แผนจัดซื้อยาปี 61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการเบิกเวชภัณฑ์ (ยา) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ( ภ.201 ) ปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อโดยใช้เงินงบประมาณ รพ.สต..........................................อำเภอเมือง จ.กระบี่
2
ลำดับรายการเวชภัณฑ์
ขนาดบรรจุ
ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปีประมาณการปี 2561ยอดยาคงคลังณ. 30 ก.ย.2560ประมาณการเบิกจากโรงพยาบาลกระบี่
3
ราคา/หน่วย
585960
4
10.9% NSS for irrigation 1000 ml(twist cap)
1000 ml/BOT
25235439039
5
รหัส100942000000780241581544 29.00
6
20.9% Sodium Chloride100 ml. Solution
100 ml/BOT
000050
7
รหัส100942000000780241581484 15.75
8
30.9% Sodium Chloride1000 ml. Solution
1000 ml/BOT
000060
9
รหัส100942000000780210181408 32.00
10
45%D/W 500 ml. Solution
100 ml/BOT
000020
11
รหัส100994000001170610181408 27.00
12
55%D/N/3 500 ml. Solution
500 ml/BOT
000030
13
รหัส211010220017538110181408 27.00
14
650% Dextrose 50 ml. Solution 50 ml/VAIL000010
15
รหัส1009940000001580310181544 16.00
16
7Alcohol 70 % 450 ml
450 ml/BOT
20323132450
17
รหัส101804000050160241581506 28.00
18
8Alcohol 95 % (Ethyl alcohol) 450 ml
450 ml/BOT
1111580
19
รหัส 301804000026590241510738 60.00
20
9Activated charcoal 260 mg capsule
200 Tab/BOX
33033035038713300
21
รหัส109208017004300120181677 299.60
22
10Aluminium and Magnesium Hydroxide Suspension (Antacid )
240 ml/BOT
26925026430050250
23
รหัส201020140017680130481438 20.00
24
11Ammon carb children 60 ml 60 ml/BOT226902342110211
25
รหัส218050300019999930381506 7.00
26
12Amoxycillin 125 mg/5ml dry powder for suspension 60 ml 60 ml/BOT3990109915041
27
รหัส100176000000950330681621 11.00
28
13Amoxycillin 250 mg cap.
500 Cap./BOX
28050098067510000
29
รหัส100176000004293220181506 450.00
30
14Amoxycillin 500 mg cap.
500 Cap./BOX
10201700152016255001125
31
รหัส100176000004493120181506 700.00
32
15Antazoline 0.05% + Tetrazoline 0.04% ed (Opsil A/ Hista oph) 10 ml/BOT1201001511420142
33
รหัส219010700017054160581438 9.63
34
16Aromatic ammonia spirit 450 ml
450 ml/BOT
232303
35
รหัส218040100019999970181222 64.20
36
17Atarax 10 mg 1000's/bot.100900115082420000
37
รหัส100803000003620121781506 120.00
38
18Atropine injection 1:1000
1ml/ 1 amp.
000020
39
รหัส100349280000480210181506 2.25
40
19BCG vaccine 1 ml inj. 1ml/vial000000
41
รหัส101592000032980110181528 100.00
42
20Benzyl benzoate 25 % 100 ml
100 ml/BOT
751611011
43
รหัส101646000001480241281118 15.00
44
21Calamine lotion in 60 ml 60 ml/BOT1051021061200120
45
รหัส204040100097149140481606 9.00
46
22 Calcium gluconate inj. 10 ml 10 ml/amp110120
47
รหัส100977000001321410181506 6.42
48
23Calcium Carbonate
500 tab./Box
23401750188022892000289
49
รหัส102209000002651220381621 235.00
50
24Cetirizine tab. 10 mg
100 tab./BOX
480900690794100694
51
รหัส100028000003620120381040 17.00
52
25Chlorpheniramine maleate inj.10 mg/ml 1 ml/amp430314-11
53
รหัส100008190000801210181506 2.24
54
26Chlorpheniramine maleate syr .2mg/5ml 60 ml/BOT40951881245074
55
รหัส100008190000450230581506 6.50
56
27Chlorpheniramine maleate tab. 4 mg
500 tab./Box
558060006000673920004739
57
รหัส100008190003471120381506 28.94
58
28Clotrimazole 1% cream
15 gm/TUBE
129270206232110122
59
รหัส100103000002040640181506 23.50
60
29Clotrimazole vag tab. 100mg 6tab./แผง312532723517440
61
รหัส100103000004021280281247 5.00
62
30Dexamethasone sodiumphosphate 5 mg/ml inj. 1 ml/amp110150
63
รหัส101380000000700110181472 5.67
64
31Dextromethophan 15 mg tab.
500 tab./Box
3605001315834700134
65
รหัส101147000003670121781506 150.00
66
32Diclofenac 25 mg tab
1000 Tab./BOX
00180069012000
67
รหัส100702000003750120381039 120.00
68
33Dicloxacillin 250 Mg Cap.
500 Cap./BOX
9012900200022245001724
69
รหัส100173000004293220181506 550.00
70
34Dicloxacillin syr. 62.5 mg/5 ml 60 ml/BOT15505262270227
71
รหัส100173000000820430681189 18.00
72
35Dimenhydrinate 50 mg tab
1000 Tab./BOX
158528002620268515001185
73
รหัส101313000003850120381506 175.58
74
36Dimenhydrinate 50 mg/ml inj. 1 ml/amp120110-9
75
รหัส101313000001171210181592 2.90
76
37Diptheria-Tetanus vaccine inj.(dT) 1 vial00
77
รหัส210060170019999910181506 56.25
78
38Diptheria-Tetanus-Pertussis vaccine inj.(DTP) 1 vial00
79
รหัส210060170029999910181433 98.74
80
39Domperidone 10 mg tab.
500 tab./Box
15013801140102412000
81
รหัส101314190003620121781506 120.91
82
40Domperidone 5 mg/5 ml susp. 30 ml/BOT545060631053
83
รหัส101314000000531430481592 5.25
84
41EE 30 mcg + Levonorgestrel 150 mcg in 28's (Microgest/ R.den)
28 tab./แผง
235252378332150182
85
รหัส207030110167706121881398 6.60
86
42Epinephrine 1 mg/ml inj. (Adrenaline) 1 ml/amp004250
87
รหัส100388000000531310181506 3.21
88
43Erythromycin estolate syr. 125mg/5ml 60 ml/BOT1232013300
89
รหัส100141105000950330681473 11.77
90
44Ferrous fumarate 200 mg Tab.
500 tab./Box
18204000270901261650012116
91
รหัส10048800000420312178144 80.00
92
45Ferrous sulfate syrup 60 mg/10 ml 60 ml 60 ml/BOT00104900
93
รหัส202030120087180130581617 10.00
94
46Ferrous fumarate drop 15mg/0.6 ml 15 ml 15 ml/BOT110180731063
95
รหัส100488000001280130881602 36.00
96
47Folic acid 5 mg. Tab. 1000 tab.8801700197017441000744
97
รหัส101870000003521120381506 87.55
98
48Furosemide inj. 20 mg/2 ml 2 ml/amp000030
99
รหัส101070000000801110181506 4.82
100
49Glyceryl guaiacolate syrup 100mg/5ml 60 ml  60 ml/BOT01501391111500
Loading...
Main menu