Інформатика, календарний план
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
№ з/пНазви змістових модулів і темКількість годинДата
2
усьогоу тому числі
3
лплабіндс.р.
37
Модуль 2 (семестр 2)
38
Змістовий модуль 3. Системи керування базами даних
39
Тема 3.1. Проектування моделі бази даних624000
40
18Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення. СКБД Access214.01.2019
41
19Практичне заняття № 16. Огляд реляційної моделі даних. Основні об’єкти БД.
Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю.
221.01.2019
42
20Практичне заняття № 17. Побудова моделі даних предметної області228.01.2019
43
Тема 3.2. Створення реляційної бази даних808000
44
21Практичне заняття № 18. Створення бази даних, таблиць. 204.02.2019
45
22Практичне заняття № 19. Нормалізація баз даних, створення таблиць та зв'язків211.02.2019
46
23Практичне заняття № 20. Створення форм для введення даних у таблиці. Розробка інтерфейсу користувача для введення даних218.02.2019
47
24Практичне заняття № 21. Імпорт даних у базу та експорт даних з БД225.02.2019
48
Тема 3.3. Використання реляційної бази даних808000
49
25Практичне заняття № 22. Впорядкування, пошук і фільтрування даних204.03.2019
50
26Практичне заняття № 23. Поняття запиту до реляційної бази даних. Створення простих вибіркових запитів. Параметризовані запити211.03.2019
51
27Практичне заняття № 24. Створення звітів218.03.2019
52
28Практичне заняття № 25. Розробка інтерфейсу користувача БД. Робота з головною кнопковою формою бази даних225.03.2019
53
Разом за змістовим модулем 322220000
54
Змістовий модуль 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи
55
Тема 4.1. Технології опрацювання мультимедійних даних624000
56
29Технології опрацювання мультимедійних даних201.04.2019
57
30Практичне заняття № 26. Проектування та створення об'єктів мультимедіа208.04.2019
58
31Практичне заняття № 27. Застосування програм обробки відео215.04.2019
59
Тема 4.2. Технології розробки веб-сайтів. Створення сайту808000
60
32Практичне заняття № 28. Системи керування вмістом для веб-ресурсів222.04.2019
61
33Практичне заняття № 29. Створення та адміністрування сайту206.05.2019
62
34Практичне заняття № 30. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа. Створення простої сторінки208.05.2019
63
35Практичне заняття № 31. Гіпертекстові, графічні, анімаційні та мультимедійні елементи на веб-сторінках213.05.2019
64
Тема 4.3. Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці. Поняття просування веб-сайтів та пошукової оптимізації404000
65
36Практичне заняття № 32. Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці214.05.2019
66
37Практичне заняття № 33. Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів221.05.2019
67
Разом за змістовим модулем 418216000
68
Змістовий модуль 5. Основи електронного документообігу
69
Тема 5.1. Документи та документообіг220000
70
38Поняття документу. Призначення та класифікація документів. Документообіг. Загальні правила оформлення документів. Стиль ділового листування. Логічні елементи тексту та порядок його викладення. Шаблони та формуляр-зразки документа. Реквізити документа. Правила оформлення сторінки. Оформлення бібліографічних списків та покажчиків. Правила та вимоги оформлення письмової роботи. Стандарти та уніфіковані системи документації.
203.06.2019
71
Тема 5.2. Електронний документообіг202000
72
39Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис. Особистий та відкритий ключі. Сертифікат відкритого ключа. OCR-технології для розпізнавання паперових документів. Передавання електронних документів. Зберігання електронних документів. Забезпечення конфіденційності електронних документів.
Практична робота № 34. Створення документа зі змістом, бібліографічними списками та покажчиками. Передавання електронних документів, захист документів.
204.06.2019
73
Тема 5.3. Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації202000
74
40Практична робота № 35. Професійна робота з текстовим процесором. Форматування документів з використанням стилів, списків, колонок, рамок, автоматичного форматування206.06.2019
75
Разом за змістовим модулем 5624000
76
Усього годин за семестр46640000
77
Усього годин за рік801070000
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
Loading...