11, Т34
93
Моника ВаргаСреда, А смена, 5.часП11, Т11
94
Наташа Јовановићчетвртак (за сва одељења осим Т31), А смена, 8. час или Б смена 7. час и за Т31 петак А смена 4. час или Б смена 11. часРодитељи ученика из одељења Т31 имају могућност да ме контактирају телефонски (мој приватни број) и изван наведених термина.Т31 (старешина), АЕ2, Р21, Т23, Т25, Т33, Т36
95
Невена Симићуторак, А смена, 4. часИТ31
96
Петар ДобановачкиУторак А смена 11,Е15,ИТ22,Р22,Т21.Е35,Е37,Р41
97
Петар Добановачкисреда Б смена 11 часЕ15,ИТ22,Р22,Т21.Е35,Е37,Р41
98
Петар Коларскипетак, А: 3. час; Б: 5. час;Е12, Т25, Т26
99
Радослав ПавловићУторак, Б, 6 часР32, Р42
100
Ружица Симурдићуторак, А смена, 8. часАЕ1, П11, А11, Т11, Р12