แบบประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุ จังหวดศรีสะเกษ 2557
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDELMNTUV
1
ประทับเวลา
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ปีพ.ศ. เกิด
อายุ(ปี)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบลท่านเป็นภูมิปัญญาในสาขาใดบ้าง ?(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องใด?
ที่อยู่ภาพถ่ายบนระบบออนไลน์
2
9/7/2014, 12:08:38นายณฐกร ประเสริฐ19/3/248968213/16ห้วยเหนือ
การศึกษา, การแพทย์และสาธารณสุข, การเกษตร, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์ฯ, กฎหมาย, การเมืองการปกครอง
ด้านอาหารและสมุนไพรยังไม่ส่งภาพถ่าย
3
9/7/2014, 13:32:09นาง
พลอยณรินทร์ เพชรินทร์
5/2/251740116ห้วยสำราญ
การแพทย์และสาธารณสุข, การเกษตร
การแพทย์และสาธารณสุข, การเกษตร
https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10516771_724657160924478_321235189509082420_n.jpg
4
10/7/2014, 9:06:14นายทองม้วน หงษ์โสภา20/2/24797816711ห้วยสำราญ
การแพทย์และสาธารณสุข, การเกษตร, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
การแพทย์และสาธารณสุข, การเกษตร, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10423770_724714767585384_3316551763031793477_n.jpg
5
15/7/2014, 16:26:15นายวิชัย แสงนวล8/7/248770187หนองฉลอง
การแพทย์และสาธารณสุข, การเกษตร, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม
มีความรู้ในด้านสาธารณสุขเพราะเป็นอสม.มากว่า 20ปี
ยังไม่ส่งภาพถ่าย
6
16/7/2014, 6:01:47นายสม จันทร์ดำ1/1/24986046ปรือใหญ่การแพทย์และสาธารณสุขยาสมุนไพรและพิธีกรรมยังไม่ส่งภาพถ่าย
7
17/7/2014, 15:58:07นายคลำ แดนตวน4/1/247978195หนองฉลอง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสานและโอท้อป
การเป่าแคนและการจักสาน
https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/10560550_728646177192243_5419608370661231480_o.jpg
8
17/7/2014, 18:21:11นายทองพูล โคณบาล10/7/2490675312จะกง
การเกษตร, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหมอดินชาวบ้านยังไม่ส่งภาพถ่าย
9
18/7/2014, 15:44:31นายจุน แสงจันทร์20/2/24916676ศรีสะอาดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเล่นเจรียง
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10559876_728642263859301_1244168765460721718_n.jpg
10
19/7/2014, 10:40:43นางศรีสนม วรรณวงศ์23/08/24847311811ลมศักดิ์
การศึกษา, การเกษตร, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม, วาทศิลป์
ยังไม่ส่งภาพถ่าย
11
22/7/2014, 19:00:29นายล้วน ศรีเลิศ1/4/248770207ปราสาท
การเกษตร, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
เป็นหมอพื้นบ้าน หมอแคนเป่าแคนในการเล่นผีฟ้าประเพณีพื้นบ้าน
ยังไม่ส่งภาพถ่าย
12
23/7/2014, 10:46:35นายชาติ คำศรี5/1/2496611154ห้วยใต้
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม
หมอประกอบพิธีสวดในพิธีงานมงคลต่างๆ งานอวมงคล
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10527898_731205036936357_9147566217951192544_n.jpg
13
23/7/2014, 16:45:50นายเคลื่อน เรือนรส1/1/2488ุุ6633/13สะเดาใหญ่
การเกษตร, พัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์ฯ, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม
เล่นเพลงวงมโหรี ในงานศพต่างๆในตำบล
ยังไม่ส่งภาพถ่าย
14
27/7/2014, 14:35:22นายทองนาค โมรินทร์1/6/2473841151โสน
การเกษตร, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม, คมนาคมและการสื่อสาร, อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสานและโอท้อป, ภาษา วรรณคดี วรรณศิลป์
https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10399989_724718037585057_6777768897944145451_n.jpg
15
28/7/2014, 13:04:58นายสุทด ขุมเงิน10/1/24956214710ดองกำเม็ด
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม, วาทศิลป์
ยังไม่ส่งภาพถ่าย
16
7/8/2014, 7:54:10นางสุบัน หมู่มาก7331/16ศรีตระกูล
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม
การทำพานบายศรีสู่ขวัญ การประกอบพิธีกรรมต่างๆในชุมชน
ยังไม่ส่งภาพถ่าย
17
7/8/2014, 9:13:37นายเกิด พูลสวัสดิ์1/1/248572543กฤษณา
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม
ยังไม่ส่งภาพถ่าย
18
7/8/2014, 9:20:41นายพา นาเนตร2/1/24946314423โสน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์ฯ, ภาษา วรรณคดี วรรณศิลป์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยังไม่ส่งภาพถ่าย
19
7/8/2014, 9:25:13นายสุรัตน์ ศรีสุวรรณ์11/8/24817664/18โสน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์ฯ, ภาษา วรรณคดี วรรณศิลป์
พัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์ฯยังไม่ส่งภาพถ่าย
20
7/8/2014, 9:28:39นายสมหมาย วิจิตร3/3/248968110โสน
พัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์ฯ, การเมืองการปกครอง, การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ส่งภาพถ่าย
21
7/8/2014, 9:32:43นายสมเรียง สถานพงษ์1/3/24817625313หัวเสือ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม, อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสานและโอท้อป
จักรสารและผลิตขันโตกเพื่อจำหน่าย
ยังไม่ส่งภาพถ่าย
22
7/8/2014, 9:36:23นายเดช สมพงษ์10/6/2487705417
สำโรงตาเจ็น
การแพทย์และสาธารณสุข, การเกษตร, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม, ช่างไม้
เป็นประธานผู้สูงอายุ เป็นอสม. เป็นทายกวัด และเชี่ยวชาญในการนำสวด
ยังไม่ส่งภาพถ่าย
23
7/8/2014, 9:50:54นายไสว ดวงใจ10/4/2481761410ใจดี
การแพทย์และสาธารณสุข, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
หมอพื้นบ้าน : หมอพิธีกรรม เช่น ไล่ผี แก้คุณไสย น้ำมนต์/คาถา ทำพิธีกรรม สะเดาะเคราะห์สู่ขวัญ : หมอยาสมุนไพร/ยาแผนโบราณ เป่าปี่ มะม๊วด
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10373822_738689082854619_2471303129053418593_n.jpg?oh=903cae4c9e2ceed8c64f7a0eacbdcb0b&oe=54452C5E
24
7/8/2014, 10:06:24นางวันเพ็ญ แผ่นเงิน3/2/24976015ปรือใหญ่
การศึกษา, การแพทย์และสาธารณสุข, การเกษตร, การเมืองการปกครอง, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม, การประชาสัมพันธ์, ภาษา วรรณคดี วรรณศิลป์
การรักษา สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยังไม่ส่งภาพถ่าย
25
7/8/2014, 11:28:21นายบุญศรี นันทะสิงห์01/01/249067536ตาอุดศาสนา จริยธรรมยังไม่ส่งภาพถ่าย
26
7/8/2014, 11:42:12นางพัฒนา ศิลาชัย10/7/2490671228นิคมพัฒนา
การแพทย์และสาธารณสุข, พัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์ฯ, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม, บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
การแพทย์และสาธารณสุขยังไม่ส่งภาพถ่าย
27
7/8/2014, 12:45:54นายเคลื่อน บุญเครือ6/8/24966154/110กันทรารมย์
การศึกษา, การแพทย์และสาธารณสุข, การเกษตร, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม
ยาสมุนไพรยังไม่ส่งภาพถ่าย
28
7/8/2014, 13:37:30นายสง่า ดวงใจ26/12/248275661โคกเพชร
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม
หมอพิธีกรรม เช่น สู่ขวัญ หมอยาสมุนไพร/ยาแผนโบราณ
ยังไม่ส่งภาพถ่าย
29
7/8/2014, 13:53:22นายบท นาคดี4/12/2482752201ตะเคียนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, หมอดู
ผู้รอบรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเป็นไวยาวัจกรวัดบ้านตะเคียนช่างเหล็กและศาสนจารย์
ยังไม่ส่งภาพถ่าย
30
7/8/2014, 14:48:08นางสุพิน วงษ์ขันธ์6/1/97602315ปรือใหญ่
การเกษตร, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, ศาสนา จริยธรรม, อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสานและโอท้อป
ทอผ้า มัดไหมยังไม่ส่งภาพถ่าย
31
7/8/2014, 17:17:37นายนายสา ศรีจันทร์3/10/24995821314โสนการเกษตร, ศาสนา จริยธรรมเกษตรกรรมยังไม่ส่งภาพถ่าย
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ข้อมูลภูมิปัญญาอำเภอขุขันธ์2557
ตรวจสอบข้อมูล
 
 
Main menu