กิจกรรมที่ 1 ตัดต่อภาพนิ่ง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา
ห้อง
เลขประจำตัว
เลขที่
ชื่อ - นามสกุลไฟล์รูปภาพคะแนน
2
26/11/2018, 13:13:236423301
เด็กหญิงเกศมณี โมลา
https://drive.google.com/open?id=1wcxqlgaoNrNFQjNOv7IFSHgL5H7vehtB
5
3
26/11/2018, 13:09:206423323
ด.ช.กฤษฏิ์ บานแย้ม
https://drive.google.com/open?id=11wwToOC9hfuWE7OIZJLNW9JTHtkl--PE
5
4
26/11/2018, 13:10:456423334
เด็กชายจิรศักดิ์ บัวศรี
https://drive.google.com/open?id=14WNwkI3IjRPpK-WPq1kCCmNUawDfxtic
5
5
26/11/2018, 13:26:116423378
ด.ญ.ณัฐกฤตา ธรสิริศุภวัฒน์
https://drive.google.com/open?id=1Y1fOvzsLIS5-XpQo9whxkoBtH3rTtMgF
ส่งผิดกิจกรรมไหม
6
26/11/2018, 13:29:0664233910
ด.ช.ธนทรัพย์ ทาตะชัย
https://drive.google.com/open?id=1svMV5Zjqf5nnvdAHzNen3pvyYGuhWAjb
5
7
26/11/2018, 13:17:0264234011
ด.ช.ธนพันธ์ มงคุณ
https://drive.google.com/open?id=1x-LH_JjgxZxsmPthlYNo0fuDg_oQcNsz
5
8
21/12/2018, 9:00:1464234415
ด.ญ.นัทชา วงศ์พิมพ์
https://drive.google.com/open?id=1H9why4CZYuhQXfQozsI2Z0p2anuMvFu4
5
9
26/11/2018, 14:00:2364234718
ด.ญ.พนิดา ศรีสมบัติ
https://drive.google.com/open?id=1Jizd6xo-gQ6M2MseTljqoDPHT25dfOEc
5
10
22/12/2018, 17:09:1064235122
ด.ช.ภูวดล พลเยี่ยม
https://drive.google.com/open?id=1t5BThuJQxNMd8bu3CMcI6yJ6Ygi2L8uc
5
11
26/11/2018, 13:26:3564235223
ด.ญ.วรันธร เยาวบุตร
https://drive.google.com/open?id=1zVZj0Yoe9EI0lcIdYs0sXAxrTZMrHsFT
ส่งผิดกิจกรรมไหม
12
26/11/2018, 13:18:4964235425
ด.ญ.วิชญาดา ฐิตะโพธิ์
https://drive.google.com/open?id=1pubMrZQwrSO6WZsNBAbBEGtFyDlN4J8V
ส่งผิดกิจกรรมไหม
13
26/11/2018, 13:13:0464235829
ด.ญ ศศิธารา นรารักษ์ (ส่งใหม่ค่าาาา)
https://drive.google.com/open?id=1439rDXO2v5h7vlvnRpxcAQOF10f_tLRd
5
14
26/11/2018, 13:10:2464235930
ด.ญ.ศิรประภา พันธุมาตร
https://drive.google.com/open?id=1rkZfnW9whdKci8jP7M_FWWJWgcaSEehr
5
15
26/11/2018, 13:20:2664236031
ด.ช.สิรภพ เสงี่ยมศักดิ์
https://drive.google.com/open?id=119KmYtrJN_Yo9RyYC3uRP2Jomzrej6Ib
5
16
26/11/2018, 13:24:2564236132
ด.ญ.สุชาวดี กะนะหาวงศ์
https://drive.google.com/open?id=147HVOt9-qpJhdwu_RMyNQRMw4R__w_vF
5
17
26/11/2018, 13:12:1464236233
เด็กหญิง สุภาพร แจ่มเสียง
https://drive.google.com/open?id=1cMGksaGEuUXdTC5O6UbBv-LMgs0XzqM7
5
18
26/11/2018, 13:32:4864236435
ด.ช.อัฑฒ์อธิศ ศรีภิรมย์
https://drive.google.com/open?id=10C12o49i5VtgseCe9e45vajYTaZs1Zb2
5
19
26/11/2018, 13:12:4864236536ด.ญ.อารดา แสงโชติ
https://drive.google.com/open?id=1_LRvUOFECOQYM0ihObu42uX-q5BMU0_D
5
20
21/1/2019, 17:40:2864235021ภัทรพรรณ เกษกุล
https://drive.google.com/open?id=1L1W8s-6Wz9LbCQY9jFfFsQI84Jf6bUHe
ส่งผิดกิจกรรมไหม
21
21/1/2019, 20:30:1064235324
ด.ญ.วศินี แสนวิเศษ
https://drive.google.com/open?id=1_3NQFpksiOX92pJHJHt1u_diGaOEsi0x
5
22
24/1/2019, 15:22:036423378
ณัฐกฤตา ธรสิริศุภวัฒน์
https://drive.google.com/open?id=17t0wKT0lSI4k7J2twVf7SWLrTPmwivwD
ส่งผิดกิจกรรมไหม
23
4/2/2019, 13:12:3864235425
ด.ญ.วิชญาดา ฐิตะโพธิ์
https://drive.google.com/open?id=1z51owQYRNriwi1E6w2AzOkQv_Mq2dMNi
5
24
4/2/2019, 13:22:296423378
ด.ญ ณัฐกฤตา ธรสิริศุภวัฒน์
https://drive.google.com/open?id=1hienzlvGkyHQmWqL8HdeLMVfXdwMtrzN
5
25
4/2/2019, 13:22:376423367
ด.ช.ชิติพัทธ์ สุขสมบูรณ์
https://drive.google.com/open?id=1ctLZDqwDgGusKGNxONtBfaaGPTCtjP0e
5
26
27
4/2/2019, 13:54:146423345ชนัญชิตา หาทอง
https://drive.google.com/open?id=1BFDwjWnRIYw00t5R5MZ0rdLwna9jjVGQ
ส่งถูกงานไหม
28
4/2/2019, 13:57:356423345ชนัญชิตา หาทอง
https://drive.google.com/open?id=1TZCvyuVOUqrt_kO-lVtJrvrby1GumVFJ
ส่งถูกงานไหม
29
4/2/2019, 14:03:346423345ชนัญชิตา หาทอง
https://drive.google.com/open?id=1FEefwztOsBMzn93FF_hAaeAjvjLwqL5u
ส่งถูกงานไหม
30
12/2/2019, 9:15:306423389
ด.ญ.ทิพย์วรรณ์ ศรีคำ
https://drive.google.com/open?id=1057wp1basemxVsGhNWiyn1OiGsfKoXDf
5
31
11/2/2019, 13:47:4264234213
ด.ญ ธัญพร สุนทองห้าว
https://drive.google.com/open?id=1jfNGeGkjKh_A1s8Ovp63ahV5Y7xw5mtY
5
32
4/2/2019, 13:56:2464234516
ด.ช.บรรณวิชญ์ โพนแป๊ะ
https://drive.google.com/open?id=1EbxSW5YDSUMPK4X4dPMlcjQTiIJP-9bC
ส่งถูกงานไหม
33
12/2/2019, 9:16:1164234617
ด.ญ.ปรียาภรณ์ สุทธิประภา
https://drive.google.com/open?id=1IWcDQtyNlP-jotX1drPjj4r1Nwhb2Epo
5
34
4/2/2019, 18:35:1964234920
ด.ช.พีรวิชญ์ สุนาวงค์
https://drive.google.com/open?id=14n19uejnz6oJmQEvkTMUcPaVWE2opVWe
5
35
11/2/2019, 13:59:3964235021
ด.ญ.ภัทรพรรณ เกษกุล
https://drive.google.com/open?id=11YqwmwTgQ4gdNXk7JNwJpwjz7c7K2ozA
ส่งถูกงานไหม
36
4/2/2019, 13:39:2664235223
ด.ญ.วรันธร เยาวบุตร
https://drive.google.com/open?id=1qhH4zVVWryd5ggymtw8ezOmGLq4pIZpM
5
37
12/2/2019, 9:23:2064236334
อนุวัตร จันทรักษ์
https://drive.google.com/open?id=1hr0NoAIyKXKxodQh3TGHn2dSnDoKQJEm
เปิดไฟล์ไม่ได้
38
13/2/2019, 15:37:1664234516
ด.ช.บรรณวิชญ์ โพนแป๊ะ
https://drive.google.com/open?id=1kuwdkV-U_shfMFMLIOvZP8Ah1VIQ1EA0
5
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu