Mau thua gio
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
3
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
4
5
6
BẢNG KÊ KHAI TIẾT DẠY
7
Năm học ...............................
8
Họ và tên: NGUYỄN CẢNH HẢI
Chức vụ: HIỆU TRƯỞNG
9
Dạy môn: HÓA
Biên chế( Tập sự): BIÊN CHẾ
Tiết tiêu chuẩn/ tuần: 2
10
Tháng…………………………
Năm……………
11
12
Tuần từ:…...........
Đến:………........
Dạy lớpSố tiết dạyViêc kiêm nhiệmSố tiết
kiêm nhiệm
Tổng tiết dạy
& kiêm nhiệm
Số tiết đề nghị thanh toánGhi chú
13
14
10A1; 10A2; 10A34; 5; 4
15
Tuần:
16
Từ
17
Đến
18
19
Tuần số:…...
Từ ngày…….
Đến:………
20
Tuần số:…...
Từ ngày…….
Đến:………
21
Tuần số:…...
Từ ngày…….
Đến:………
22
Tuần số:…...
Từ ngày…….
Đến:………
23
Tuần số:…...
Từ ngày…….
Đến:………
24
Tổng
25
1. Số tiết đề nghị thanh toán : (1-2)……………………………………………………………………...
26
27
Mdrăk, ngày… tháng…. năm…...
Mdrăk, ngày… tháng…. năm…...
Mdrăk, ngày… tháng…. năm…...
28
NGƯỜI KHAI
XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG
HIỆU TRƯỞNG
29
SỐ TIẾT ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
……………………………
30
………………………………………….
…………………………….
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu