ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Kalendarz szkolny obowiązujący w Zespole Szkół Nr 2
3
w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym 2020/2021
4
5
1Organizacja roku szkolnego 2019/2020Data:
6
1Rozpoczęcie roku szkolnego2020-09-01
7
2Półrocze I2020-09-012021-01-31
8
3Półrocze II2020-01-022020-06-25
9
4Zimowa przerwa świąteczna2020-12-232021-01-03
10
5Ferie zimowe2021-01-182021-01-31
11
6Wiosenna przerwa świąteczna2021-04-012021-04-06
12
7Zakończenie roku szkolnego dla klas programowo najwyższych2021-04-30
13
8Zakończenie roku szkolnego2021-06-25
14
9Ferie letnie2020-06-262020-08-31
15
16
2Terminy klasyfikacjiData:
17
1Wystawienie zagrożeń za I półrocze2020-01-12
18
2Wystawienie ocen za I półrocze2020-12-22
19
3Wystawienie propozycji ocen niedostatecznych w klasach maturalnych2021-03-30
20
4Wystawienie rocznych ocen w klasach maturalnych 2021-04-19
21
5
Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klas maturalnych
2021-04-26
22
6Wystawienie zagrożeń dla klas programowo niższych 2021-05-14
23
7Ostateczne wystawienie ocen na koniec roku szkolnego2021-06-16
24
25
3Spotkania z rodzicamiData:
26
1Spotkanie organizacyjne2020-09-172010-09-18
27
2Wywiadówka śródokresowa2020-11-172020-11-17
28
3Spotkanie po zakończeniu I semestru2021-01-122021-01-13
29
4Wywiadówka śródokresowa2021-03-302021-03-31
30
31
4Dodatkowe dni wolne od nauki (w ramach 10 dni do dyspozycji dyrektora szkoły)Data:
32
1Egzamin zawodowy jeden dzień
33
2Zaduszki2020-11-02
34
3Egzamin maturalny2021-05-042021-05-06
35
4Piątek po maturach2021-05-07
36
5środa przed Bożym Ciałem 2021-06-02
37
6Piątek po Bożym Ciele2021-06-04
38
39
5Terminy posiedzeń Rady PedagogicznejData:
40
1Rada pedagogiczna 2020-09-12
41
2Rada klasyfikacyjna2021-01-08
42
3Rada plenarna2021-01-14
43
4Rada klasyfikacyjna klas programowo najwyższych2021-04-19
44
5Rada klasyfikacyjna - pozostałe klasy2021-06-21
45
6Rada plenarna2021-06-30
46
7Rada szkoleniowaI półrocze
47
8Rada szkoleniowaII półrocze
48
49
6Terminy praktyk zawodowychData:
50
1Klasa III TI - opiekun A. Obuchowski2021-03-012021-03-26
51
2Klasa III TH - opiekun E. Rzuczkowska2021-03-012021-03-26
52
3Klasa III TS - opiekun M. Krajewska2021-03-012021-03-26
53
4Klasa III TE - opiekun J. Dąbrowska-Kacperczyk2021-03-152021-04-02
54
5Klasa II TEB - opiekun K. Brzostek2021-03-012021-03-26
55
6Klasa II TIB - opiekun R. Błażyński 2021-03-012021-03-26
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100